• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Redemptoryści dziękowali za 20 lat posługi w Orenburgu

  W Orenburgu na południowym Uralu zakończono obchody 20-lecia pracy redemptorystów w Rosji i Kazachstanie. 14-15 grudnia odbyły się uroczystości dziękczynne połączone z odpustem parafialnym ku czci Matki Bożej Loretańskiej, patronki parafii katolickiej w Orenburgu.

   

  Uroczystości rozpoczęły się w sobotni wieczór od modlitwy różańcowej i Eucharystii, której przewodniczył o. proboszcz Waldemar Warzyński. Okolicznościowe kazanie wygłosił o. Sylwester Cabała, przedstawiciel prowincjała redemptorystów z Polski. Podkreślił w nim, że posługa redemptorystów dla miejscowych katolików wpisuje się w realizację ich powołania, które polega na pójściu za Jezusem Odkupicielem poprzez głoszenie słowa Bożego i umacnianie ludzi na drodze wiary. Zachęcał też do modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne oraz o nowych współpracowników świeckich. Pod koniec Eucharystii zostały poświęcone nowe organy ufundowane dla orenburskiej świątyni dzięki staraniom parafianina Igora Jeromina i Fundacji „Piękno Dobroci” z Moskwy. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele sąsiedniej parafii w Orsku wraz z proboszczem o. Zenonem Gieńcem, jak również senior Regii o. Zbigniew Kotliński z Pietropawłowska.

   

  Wieczorem uczestnicy wysłuchali koncertu muzyki organowej Jana Sebastiana Bacha i romantyków francuskich w wykonaniu Adeli Askarowej z Moskwy, absolwentki moskiewskiego konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego i laureatki wielu konkursów międzynarodowych.

   

  Dziękczynienie za pracę redemptorystów w Orenburgu było kontynuowane podczas niedzielnej Eucharystii, której przewodniczył o. Dariusz Paszyński, przełożony redemptorystów w Rosji i Kazachstanie. Po Ewangelii odczytano okolicznościowe przesłanie ks. biskupa Klemensa Pickela, ordynariusza diecezji w Saratowie, do której należy Orenburg. Biskup docenił w nim pionierską pracę redemptorystów dla odrodzenia Kościoła katolickiego w tym regionie. Podkreślił, że „pod koniec okresu prześladowań Kościoła w Związku Radzieckim zapalili oni na nowo wieczną lampkę przy tabernakulum w kościele w Orenburgu, którą zgasili bolszewicy w 1932 roku”. Wyraził też wdzięczność siostrom zakonnym i wiernym za wszelkie zaangażowanie w umacnianie wiary i rozwój wspólnoty parafialnej.

   

  Po Mszy św. o. Paszyński ukazał początki pracy redemptorystów w Orenburgu, przypominając, że wszystko zaczęło się latem 1993 roku od przybycia o. Grzegorza Ruksztełły, pierwszego proboszcza, do którego on sam dołączył rok później. Dziękował też Bogu za 13 redemptorystów, którzy w ciągu minionych 20 lat oddawali swoje najlepsze siły, aby tutaj przepowiadać Dobrą Nowinę. Wyraził wdzięczność wszystkim, którzy włączali się w odbudowę kościoła, który w czasie komunizmu został zamieniony na fabrykę butów. Na zakończenie przełożony Regii św. Gerarda odmówił specjalną modlitwę przygotowaną z okazji 20. rocznicy pracy redemptorystów w Rosji i Kazachstanie.

   

  Z okazji obchodzonej rocznicy wręczono pamiątkowe dyplomy osobom zasłużonym dla rozwoju katolickiej parafii w Orenburgu: siostrom służebniczkom dębickim i siostrom wynagrodzicielkom Najświętszego Oblicza oraz przedstawicielom parafian, najbardziej zaangażowanym w odbudowę kościoła i codzienne życie parafii. Uroczystości rocznicowe zakończył wieczorny koncert muzyki organowej.

   

  Przez minione lata w Orenburgu pracowali jako proboszczowie: o. Grzegorz Ruksztełło (1993-2002), o. Artur Wilczek (2002-2004) i o. Paweł Mroczek (2004-2009). Ich współpracownikami byli ojcowie: Dariusz Paszyński, Paweł Drobot, Ryszard Hajduk, Grzegorz Lachowicz, Mirosław Dawlewicz, Zbigniew Kotliński, Grzegorz Woś i Krzysztof Bugara.

   

  Obecnie w Orenburgu pracuje dwóch redemptorystów z Polski: o. proboszcz Waldemar Warzyński i o. Paweł Jurkowski. Swoją posługą obejmują katolików żyjących w mieście i okolicznych miejscowościach, głoszą też rekolekcje parafialne. Wraz z siostrami zakonnymi z dwóch wspomnianych już zgromadzeń prowadzą katechizację, świetlicę dla dzieci, jak też posługę charytatywną na rzecz najbiedniejszych.

   

  Uroczystości w Orenburgu były ostatnim etapem świętowania jubileuszu 20-lecia posługi redemptorystów w Rosji i Kazachstanie, który rozpoczął się 7 kwietnia 2013 roku w Pietropawłowsku. Był to czas dziękczynienia Bogu za dokonane dzieła, a także okazja do ożywienia wiary i odnowienia zapału w realizacji ewangelicznej misji. Obecnie redemptoryści posługują w 5 placówkach na terenie Rosji: Kemerowo, Orenburg, Orsk, Pioniersk i Togliatti oraz w Pietropawłowsku w Kazachstanie. Prowadzą tam parafie z punktami dojazdowymi, katechezę dzieci i dorosłych, przygotowanie do sakramentów, posługę charytatywną, a także podejmują misje i rekolekcje parafialne oraz szerzą kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

   

  O. Sylwester Cabała CSsR

  Udostępnij