• Śpiewnik Redemptorystów
  Rok Świętego Gerarda Majelli
  Portal Kaznodziejski
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Monachijskie obchody 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

  Polska Misja Katolicka w Monachium bardzo uroczyście świętowała jubileusz Niepodległości Polski. Pierwszym punktem obchodów była prelekcja pt. „Rola Kościoła w odzyskaniu niepodległości przez Polskę” wygłoszona przez o. dr Macieja Sadowskiego, rektora WSD Redemptorystów w Tuchowie, w sali parafialnej przy kościele św. Moniki na Neuperlachu. Prelekcja multimedialna wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczestników.

  W niedzielę, 11 listopada w kościele św. Józefa odprawiona została uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem o. dr M. Sadowskiego. Na Eucharystii obecny był konsul generalny, p. A. Osiak z małżonką. Oprawę śpiewno-muzyczną zapewnił Chór Parafialny i Kwartet Dęty. Główna nawa kościoła udekorowana została barwami narodowymi. Obecność sztandarów, wiernych w strojach ludowych oraz godła państwowego nadała Eucharystii szczególny, patriotyczny charakter. O. dr M. Sadowski w okolicznościowym kazaniu podkreślił wagę wzajemnego zaufania między Polakami, niezbędnego do budowania pomyślnej przyszłości naszej Ojczyzny – wspólnoty opartej na wartościach: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Myślenie w kategorii: „Co ja mogę zrobić dla Polski?” należy wg kaznodziei przedkładać nad oczekiwanie: „Co powinna dać mi Polska?”. Homilia zakończyła się wspólnym odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”.

  Po Mszy św. wierni udali się do sali parafialnej, aby obejrzeć piękny program słowno – muzyczny pt. „Dla Niepodległej” przygotowany pod kierownictwem p. J. Obuchowskiego, wieloletniego organisty parafialnego.

  Program poprowadzili p. A. Haluza-Jörg i p. M. Sienkiewicz. Po oficjalnym otwarciu przez proboszcza o. dr Stanisława Pławeckiego wszyscy zebrani zaśpiewali hymn państwowy zaintonowany przez chór parafialny. Następnie można było podziwiać różnorodne występy solowe i zespołowe. Obok śpiewów chóralnych pod dyrekcją p. J. Obuchowskiego i utworów muzycznych w wykonaniu Kwartetu Dętego Orkiestry Bundespolizei w Monachium, zebrani usłyszeli recytacje uczniów SPO im. Jana Pawła II, laureatów Konkursu Polskiej Poezji Patriotycznej. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się tańce w wykonaniu zespołu „Krakowiak”, prowadzonego przez p. B. Menhard. Najmłodsi członkowie zespołu wykonali taniec śląski „Poszło dziewczę po ziele”, młodzież zatańczyła krakowiaka, a dorośli poloneza. Daniela Retsias, uczennica kl. VIII SPO im. Jana Pawła II zagrała na pianinie Preludium e-moll Fryderyka Chopina. Grupa uczniów SPO im. Bł. Bpa Michała Kozala przedstawiła scenkę patriotyczną, której tematem była nadzieja. Dopełnieniem programu był występ zespołu instrumentalno – wokalnego Semper Fidelis pod kierownictwem J. Lange.

  Uroczystości towarzyszyła wystawa prac konkursowych „Życzenia dla Polski” wykonanych przez uczniów SPO im. Jana Pawła II, a zorganizowana przez p. G. Bialkovski.

  Na zakończenie o. prob. dr S. Pławecki skierował wyrazy uznania i podziękowania wszystkim artystom, konferansjerom, a szczególnie kierownikowi artystycznemu, p. J. Obuchowskiemu oraz głównemu organizatorowi obchodów jubileuszowych – Radzie Parafialnej.

  Słowo pozdrowienia skierował do zebranych także konsul generalny, p. A. Osiak. Przypomniał on wielkich Polaków, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Mówił również o wielu często bezimiennych, którzy przelewali swoją krew, aby dzisiaj Polska mogła być wolna. Ostatnim przemawiającym był przewodniczący Rady Parafialnej p. W. Grądalski, który zaprosił wszystkich na poczęstunek. W uroczystym nastroju, przy pięknie nakrytych stolach parafianie świętowali do późnych godzin wieczornych.

   

  Beata Tomczyk-Paniak, Monachium

  Fot. Marcin Niedobecki

   

  Udostępnij