• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  150-lecie ogłoszenia św. Alfonsa Liguori doktorem Kościoła
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  O. Generał na uroczystość św. Alfonsa Liguori

  Drodzy Współbracia,

  Przesyłam pozdrowienie i błogosławieństwo, gdy przygotowujemy się do obchodów uroczystości św. Alfonsa! Proszę Was, byście przekazali moje pozdrowienia wszystkim członkom Waszej (Wice)Prowincji, Regii i Misji.

  Obchodząc w tym roku 150. rocznicę ogłoszenia św. Alfonsa doktorem Kościoła, ponownie oddajemy się misji powierzonej naszemu Zgromadzeniu przez Boga Odkupiciela w Duchu św. Alfonsa. Ten dzień świąteczny jest dla nas doskonałą okazją do ponownego zastanowienia się nad wspaniałym listem, który Papież Franciszek wysłał z tej okazji.

  WIĘCEJ: Orędzie papieża Franciszka z okazji 150. rocznicy ogłoszenia św. Alfonsa Marii de Liguori doktorem Kościoła

  Gdy obchodzimy to święto, jesteśmy również bardzo świadomi, że nasz świat nadal jest bardzo zraniony przez pandemię Covid-19. Modlimy się za wszystkich, którzy zostali najbardziej dotknięci – Współbraci, rodziny, przyjaciół i tych, do których jesteśmy posłani, zwłaszcza ubogich opuszczonych.

  Niech przykład i modlitwy św. Alfonsa nadal inspirują nas do dawania świadectwa o naszym Odkupicielu w tym świecie, z pociechą i współczuciem.

  W Chrystusie naszym Odkupicielu

  o. Michael Brehl CSsR, Przełożony Generalny, Rzym

  za: cssr.news

  Udostępnij