• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  O. Mirosław Chmielewski CSsR doktorem habilitowanym

  Rada Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie podjęła 30 września 2019 r. uchwałę o nadaniu o. Mirosławowi Chmielewskiemu CSsR stopnia doktora habilitowanego. Serdecznie gratulujemy zdobycia kolejnego stopnia naukowego i życzymy błogosławieństwa Bożego w dalszej pracy naukowo-dydaktycznej!

  Nasz współbrat jest adiunktem w Katedrze Współczesnych Form Przekazu Wiary w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wykłada również katechetykę w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie. Jest także m.in. konsultorem Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski oraz dyrektorem Konwiktu KUL.

  * * *

  O. Mirosław Chmielewski CSsR – adiunkt w Katedrze Współczesnych Form Przekazu Wiary w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zainteresowania naukowe: teologia i antropologia przepowiadania, dydaktyka katechezy, teologia mediów, edukacja medialna, PR w Kościele.

  Urodził się 3 września 1962 w Gołdapi; członek Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (CSsR); studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie ukończył obroną pracy magisterskiej: „Wezwanie do jedności chrześcijan według listu do Efezjan”, napisanej pod kierunkiem o. prof. dra hab. Wojciecha Bołoza na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; w 1988 roku przyjął święcenia kapłańskie i został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie.

  W latach 1991-1996 odbył studia specjalistyczne z katechetyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; od 1994 rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie; w roku 2007 obronił rozprawę doktorską „Katechetyczno-homiletyczna działalność o. Henryka Pagiewskiego CSsR (1930-2000)”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Stanisława Kulpaczyńskiego. W latach 2007-2010 prowadził zajęcia zlecone w Instytucie Nauk o Rodzinie, a w roku akademickim 2010/11 oraz w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL; 2005-2011 – wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Marianów w Lublinie.

  W 2011r. został zatrudniony jako asystent w Katedrze Współczesnych Form Przekazu Wiary, a od 2012 r. jako adiunkt; jest współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia Katechetyków Polskich; jest członkiem Rady Programowej kwartalnika „Homo Dei” (1994-1996; 2011-); był sekretarzem redakcji czasopisma naukowego „Biuletyn Edukacji Medialnej” (2011-2016), a od 2016 jest zastępcą redaktora naczelnego powyższego periodyku; jest członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma naukowego „Zeszyty Formacji Katechetów” (2014-). Jest współzałożycielem i w latach 2007-2016 był członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pedagogów NATAN; od 2015 członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej; od 2016 członek Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej; od czerwca 2017 konsultor Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP; od lipca 2017 członek Podkomisji ds. Mediów Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (grudzień 2017). Od września 2018 roku pełni funkcję dyrektora Konwiktu Księży Studentów KUL.

  W zgromadzeniu zakonnym pełnił między innymi następujące funkcje: rektor Wyższego Seminarium Duchownego i przełożony domu zakonnego w Tuchowie (1996-2002); radny Zarządu Prowincji Warszawskiej Redemptorystów (1996-2002); przewodniczący Sekretariatu Formacji Prowincji Warszawskiej Redemptorystów; członek Sekretariatu ds. Ekonomicznych Prowincji Warszawskiej Redemptorystów (1999-2002; 2005-2008); członek Centrum Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów (2011-2015); wiceprefekt Tirocinium Pastoralnego Redemptorystów w Lublinie (2011-2015); przełożony domu zakonnego w Lublinie (2008-2015). Był wielokrotnie delegatem na Kapitułę Prowincjalną Prowincji Warszawskiej Redemptorystów; współorganizował kilka Kapituł Prowincjalnych Prowincji Warszawskiej Redemptorystów.

  Udostępnij