• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  150-lecie ogłoszenia św. Alfonsa Liguori doktorem Kościoła
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Rocznicowe obchody w WSD Redmptorystów w Tuchowie

  Świętowanie 279. rocznicy powstania Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela rozpoczęło się w środowy poranek (9.11.) od uroczystej jutrzni, której przewodniczył o. Janusz Urban – rektor Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie.

  Zgromadzenie zostało założone 9 listopada 1732 r. w Scala koło Neapolu we Włoszech przez św. Alfonsa Marię Liguoriego. Celem, jaki przyświecał fundatorowi redemptorystów, była posługa słowa skierowana do najbardziej ubogich i opuszczonych mieszkańcom tamtejszych terenów. Do Polski zgromadzenie dotarło 1787 r. dzięki św. Klemensowi Hofbauerowi, który osiadł w stolicy dając początek nowej wspólnocie redemptorystów przy kościele św. Benona w Warszawie. Dziś duchowi synowie św. Alfonsa posługują w 78 krajach świata.

  Temat przewodni tegorocznego dnia obchodów rocznicy brzmiał: Migracja jako duszpasterskie wyzwanie dla redemptorystów. Było to nawiązanie do osoby św. Jana Neumanna, redemptorysty, emigranta i duszpasterza emigrantów w Stanach Zjednoczonych, którego jubileusz 200-lecia urodzin w tym roku obchodzimy. Jako pierwszy głos zabrał o. Piotr Chyła, wikariusz o. Prowincjała, który krótko przedstawił zjawisko migracji, ukazując je zarówno w kontekście biblijnym jak i w kontekście redemptorystowskiego charyzmatu. Ponadto o. Piotr podzielił się również swoim doświadczeniem pracy z imigrantami w Stanach Zjednoczonych. Jako drugi z prelegentów wystąpił o. Eugeniusz Faruga, opowiadając o swojej posłudze dla Polaków w Irlandii oraz dla Portugalczyków i Brazylijczyków w Stanach Zjednoczonych. Po krótkiej przerwie, dzięki łączom internetowym, w tuchowskiej auli św. Klemensa zabrzmiał głos o. Krzysztofa Mamali, przebywającego i pracującego w Rzymie, który wprost z Wiecz-nego Miasta opowiedział o swojej pracy tam, wśród imigrantów. Jako ostatni głos zabrał o. Bogusław Augustowski, proboszcz parafii w Tuchowie, dzieląc się swoim doświadczeniem posługiwania w Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech.

  Po południu wszyscy chętni redemptoryści integrowali się podczas wspólnej wyprawy pieszej na Brzankę, gdzie na zmęczonych piechurów czekał już urodzinowy tort. Najważniejszym momentem obchodów była wspólna Nowenna do MBNP i Eucharystia w tuchowskiej bazylice. Koncelebrze przewodniczył i homilię wygłosił o. Piotr Chyła. Ostatnim elementem jubileuszowego dnia było braterskie spotkanie w „Piwnicach”, które jeszcze do późnych go-dzin wieczornych rozbrzmiewały głosami radości i wspomnień z dawnych lat.

  Świadomi wyzwań, jakie stawia dzisiejszy świat, redemptoryści z odwagą i nadzieją patrzą w przyszłość. Wiedzą bowiem, że mają niebywałych orędowników. Św. Alfons, św. Klemens, św. Jan Neuman, św. Gerard oraz wszyscy błogosławieni współbracia wstawiają się u Boga za wszystkimi swoimi duchowymi synami i wypraszają im wszelkie potrzebne łaski.

  Br. Arkadiusz Buszka

   

  zob. zdjęcia >>

  Udostępnij