• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Rok Świętego Klemensa Hofbauera, Jubileusz 200-lecia śmierci
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Rok Świętego Klemensa: Dobry patron na złe czasy [NOWOŚĆ]

  W Roku Świętego Klemensa – 15 marca 2020 r. obchodziliśmy 200 lat od Jego śmierci – polecamy książkę „Święty Klemens Maria Hofbauer CSsR – dobry patron na złe czasy” autorstwa o. dr. Macieja Sadowskiego CSsR i p. dr Pauliny Dąbrosz-Drewnowskiej. Gorąco polecamy!

  Pozycja ukazała się nakładem Prowincji Warszawskiej Redemptorystów. Zamówienia: sekretariat@cssr.pl. Atrakcyjna cena! 271 stron, twarda okładka, format: 140 x 190.

  * * *

  Słowo wstępne

  Dwieście lat temu, 15 marca 1820 roku, odszedł do domu Ojca wielki apostoł Warszawy i Wiednia, pierwszy zaalpejski Wikariusz Generalny Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, patron piekarzy i czeladników, a zarazem odnowiciel katolicyzmu w Austrii u progu XIX wieku – św. Klemens Maria Hofbauer. Po uroczystościach pogrzebowych w katedrze św. Stefana, zmarły w opinii świętości redemptorysta został pochowany na podwiedeńskiej nekropolii Maria Enzersdorf, na tzw. cmentarzu romantyków, zaś na jego płycie nagrobnej współbracia i przyjaciele wyżłobili prosty, ale jakże wymowny napis: Fidelis servus et prudens – Sługa wierny i roztropny. W 1888 roku Klemens Hofbauer został ogłoszony błogosławionym, a w 1909 roku świętym.

  W trakcie jego procesu kanonizacyjnego św. Pius X opisał w czarnych barwach rzeczywistość przełomu XIX i XX wieku w słowach: Nie ma już Boga w zgromadzeniach politycznych i parlamentach, ponieważ ludzie wstydzą się w nich o Nim wspominać; nie ma już Boga w szkołach, poza przypadkami wyśmiewania się z niego; nie ma już Boga w rodzinach; tak, w całym społeczeństwie nie ma już Boga. W tej, jakże dziwnie nam bliskiej, negatywnej diagnozie ówczesnego społeczeństwa i jego religijności pobrzmiewało też papieskie wołanie o nowy impuls powrotu do wiary i moralności chrześcijańskiej. Św. Klemens Hofbauer zarówno za życia, jak i po śmierci, był jasnym przykładem i dowodem na to, że nawet pośród niesprzyjających okoliczności, wobec wojującego antyklerykalizmu oraz wrogości wobec Boga i Kościoła, można dać odważne świadectwo żarliwej wiary, która ma niezwykłą moc przyciągania obojętnych, tych stojących z boku, a nawet zaciekłych i wydawałoby się nieprzejednanych wrogów. Czyż więc apostoł Warszawy i Wiednia nie jest dobrym patronem na każde złe czasy? Niniejsza praca zbiorowa, którą oddajemy do rąk Drogich Czytelników w Jubileuszowym Roku św. Klemensa Hofbauera, jest próbą spojrzenia na postać wielkiego redemptorysty z takiej właśnie perspektywy.

  Św. Klemens jako prawdziwy vir apostolicus (mąż apostolski), łączył gorliwą działalność duszpasterską z głębokim życiem duchowym, czyniąc wszystko na większą chwałę Bożą. Z wrodzoną sobie wrażliwością, w najtrudniejszych nawet realiach, w których przyszło mu żyć i pracować, umiał rozpoznawać znaki czasu, nieustannie poszukując duszpasterskich odpowiedzi na bolączki i trudy swej współczesności. Do spotykanych na tylu drogach ogorzałej wojnami napoleońskiej Europy, przemawiał św. Klemens językiem bezinteresownej miłości, popartej konkretnym czynem. Niektóre z jego pomysłów apostolskich były tak nowatorskie, że stały wręcz w sprzeczności z duchem swojej epoki, a jednak wydały one z czasem obfite owoce i przyniosły ogrom duchowego dobra. Charakterystyka św. Klemensa wyrażona w tej prostej nagrobnej inskrypcji – Sługa wierny i roztropny znakomicie streszcza jego kapłańskie i zakonne życie.

  Klemens jest przykładem świętości dla wszystkich, zarówno duchownych jak i świeckich, ponieważ może być wzorem dla każdego, kto w imię Mistrza z Nazaretu podejmuje odważnie nowe wyzwania, by w ten sposób świadczyć o bezinteresownej miłości do Boga i bliźniego, szczególnie zaś najbardziej ubogiego i opuszczonego. Od tego dobrego Patrona w złych czasach, możemy i dziś uczyć się, jak w naszym poranionym świecie głosić Ewangelię w nowy sposób, aby wszystko czynić na chwałę Bożą.

  o. dr Maciej Sadowski CSsR, dr Paulina Dąbrosz-Drewnowska

  * * *

  Spis treści

  Słowo wstępne

  o. Maciej Sadowski CSsR „Liguori Północy – św. Klemens Maria Hofbauer jako kontynuator dzieła i duchowości alfonsjańskiej”

  o. Adam Owczarski CSsR „Św. Klemens jako apostoł Warszawy i Wiednia”

  Oksana Shkurgan „Św. Klemens Hofbauer i benonici jako promotorzy muzyki religijnej w Warszawie na przełomie XVIII i XIX w.”

  Paulina Dąbrosz-Drewnowska „Wygnanie św. Klemensa i wspólnoty benonitów z Warszawy w świetle nowoodkrytych źródeł”

  o. Jan Józef Sabelli, CSsR, „Relacje z działalności…” (ed. źródłowa)

  Tablica chorologii życia i kultu św. Klemensa – o. Kazimierz Piotrowski CSsR

  Aneks ikonograficzny

  Indeks osobowy i geograficzny

  Udostępnij