• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Instytut Historyczny

  Powstanie i historia

  Redemptorystowski Instytut Historyczny został założony 11 grudnia 1948 r. na polecenie Przełożonego Generalnego O. Leonarda Buijsa CSsR. Celem Instytutu było i jest w dalszym ciągu prowadzenie historycznych badań początków, rozwoju oraz różnorodnej działalności Zgromadzenia i jego członków, począwszy od roku 1732.

  Pierwszymi jego członkami byli  ojcowie: Maurice de Meulemeester (Belgia), Przewodniczący; Oreste Gregorio (Neapol), Sekretarz, i Pedro Bernards (Kolonia). W roku 1968 została powołana inna grupa do pracy w Instytucie: o. Luis Vereecke, Przewodniczący; o. Giuseppe Orlandi, Sekretarz; o. Oreste Gregorio, o. Andreas Sampers i o. Fabriciano Ferrero. W następnych latach członkami Instytutu byli także: o. Samuel J. Boland, o. Carl Hoegerl, Otto Weiss, o. Manuel Gómez Ríos i o. Noel Londoño (Przewodniczący).

  Członkowie

  Są dwa rodzaje członków Instytutu Historycznego: stali i stowarzyszeni. Wszyscy zostali mianowani przez Przełożonego Generalnego, łącznie z aktualnymi członkami Instytutu Historycznego. Najpierw mianowani są na jeden rok; następnie na dłuższy okres. Stali członkowie przebywają w Rzymie. W obecnym sześcioleciu członkami stałymi są: Serafino Fiore, (Radny Generalny z Prowincji Neapolitańskiej), Przewodniczący; Adam Owczarski (z Prowincji Warszawskiej), Dyrektor; Giuseppe Orlandi(z Prowincji Rzymskiej); Emilio Lage (z Prowincji Madryckiej),Álvaro Córdoba (z Prowincji Bogotá), i Gilbert Enderle (z Prowincji Denver).

  Są też inni, którzy nie są członkami Zgromadzenia, ale jako eksperci współpracują z nim poprzez pisanie do Spicilegium Historicum C.Ss.R. i do Bibliotheka Histórica.

   

  Publikacje

  Instytut Historyczny publikuje czasopismo Spicilegium HistoricumC.Ss.R. oraz kolekcje Bibliotheca Historica. Pierwszy numer Spicilegium Historicum ukazał się w roku 1953. Jest to czasopismo semestralne, które zawiera artykuły, dokumenty, sprawozdania, kroniki, recenzje, informacje, dane biograficzne, itd., odnoszące się do historii Zgromadzenia, w nakładzie 700 egzemplarzy, z których 420 jest wysyłanych do Prowincji i Wiceprowincji Zgromadzenia. Inne 140 egzemplarzy są wymieniane z innymi czasopismami czy innymi Instytutami historycznych badań. Od roku 1997 do 2007 opublikowano tomy: od 45 (1997) do 55 (2007).

  Kolekcja Bibliotheka Historica składa się z oddzielnych tomów, które są poświęcone specyficznym tematom. Publikuje się w niej dokumenty i źródła o szczególnym znaczeniu dla Zgromadzenia jak również pogłębione studia dotyczące szerszych tematów. Pierwsze dwa tomy ukazały się w roku 1955. Od tego czasu opublikowano jeszcze 19 innych tomów.

  Inne rodzaje działalności

  Oprócz wspomnianych publikacji i wkładzie w nową historię Zgromadzenia, członkowie Instytutu Historycznego zaangażowani są także w inne dziedziny pracy, takie: jak prowadzenie kursów, wygłaszanie różnych konferencji, czy jak w wypadku dwóch, w pełnienie funkcji Konsultorów Kongregacji do Spraw Świętych.

  Plany na przyszłość

  • Kontynuacja prac badawczych o początkach, rozwoju i działalności Zgromadzenia i w dalszym ciągu wydawać czasopismo Spicilegium Historicum oraz kolekcję BibliothecaHistorica.
  • Kontynuacja publikacji bibliografii alfonsjańskiej i bibliografii Redemptorystów, zapoczątkowanej przez O. Fr. M. DeMeulemeester (Bibliographie générale des écrivainsRédemptoristes, 3 voll., Louvain 1933-1939).

  Kontakt: o. Adam Owczarski CSsR, Dyrektor Instytutu Historycznego (storia.gen@cssr.com)

  Udostępnij