• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Ukazał się nowy numer kwartalnika „Homo Dei”

  Podobno, jeśli nie całkiem się wie, co w danym momencie robić, wówczas najlepiej sięgnąć do wczesnochrześcijańskich powiedzeń, które przez wieki stały się mądrością Kościoła. Jedno z nich, „sentire cum Ecclesia”, oznacza współ-myślenie albo współ-odczuwanie z Kościołem, z tym, co się w nim dzieje.

   

  Rozpoczynając osiemdziesiąty drugi rok wydawania kwartalnika dla kapłanów (przede wszystkim, ale nie wyłącznie) „Homo Dei”, redakcja nie zmienia swoich priorytetów: troska o formację kapłanów, o lud im powierzony oraz odpowiedź na aktualne problemy i wyzwania Kościoła. Dlatego ufamy, że różnorodność tematów, które mamy przyjemność zaprezentować w pierwszym numerze 2014 roku, może się stać zachętą do uważnej lektury. Chociaż oficjalnie Rok Wiary został zakończony, to przecież nie można skończyć troski o rozwój wiary (zob. rozmowę z bpem Andrzejem Dziubą oraz artykuł p. Marioli Kozubek). Jeśli kapłan ma przewodzić innym w wierze, musi być człowiekiem, w którego życiu na pierwszym miejscu są wartości (rozmowa z ks. prof. Januszem Mastalskim), a gdyby, nie daj Boże, osoba duchowna uwikłała się w jakiś nałóg, to powinna wiedzieć, że wysiłek pokonania go zawsze może (i powinien) się stać momentem wzrostu duchowego (ten ważny problem podejmuje ks. Wiesław Kondratowicz).

   

  Wszystkim naszym drogim Czytelnikom życzymy błogosławionego nowego roku 2014.

   

  Redakcja kwartalnika Homo Dei

   

   

   

  W numerze 1/2014 m.in.:

   

  Ks. Henryk Nadrowski MIC:  Duszpasterz, sztuka, sacrum

   

  Mariola T. Kozubek: Wychowanie do wiary w rodzinie – propozycja duchowości jedności

   

  Ks. Wiesław Kondratowicz:  Problem uzależnienia alkoholowego wśród księży i zakonników

   

  Dk. Jacek Jan Pawłowicz: „Zstąpił do piekieł”

   

  Ks. Jacek Mizak: Jan Paweł II jako nauczyciel patriotyzmu

   

  Życie kapłańskie to życie przeniknięte wartościami – Rozmowa z ks. prof. Januszem Mastalskim

   

  W wierze nie można być schizofrenikiem  – Rozmowa ks. bpem Andrzejem F. Dziubą, ordynariuszem diecezji łowickiej

   

  Kazimierz Fryzeł CSsR : Krótka prezentacja wybranych dokumentów Magisterium i wypowiedzi papieża od 1 lipca do 30 września 2013 roku

   

  Ks. Józef Augustyn: Czyste serce, myśli, słowa, gesty i relacje

   

  Jan Faberski: Duszpasterstwo honorowych dawców krwi

   

  Marek Kotyński CSsR: Nie wolno deptać miłości

   

  Sławomir Zatwardnicki: Bajki nie dla dzieci – głoszenie jak do dzieci?

   

  Ewa Czaczkowska: Raban Franciszka

   

  Grzegorz Górny: Ecce homo (3): Siedem lat w niewoli

   

  Pomoce homiletyczne: Myśli do homilii na niedziele i święta (kwiecień – czerwiec 2014 r.)

  Udostępnij