• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Rok Świętego Klemensa Hofbauera, Jubileusz 200-lecia śmierci
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Przełożony Generalny na 70-lecie Akademii Alfonsjańskiej

  Drodzy Współbracia, Studenci i Absolwenci, Bracia i Siostry w Chrystusie, naszym Odkupicielu,

  Akademia Alfonsjańska i teologia moralna

  Ślę pozdrowienia z okazji 70. rocznicy założenia Akademii Alfonsjańskiej. Przez ostatnie 70 lat Akademia poświęcała się badaniom i nauczaniu teologii moralnej, w duchu naszego Założyciela i Ojca, św. Alfonsa Marii Liguori, teologa moralisty i pasterza, doktora Kościoła oraz patrona spowiedników i moralistów.

  Św. Alfons, teologia moralna i Akademia Alfonsjańska

  Św. Alfons napisał, że nauczył się swojej teologii moralnej przede wszystkim przez słuchanie spowiedzi ubogich mieszkańców kraju. To było jego życiowe zaangażowanie wobec opuszczonych, a zwłaszcza ubogich, którzy ukształtowali jego ducha misyjnego. To poświęcenie zachęciło Go do kontynuowania badań, studiowania i pisania o teologii moralnej, jako Założyciel i Przełożony Generalny Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, biskup diecezji Sant’Agata dei Goti, a nawet po przejściu na emeryturę do Pagani. Troska o duszpasterską teologię moralną w służbie opuszczonym i ubogim przenikała jego dzieła duchowe i doktrynalne, a także jego praktyczne porady dla spowiedników, misjonarzy, biskupów i proboszczów.

  Studiowanie i nauczanie teologii moralnej było dla św. Alfonsa służbą nie tylko Zgromadzeniu, ale przede wszystkim całemu Kościołowi. Jego praca nie tylko pomogła w przygotowaniu misjonarzy redemptorystów do ich posługi głoszenia, jednania i pasterskiego kierownictwa ludzi – jego studia stanowiły konkretną pomoc dla biskupów, proboszczów, spowiedników i seminarzystów.

  W tym duchu Akademia Alfonsjańska kontynuuje tę tradycję w naszych czasach. Jedną z podstawowych działalności Akademii jest przygotowanie profesorów teologii moralnej, którzy kształcą kolejne pokolenie pasterzy, seminarzystów, zakonników i świeckich do służby Ludowi Bożemu. Ponad 5 tys. mężczyzn i kobiet studiowało na Akademii od momentu jej założenia – niezwykły wkład w misję Kościoła w duchu św. Alfonsa. Dziękujemy za część, jaką każdy z nich włożył (w Akademię) ze względu na Lud Boży.

  Kiedy o. Leonard Buijs CSsR, Przełożony Generalny Zgromadzenia Redemptorystów, założył Akademię Alfonsjańską 9 lutego 1949 r., zrealizował decyzję Kapituły Generalnej Zgromadzenia z 1947 r., by kontynuować tradycję tak ważną dla charyzmatu redemptorystowskiego – Akademia będzie badać, studiować i zastanawiać się nad teologią moralną w kontekście zmieniającej się rzeczywistości kulturowej i historycznej.

  XXIV Kapituła Generalna (listopad 2009 r.) odniosła się również do misji Akademii Alfonsjańskiej. Jej ówczesny prezes o. Martin McKeever CSsR zaprosił kapitularzy, aby stawili czoła wyzwaniom stojącym przed Akademią i tą posługą. Jego wystąpienie sprowokowało refleksję nad koniecznymi i wzajemnymi relacjami Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela z Akademią, którą tworzą profesorowie, redemptoryści i inni studenci.

  Następnie XXIV Kapituła Generalna oświadczyła, że „Akademia Alfonsjańska jest jednym ze wspólnych apostolatów i priorytetów Zgromadzenia, w którym wszystkie jednostki muszą współpracować hojnie i skutecznie” (Decyzja 13). W listopadzie 2016 roku XXV Kapituła Generalna potwierdziła: „Kontynuacja tradycji moralnej św. Alfonsa i Zgromadzenia jest priorytetem Zgromadzenia. (…) Wśród wspólnych apostolatów, które kontynuują (naszą) tradycję, jest Akademia Alfonsjańska, a także inne instytuty w różnych częściach Zgromadzenia, które promują naukę, badania, publikacje i kształcenie teologów moralistów” (Decyzja 14).

  Akademia Alfonsjańska nadal odgrywa dziś ważną rolę – nie tylko dla Zgromadzenia, ale dla samego Kościoła Powszechnego. Ważne jest również rozpoznanie i docenienie tego, co Akademia oferuje Zgromadzeniu i całemu Kościołowi, poprzez:

  • regularne kursy prowadzące do stopni licencjackich i doktoranckich
  • czasopismo Studia Moralia, które zawiera artykuły do ​​nauki i refleksji, dostępne również w internecie
  • kongresy teologii moralnej, otwarte dla Współbraci, a często dla absolwentów Akademii
  • profesorów Akademii, którzy chętnie prowadzą rozmowy, warsztaty lub krótkie kursy w różnych częściach świata; były one bardzo pomocne w odnowie duchowieństwa i duszpasterzy oraz wspólnej refleksji nad ważnymi i aktualnymi pytaniami.

  Świętowanie 70 lat badań i nauczania w teologii moralnej jest także świętem profesorów redemptorystów i innych, którzy oddali swoje życie tej misji. Chociaż niebezpiecznie jest wymieniać po imieniu niektórych profesorów, ponieważ wszyscy wnieśli ważny wkład, nie możemy zapomnieć o nieocenionym wkładzie tych, którzy poprzedzili nas na wieczną ucztę, takich jak ojcowie Capone, Vereecke, Häring i Hitz, a także wielu innych, zbyt licznych, aby ich tu wymienić, którzy tworzyli kadrę profesorską, oddanych rozwojowi teologii moralnej. Obchodząc tę rocznicę dziękujemy wszystkim profesorom, współpracownikom, redemptorystom i dobroczyńcom, którzy przez ponad 70 lat wnieśli swój wkład w misję Akademii.

  Doświadczenie misyjne i duszpasterskie przekonało św. Alfonsa o znaczeniu teologii moralnej dla integralności charyzmatu Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Poświęcił czas, studia i ogromny wysiłek swojej „Theologia Moralis”. Jego duchowość opiera się na głębokim przekonaniu, że chrześcijańskie życie moralne jest budowane i kształtowane przez praktykę miłości Jezusa Chrystusa i zgodność z wolą Boga – prowadzą one do świętości. Dla św. Alfonsa teologia moralna nie jest jedynie niezależną dyscypliną teologiczną, ale istotną i integralną praktyką skutecznego głoszenia Dobrej Nowiny o „Copiosa Redemptio” (Obfitym Odkupieniu – przyp. red.) w Jezusie Chrystusie. Ma ono na celu zbawienie i wyzwolenie całej osoby ludzkiej, zwłaszcza najbardziej opuszczonych i ubogich, a także budowanie wspólnot chrześcijańskich, które żyją Dobrą Nowiną o Jezusie Chrystusie i pracują dla pełnej godności osoby ludzkiej oraz dla sprawiedliwości, pokoju, integralności stworzenia i troski o nasz wspólny dom.

  Niech mądrość i zaangażowanie św. Alfonsa inspirują nas do kontynuowania jego wizji studiów, badań, nauczania i pisania o teologii moralnej, aby wszyscy, którzy są odkupieni i powołani do świętości, mogli znaleźć natchnienie i nadzieję, której potrzebują, aby wykonać wolę Bożą we wszystkim.

  Obchodząc to święto z radością i nadzieją, podążajmy za przykładem św. Alfonsa z ufnością i wiernością. Niech nasza Matka Nieustającej Pomocy zawsze nam towarzyszy.

  Wasz Brat w Odkupicielu,

  o. Michael Brehl CSsR, Przełożony Generalny Zgromadzenia Redemptorystów i Moderator Generalny Akademii Alfonsjańskiej

  Udostępnij