• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Charyzmat i duchowość
  Pomoc Ukrainie
 • Menu

  Redemptoryści z Radia Maryja laureatami Nagrody IPN „Kustosz Pamięci Narodowej”

  Redemptoryści pracujący w Radia Maryja zostali laureatami Nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Kustosz Pamięci Narodowej”. Nagroda została wręczona przez Prezesa IPN Jarosława Szarka w czasie uroczystej gali we wtorek, 29 czerwca 2021 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. W imieniu nagrodzonych laur odebrał o. Grzegorz Woś CSsR. Obecny byl także wikariusz przełożonego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, o. Dariusz Paszyński CSsR. Naszym Współbraciom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

  * * *

  Nagroda „Kustosz Pamięci Narodowej” przyznawana jest osobom, instytucjom i organizacjom społecznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnieniu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989 oraz za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej. Laureatów wyłania Kapituła Nagrody, na czele której stoi Prezes IPN. Nagroda ma charakter honorowy, a jej laureaci otrzymują tytuł Kustosza Pamięci Narodowej.

  Rozgłośnia, założona przez zakonników ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (redemptorystów), od 30 lat przybliża słuchaczom, obok treści religijnych czy społecznych, także historię Polski. Dzięki audycjom, takim jak „Rozmowy niedokończone” czy „Aktualności dnia”, utrwalana jest pamięci o przeszłości, zarówno tej dawnej, jak i najnowszej. W 1998 roku redaktorzy Radia Maryja zaapelowali do słuchaczy o przekazywanie świadectw dotyczących czasów niemieckiej okupacji. Reakcja odbiorców zaowocowała ujawnieniem ogromnej skali pomocy niesionej przez Polaków skazanym na zagładę Żydom. Na podstawie zebranych świadectw została wydana dwutomowa publikacja pt. „Godni synowie naszej Ojczyzny”. Jej nowe wydanie zostało uzupełnione o tłumaczenie relacji na język angielski.

  Ojcowie redemptoryści nie ustają w utrwalaniu pamięci o bohaterstwie Polaków w czasie II wojny światowej. W prowadzonym przez nich Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny  Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu powstała Kaplica Pamięci, w której uwieczniono nazwiska ponad tysiąca Polaków, którzy za pomoc Żydom ponieśli śmierć z rąk niemieckiego okupanta.

  W sierpniu 2020 roku ojcowie redemptoryści otworzyli również Park Pamięci Narodowej „Zachowali się jak trzeba”. Na stu trzymetrowych postumentach, ustawionych w wyłożonej granitem alei tworzącej kontur granic Polski, wypisane są nazwiska kilkudziesięciu tysięcy osób zaangażowanych w ratowanie Żydów w czasie II wojny światowej, a także upamiętnienie sprawiedliwych Ukraińców, którzy zostali zamordowani przez swych rodaków  za niesienie pomocy Polakom. Ważnym obiektem w Parku jest pawilon o symbolicznej nazwie „Polska krwią uświęcona”, ze spisem miejscowości, w których podczas II wojny światowej Polacy byli prześladowani, aresztowani, torturowani i zabijani przez niemieckiego okupanta. Jest to także miejsce oddania hołdu polskim patriotom, jeńcom wojennym czy ofiarom zbrodni katyńskiej.

  WIĘCEJ:  Dr J. Szarek o przyznaniu nagrody IPN „Kustosz Pamięci Narodowej 2021

  Gala wręczenia Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej” za lata 2020 i 2021 na Zamku Królewskim rozpoczęła się od odśpiewania hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, instytucji kultury, środowisk patriotycznych oraz członkowie Kapituły Nagrody. (…)

  Jak podkreślił prezes IPN, dr Jarosław Szarek:

  Kustosz Pamięci Narodowej ma już 20 lat. Dwadzieścia lat Państwo nie tylko opowiadacie o naszych dziejach, ale niesiecie te dzieje dalej. (…) Szanowni Państwo, Wasza praca, Wasza służba: idziecie tym szklakiem pokoleń, które w trudnych momentach wiedziały, jaka siła tkwi w pamięci. (…) Wasze postawy to postawy wspaniałe, postawy, dla których warto żyć i pracować dla Polski. Za to życie, za tę codzienną pracę – nie na polach bitew, ale za tę pracę, to zmaganie się codzienne na rzecz zachowania naszego dziedzictwa składam hołd i bardzo serdecznie Państwu dziękuję. (…)

  Tegoroczna edycja nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej” jest edycją jubileuszową. Dwudziesta odsłona spotkała się z bezprecedensowym odzewem. Do Instytutu Pamięci Narodowej wpłynęło około 200 zgłoszeń z całego świata. Spośród nich Kapituła Nagrody wyłoniła pięciu laureatów. W 2021 tytuł Kustosza Pamięci Narodowej przyznano trzem osobom oraz dwóm organizacjom.

  Jako pierwszy statuetkę odebrał Jerzy Giza –  pedagog, działacz społeczny, założyciel i wieloletni dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Przede wszystkim jest on jednak człowiekiem o wyjątkowych zasługach dla upamiętniania historii swojej małej ojczyzny – Nowego Sącza, ale też upamiętniania historii narodu polskiego i polskiej emigracji w XX wieku.

  Kolejnym laureatem jest Czesław Nowak – legenda gdańskiej „Solidarności”, opozycjonista, poseł na sejm I i II kadencji, założyciel i prezes Stowarzyszenia „Godność”, inicjator przywrócenia krzyża na mogile żołnierzy poległych w obronie  Westerplatte i innych ważnych upamiętnień na terenie Gdańska. Laureat odebrał nagrodę w towarzystwie wnucząt.

  Trzecia nagroda indywidualna została przyznana ks. Władysławowi Palmowskiemu. W latach 80. w Nowej Hucie zapisał piękną kartę opozycyjną, w wolnej Polsce dodał do niej zasługi dla upamiętniania historii Polski w XX wieku. Z jego inicjatywy w Morawicy pod Krakowem powstała ścieżka dydaktyczna „Dzieje Narodu Polskiego”.

  Decyzją Kapituły w 2021 roku wyróżnieni zostali także oo. redemptoryści posługujący w Radiu Maryja, którzy od 30 lat za pośrednictwem fal radiowych i telewizyjnych docierają codziennie do milionów Polaków w kraju i za granicą. Dzięki nim tematy takie jak: żołnierze niezłomni, polscy sprawiedliwi czy rzeź wołyńska trafiły do świadomości zbiorowej wielu tysięcy Polaków. Statuetkę w imieniu zgromadzenia odebrał o. Grzegorz Woś.

  Ostatnim laureatem tegorocznej nagrody jest Muzeum Polskie w Ameryce. W chicagowskiej placówce od wielu lat gromadzone są najcenniejsze pamiątki polskiej kultury. Muzeum nieustannie zabiega o promowanie polskiej historii w Stanach Zjednoczonych. W imieniu laureata nagrodę odebrała Alicja Nawara.

  Tę wyjątkową, podwójną Galę Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej” uwieńczył recital fortepianowy w wykonaniu Pawła Wakarecego, wnuka gen. Elżbiety Zawackiej „Zo”, laureatki nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej” z 2002 roku. Uroczytość odbyła się pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

  Udostępnij