• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Togliatii – Rosja, część europejska

  Polscy redemptoryści posługę w Togliatti nad Wołgą rozpoczęli w Święta Wielkanocne 2004 roku. Wtedy to przybył tam o. Artur Wilczek, który d0 2019 r. był proboszczem tej parafii. W Togliatti posługiwali także o. Mirosław Dawlewicz (od grudnia 2004 do 2010 i ponownie od 2012 do 2017 roku), o. Grzegorz Woś (wrzesień 2010 do styczeń 2012) i o. Dariusz Paszyński (od 01 czerwca 2012 do lipca 2013 roku). Od 2019 r. proboszczem i przełożonym wspólnoty redemptorystów jest o. Zenon Gieniec, który pełni jednocześnie funkcję koordynatora Rejonu Św. Gerarda (Rosja i Kazachstan), a wikariuszem jest o. Artur Pruś.

  W maju 2012 roku rozpoczęła się budowa kościoła. Katolicka parafia w Togliatti poświęcona jest Matce Bożej Fatimskiej, zaś budujący się kościół jest pw. św. Jana Pawła II, którego życie, poprzez objawienia fatimskie, w sposób szczególny było związane z Rosją. Nosił ją w swoim sercu, czemu niejednokrotnie dawał dowody, mówił o niej z wielką sympatią i pragnął ją odwiedzić. Przykład Jana Pawła II i nauka, którą pozostawił, jest ważnym drogowskazem.

  Togliatti (do 1964 roku Stawropol nad Wołgą) jest prawie milionowym miastem leżącym na lewym brzegu Wołgi. Założone było w 1737 roku jako twierdza dla obrony południowych granic ziem rosyjskich. W latach 50-tych XX wieku miasto zostało przeniesione na tereny wyżej położone, gdyż przy budowie elektrowni i zbiornika wodnego stare miasto zostało zatopione. Od 1964 roku miasto nosi imię włoskiego komunisty Palmiro Togliatti. Wtedy też rozpoczęto budowę przemysłu samochodowego, który już ponad czterdzieści lat produkuje samochody marki LADA.

  Szybki rozwój przemysłu spowodował wielki napływ ludności z byłych republik radzieckich. Wśród poszukujących pracy byli także i katolicy, między innymi polskiego pochodzenia. To oni, po tzw. „pieriestrojce”, na początku lat 90-tych, zwrócili się do Prymasa Polski ks. kardynała Józefa Glempa z prośbą, by przysłał do Togliatti kapłana. Ks. kardynał przekazał prośbę biskupowi Tadeuszowi Kondrusiewiczowi, ówczesnemu pasterzowi Administratury Apostolskiej dla katolików obrządku łacińskiego europejskiej części Rosji, który poprosił proboszcza z Samary, oddalonej od Togliatti o 120 km, aby otoczył opieką duszpasterską miejscowych katolików. W 1998 roku w Togliatti została postawiona kaplica drewniana, dar niemieckich katolików, w której do dziś zbierają się parafianie na Eucharystię.

  Obecnie parafia należy do Diecezji św. Klemensa w Saratowie, której pasterzem jest bp Klemens Pickel.

  Kontakt: л. Курчатова 14/84, а/я 1428

  445036 г. Тольятти

  tel.: +8 (8482) 322276, e-mail:

  Strona internetowa Regii Św. Gerarda: redemptorist.ru

  Udostępnij