• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  150-lecie ogłoszenia św. Alfonsa Liguori doktorem Kościoła
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Warszawa: odznaczenie „Zasłużony dla kultury polskiej” dla chóru Sonus Innumerabiles

  W tegoroczne Święto Niepodległości warszawski chór Sonus Innumerabiles z parafii św. Klemensa Hofbauera przy ul. Karolkowej został uhonorowany odznaczeniem państwowym „Zasłużony dla kultury polskiej” nadanym przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. dr hab. Piotra Glińskiego. 

  Odznaczenie złożone na ręce naszego założyciela i dyrygenta dedykujemy wszystkim obecnym i dawnym chórzystom, naszej kadrze dydaktycznej, bo bez ich pracy w zespole i dla zespołu, nie byłoby ponad 300 koncertów i występów, udziału w konkursach oraz festiwalach krajowych i zagranicznych, nie byłoby nagród grand prix, miejsc pierwszych, drugich i trzecich, nie byłoby  udziału chóru w uroczystościach kościelnych diecezjalnych i ogólnopolskich, nie byłoby współpracy z zagranicznymi chórami, nie byłoby naszych zwykłych „codziennych” występów i w szkole i w parafii. To właśnie ta działalność została dostrzeżona i doceniona przez Ministerstwo Kultury.

  Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tego przedsięwzięcia, przede wszystkim Proboszczowi parafii św. Klemensa Hofbauera w Warszawie o. Damianowi Simoniczowi CSsR, który obejmuje opieką duszpasterską nasz chór i podejmuje chętnie wszelkie proponowane przez nas inicjatywy kulturalno-koncertowe.

  Uroczystości wręczenia odznaczenia miały bardzo skromny charakter, ze względu na trwające obostrzenia pandemiczne:

  W godzinach popołudniowych dyrygent i przedstawiciele zarządu chóru odebrali z rąk Pana Ministra odznaczenie. Pan Minister dokonał wpisu do nowego tomu kroniki chóralnej, otwierając tym wpisem kolejne dwudziestopięciolecie.

  Wicepremier Rządu RP napisał min.: „… nadaję odznaczenie honorowe ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ w dowód uznania dla Państwa pracy artystycznej i formacyjnej. Życzę dalszych sukcesów oraz satysfakcji ze wspólnych działań…”.

  W czasie mszy wieczornej w intencji Ojczyzny, której przewodniczył Ojciec dr Janusz Sok CSsR Prowincjał Warszawskiej Prowincji Redemptorystów, zaśpiewał chór (w kameralnym składzie, na ile pozwalają obostrzenia sanitarne) i fakt nadania odznaczenia zespołowi został publicznie ogłoszony przez o. proboszcza Damiana Simonicza CSsR na początku celebry.

  Następnie dyrygent Artur Backiel w imieniu chórzystów podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do przyznania odznaczenia państwowego naszemu chórowi. Ten medal należy do całego zespołu, więc po zakończonych uroczystościach chórzyści cieszyli się trzymając to odznaczenie w swoich dłoniach.  Mamy nadzieję, że huczne świętowanie całego składu dwóch sekcji naszego zespołu (młodzieżowej i dorosłych) oraz naszych przyjaciół i wiernych słuchaczy, nastąpi po ustaniu pandemii covid-19, podczas pierwszego publicznego koncertu.

  Chór Sonus Innumerabiles działa od 1994 r. i w zeszłym roku obchodził swoje dwudziestopięciolecie. Założycielem i dyrygentem jest warszawski organista i chórmistrz Artur Backiel – dyrektor artystyczny Towarzystwa Śpiewaczego Una Cantamus, wiceprezes zarządu Oddziału Warszawskiego Ogólnopolskiej Federacji Caecilianum, członek Komisji Muzyki Kościelnej Archidiecezji Warszawskiej.

  Od kilku lat chór działa w dwóch sekcjach:

  * MŁODZIEŻOWEJ – przy XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Warszawie, w której śpiewają uczniowie.

  * DOROSŁEJ – przy parafii Św. Klemensa Hofbauera w Warszawie, w której śpiewają absolwenci liceum i dorośli miłośnicy śpiewu chóralnego.

  Oprócz dyrygenta, kadrę muzyczną zespołu stanowi dwoje śpiewaków zawodowych, którzy pracują z chórzystami nad emisją głosu indywidualne i całościowo nad wyrównaniem brzmienia całego chóru oraz akompaniator-korepetytor. Chór ma w swoim repertuarze dzieła kompozytorów polskich i zagranicznych pisanych na przestrzeni wieków od renesansu, przez wielkie formy barokowe Bacha i Händla, motety i msze epoki klasycyzmu, duże dzieła symfoniczne Mendelssohna i Moniuszki, po współczesna muzykę sakralną, patriotyczną, ludową i rozrywkową.

  Chórzyści współtworzą Towarzystwo Śpiewacze Una Cantamus, dające zespołowi umocowanie prawne do działalności i współpracy ze strukturami państwowymi, samorządowymi i kościelnymi.

  Dziękujemy raz jeszcze wszystkim, którzy przyczynili się do uhonorowania naszego zespołu odznaczeniem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

  Zarząd chóru Sonus Innumerabiles, Warszawa

  fot. o. Andrzej Kukła CSsR, Warszawa

  Udostępnij