• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Archiwum Generalne

  Archiwum Generalne Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptorystów) przechowuje, porządkuje i kataloguje całą dokumentację Zgromadzenia o charakterze historycznym, począwszy od pism Założyciela św. Alfonsa Marii de Liguori; następnie urzędowe dokumenty Zarządu Generalnego oraz Prowincji, Wiceprowincji, Regii i poszczególnych członków Zgromadzenia, a także wszelką dokumentację odnoszącą się do Zgromadzenia i każdego z jego członków.

  Archiwum Generalne zostało zapoczątkowane już w czasach Założyciela, który starał się o to, żeby ważne dokumenty były zachowane i pilnie strzeżone w odpowiednich archiwach miejscowych wspólnot. Oficjalnie powstało w Pagani w XIX wieku i jego pierwszym dyrektorem był o. Giovanni Giuseppe Sabelli CSsR, który zebrał i uporządkował całą dokumentację za lata 1747–1848. W 1856 r. archiwum zostało umieszczone w Rzymie, a jego dyrektorem został o. Edouard Schwindenhammer CSsR. Po zjednoczeniu Zgromadzenia w roku 1869, znaczna część archiwum z Pagani została przeniesiona do Rzymu. Funkcję Archiwisty Generalnego następnie pełnili: o. Michael Ulrich od 1862; o. Friedrich Kuntz od 1879; o. Edouard Bührel od 1903; o. Jean Baptiste Raus od 1924; 0. Louis Arnold od 1943; o. Philip Hoffmann od 1946; o. Maurice De Meulemeester od 1949; o. André Sampers od 1951; o. Hernán Arboleda Valencia od 1986, o. Raúl Campos od 2004 i o. Edward Nocuń od 2008 r. Obecnie Archiwistą Generalnym jest o. Adam Owczarski, jednocześnie Dyrektor Instytutu Historycznego naszego Zgromadzenia.

  W roku 1986 Archiwum Generalne miało skatalogowanych 590 teczek dokumentów pochodzących z lat 1725–1954. Zostały one podzielone na 7 różnych działów. Dokumentacja Alfonsjańska w Historycznym Archiwum Generalnym umieszczona jest pod znakiem SAM (Manuskrypty Świętego Alfonsa).

  Od roku 1989 zaczęto wprowadzanie do komputera dokumentów Archiwum Generalnego według programu LIDOS. W tej chwili pracuje się na programie ARBOR, bazie danych specjalnie opracowanych dla Archiwum Generalnego przez O. John Vargasa. O. Stephen Rehrauer współpracował w przenoszeniu danych do nowego programu. W połowie roku 2005 dokumenty wprowadzone do komputera obejmują: 100.000 dokumentów, 11.292 książek, 2.428 czasopism, 6.283 dokumentów Kapituł Generalnych, 2.543artykułów, 16.200 fotografii, diapozytywów i innych obrazków, 1.273 planów budów. Wprowadzone do komputera archiwum o. Andrés Sampersa zawiera dodatkowo 24.012 jednostki.

  Każdy dokument posiada swój numer i jest oznaczony pieczęcią Archiwum Generalnego oraz umieszcza się go w ochronnej okładce i wkłada do koperty, gdzie jest przechowywany. W komputerze wyszczególnia się wszystkie dane, które ułatwiają znalezienie dokumentu i wykorzystanie go. Zgodnie z tradycją, każda Jednostka Zgromadzenia wysyła do O. Generała trzy egzemplarze wydawanych publikacji: książki, czasopisma, albumy itd. W nich zachowana jest pamięć historyczna naszego życia i naszej posługi.

  Historyczne Archiwum Generalne jest dostępne dla badaczy naukowych. Jest otwarte od  poniedziałku do piątku (oprócz świąt i wakacji).

  Kontakt:

   

  Udostępnij