• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Nabożeństwo Nieustannej Nowenny do MB Nieustającej Pomocy

  Nowenny są bardzo popularną formą kultu Najświętszej Maryi Panny. Najbardziej znaną, praktykowaną na całym świecie jest nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Jest ona publicznym nabożeństwem zaaprobowanym przez Stolicę Apostolską, polegające na wspólnej modlitwie przed ikoną MBNP w obranym dniu tygodnia, którego celem jest uwielbienie i dziękczynienie składane Bogu, za otrzymane łaski oraz przedkładanie próśb w modlitwie ufnej i wytrwałej za wzorem i przyczyną Maryi. Nieustanna Nowenna – sprawowana w kościołach i kaplicach, domach i szpitalach, transmitowana przez radio, telewizję i internet – umacnia dziś wiarę i modlitwę milionów wierzących.

  Nieustanna Nowenna została zapoczątkowana przez o. Andrew Browne CSsR 11 lipca 1922 r. w kościele Św. Alfonsa w Saint Louis (USA) – wprowadził cotygodniowe nabożeństwo ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Nabożeństwa te nazwano początkowo Novenolialia, a od 1927 r. praktyka ta została przez O. Henryʼego Suttona CSsR nazwana Nieustanna Nowenną. Z Saint Louis Nowenna została przeszczepiona z dużym skutkiem do innych miast Stanów Zjednoczonych oraz do Kanady. Po II wojnie światowej spotkała się z przechodzącym wszelkie oczekiwania przyjęciem na Dalekim Wschodzie zwłaszcza w Indiach, Cejlonie, Filipinach, Indochinach, Australii. Z podobnym przyjęciem spotkała się także w Ameryce Południowej i Afryce.

  W Wielkiej Brytanii po raz pierwszy Nowennę Nieustanną zaczęto odprawiać najprawdopodobniej ok. 1932 r. Zapoczątkował to nabożeństwo ks. kanonik O’Reilly, proboszcz kościoła św. Piotra w Birmingham. Do samej Europy Nowenna dotarła wraz z redemptorystami – kapelanami armii amerykańskiej podczas lądowania w Irlandii. Odprawiono ją tam, prosząc o ratunek dla zmiażdżonej Europy. Miało to miejsce w Belfaście w 1943 r. Już po 6 latach Nowenna była odprawiana w 300 kościołach Anglii, Szkocji.

  Nowenna do MBNP jest odprawiana co tydzień w tysiącach parafii na całym świecie. W prowadzonej przez redemptorystów parafii w Manilii ponad 100 tys. ludzi uczestniczy co tydzień w nowennach. Pierwsze nabożeństwo odprawia się o 6 rano, a następne przez cały dzień co godzina, aż  do późnego wieczora. W parafii redemptorystów w Singapurze co tydzień bierze udział w nowennie ponad 40 tys. ludzi. W tym wielkim mieście nowenna jest wydarzeniem tak popularnym, że gdy w pobliżu kościoła powstała stacja metra, nadano jej nazwę „Nowenna”.

  W Polsce 23 stycznia 1951 r. Nieustanna Nowenna została odprawiona  po raz pierwszy dla wielkiej rzeszy wiernych, zgromadzonych w kościele redemptorystów pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach. Dzień ten przyjmuje się powszechnie za oficjalną datę wprowadzenia nabożeństwa do Polski. W pierwszej Nowennie uczestniczyło 2737 osób oraz wpłynęło 2700 próśb i 500 podziękowań. Misjonarze redemptoryści z o. Stanisławem Szczurkiem CSsR na czele, począwszy od Gliwic założyli setki tych nabożeństw w Polsce. W Toruniu, w kościele św. Józefa, dnia 12 grudnia 1951 r., o. Szczurek zaprowadził trwającą nieprzerwanie do dziś tradycję środowych Nieustannych Nowenn, która obecnie jest transmitowana przez Radio Maryja na cały świat. Nowenna Nieustana znana jest również na Białorusi, w Rosji, Kazachstanie, zwłaszcza tam gdzie pracują redemptoryści.

  o. Andrzej Makowski CSsR

   

  Porządek Nieustannej Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

  Podajemy jedynie skrót według zatwierdzonego przez Kurię Metropolitalną w Krakowie i Przełożonego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów podręcznika do nabożeństwa Nieustannej Nowenny. Pełna forma nabożeństwa, z wersjami na wszystkie okresy liturgiczne, innymi modlitwami do MBNP i pieśniami, do nabycia w Wydawnictwie Redemptorystów Homo Dei. Tam także można znaleźć inne materiały pomocnicze do Nieustannej Nowenny dla wiernych.

  Obrzędy wstępne

  Na rozpoczęcie śpiewa się wezwanie: „O Maryjo, witam Cię” lub inną pieśń do MBNP. Po niej odmawia się wspólnie tzw. Modlitwę Rzymską:

  O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko Nieustającej Pomocy, błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję… (chwila ciszy)

  Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz, pragnie udzielać nam wszelkich owoców Odkupienia. Wyjednaj mi przeto, o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę, razem z Tobą, nieskończone miłosierdzie Boga. Amen.

  Czytanie Słowa Bożego i kazanie (np. w formie przemówienia katechizmowego lub rozważania)

  Wezwania dziękczynne

  Odczytywane są pisemne podziękowania złożone na Nieustanną Nowennę. Po nich następują wspólne wezwania dziękczynne:

  O Maryjo, razem z tymi, którzy dzisiaj dali świadectwo o łaskach otrzymanych od Boga przez Twoje wstawiennictwo, łączymy nasze dziękczynienia i wołamy:

  Za miłość Twą macierzyńską, – Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy.

  Za dobroć Twą niezrównaną,

  Za litość nam okazaną,

  Za natchnionych nadzieją,

  Za wyzwolonych z mocy grzechu,

  Za uzdrowionych z choroby,

  Za pocieszonych w strapieniu,

  Za ocalonych z rozpaczy,

  Za wysłuchanych w błaganiu,

  Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone.

  Tobie, o Maryjo, śpiewamy pieśń wdzięczności i Tobie zawierzamy nasze życie. Bądź z nami w każdy czas, wypraszaj nam odpuszczenie naszych grzechów, abyśmy mogli prowadzić nowe życie, wysłużone nam przez Zbawiciela.

  Pieśń: „Maryjo, dziękujemy Ci” lub inna dziękczynna.

  Wezwania błagalne

  Odczytywane są pisemne prośby złożone na Nieustanną Nowennę. Po nich następują wspólne wezwania błagalne:

  Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła, – Błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy

  Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła,

  Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała,

  Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała,

  Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była,

  Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała,

  Za płaczących, abyś im łzy otarła,

  Za strapionych, abyś ich pocieszyła,

  Za chorych, abyś ich uzdrowiła,

  Za zmarłych, abyś ich do radości życia wiecznego doprowadziła,

  O wysłuchanie wszystkich próśb naszych.

  Pieśń: „Matko Pomocy Nieustającej” lub inna błagalna.

  Zakończenie

  Jeśli po Nieustannej Nowennie lub bezpośrednio przed nią, sprawuje się Eucharystię, po wezwaniach błagalnych i pieśni odmawia się antyfonę „Pod Twoją obronę”. Na zakończenie wykonuje się śpiew: „O Maryjo, żegnam Cię” lub inną stosowną pieśń, która może być pieśnią mszalną na wejście. Nie można jednak łączyć Nowenny z Mszą św. Jeśli po Nieustannej Nowennie lub bezpośrednio przed nią, nie sprawuje się Eucharystii, wspólne błagania można zakończyć Modlitwą Pańską. Odmawia się także modlitwę: 

  Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę Maryję, której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać, spraw, abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską pomoc, nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

  Jeśli nie sprawuje się Eucharystii następuje błogosławieństwo.

  Udostępnij