• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Charyzmat i duchowość
  Pomoc Ukrainie
 • Menu

  Metafizyka Starego Testamentu – projekt prof. Bogusław Jasińskiego, Laureata nagrody „Pro Redemptione”

  Prof. Bogusław Jasiński, znany polski filozof, a także długoletnik współpracownik i autor wydawnictwa Homo Dei oraz Laureat nagrody „Pro Redemptione” w 2020 r. od dłuższego czasu pracuje nad wielkim i godnym uznania projektem „W poszukiwaniu świata, którego nie ma – wokół metafizycznych uzasadnień pism Starego Testamentu”. Obecnie jest na etapie poszukiwania funduszy na wydanie swego kilkutomowego dzieła.

  Chętnych zapraszamy do wsparcia: https://zrzutka.pl/6j9ap8 i serdecznie dziękujemy!

  Prezentuje swój projekt następująco:

  Celem niniejszego projektu badawczego jest rekonstrukcja filozoficzna świata opisanego przede wszystkim w starotestamentowych „Psalmach”, potem w wybranych fragmentach tekstów biblijnych a następnie syntetyczne opisanie go w formie osobnego wykładu.

  Chcę w tej pracy pokazać nie tylko całkowicie rozmijające się z dzisiejszym pojmowanie Boga, ale przede wszystkim inne widzenie podstawowych wartości, takich jak prawo, sprawiedliwość, dobro, miłość, wina i grzech, a nawet poznawanie rzeczywistości. Generalnie chodzi o to, że świat rekonstruowany w tym badaniu nie zakładał obserwowania go, ale tylko uczestniczenie w nim, a życie człowieka było partycypacją w życiu samego Boga.

  Taka perspektywa sprawiała, że pojęciem centralnym stawało się samo istnienie, które było bezinteresownym darem dla człowieka, a jakiekolwiek zaśmiecenie i zakrycie tego oczywistego daru było nie tylko występkiem, ale przede wszystkim doraźną pomyłką i mimowolnym zejściem z drogi rozwoju duchowego.

  Dziś oddzieliliśmy Boga od świata życia, podmiot od przedmiotu poznawania, sens od bytu, wartość od życia. Uzasadnieniem tych podziałów w dużej mierze zajęła się sama filozofia.

  W niniejszym projekcie badawczym rekonstruujemy zatem świat wolny od takich podziałów. W pewnej mierze nawiązuje on do utraconej bezpowrotnie Arkadii greckiej, w której człowiek znajdował sens a wszelka wartość nie była jeszcze oddzielona od bytu. Jednym słowem, człowiek był w swoim miejscu, w którym zanim postawił pytanie już odnajdywał odpowiedź w samym bycie.

  Taka wizja rzeczywistości całkowicie zmienia pojmowanie wiedzy, poznawania, prawa a nawet sztuki i kultury. Będziemy ją cierpliwie analizować poprzez lekturę tekstów „Psalmów”, pism mądrościowych oraz powszechnie znanych toposów biblijnych.

  Praca nad tym projektem trwała ponad 5 lat. Obejmowała ona studia nad tekstami „Psalmów” (w różnych tłumaczeniach), literatury z nimi związanej oraz wybranych tekstów z zakresu ontologii i metafizyki. W jej rezultacie zostały napisane cztery książki, które zarazem objęły cztery stadia rozwoju niniejszego projektu.

  WIĘCEJ nt. projektu i planowanych tomów oraz możliwość wsparcia: zrzutka.pl

  Nagroda „Pro Redemptione” przyznawana jest od 2014 roku w następujących kategoriach: długotrwała współpraca redakcyjna z wydawnictwem lub kwartalnikiem „Homo Dei”; propagowanie troski o formację kapłańską; dla młodych teologów i kapłanów, którzy działalnością pisarską przyczyniają się do rozwoju myśli teologicznej lub którzy tworzą i propagują formy ewangelizacji dla młodzieży służące jej duchowemu rozwojowi; za dorobek naukowy i świadectwo życia; dla kapłana pracującego za granicą Polski.

  Dotychczasowymi laureatami byli, min. dr hab. Józef Augustyn SJ, prof. Krystian Wojaczek, ks. prof. Krzysztof Pawlina, dr hab Jordan Śliwiński OFMCap., prof. Jacek Salij OP, ks. bp dr hab. Paweł Socha, ks. prof. Edward Staniek, dr Krzysztof Wons SDS, prof. Celestyn Napiórkowski OFMConv., prof. Dariusz Kowalczyk SJ, ks. prof. Marek Starowiejski, ks. dr Mirosław Cholewa (Pastores), ks.  dr Mieczysław  Piotrowski i „Ruch Czystych Serc”, a w roku 2020: prof. Bogusław Jasiński, ks. bp Janusz Mastalski, ks. Attila Ádám Honti (Lublin), o. Marek Raczkiewicz CSsR, ks. prof. Waldemar Chrostowski, prof. Marek Marczewski; ks. Maciej Szeszko SDS, ks. dr Tomasz Rusiecki, bp Jan Sobiło, ks. prof. Helmut Sobeczko.

  red., fot.: „Dawid kompnujący psalmy”, Psałterz  paryski, X w. Bibliothèque nationale de France, Public domain, via Wikimedia Commons

  * * *

  WIĘCEJ: Nagrody wydawnictwa i kwartalnika HOMO DEI „Pro Redemptione” 2020

  Prof. Bogusław Jasiński

  Nasz laureat studiował na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Był jednym z pierwszych studentów tego uniwersytetu, który rozpoczął studia według programu indywidualnego. W roku następnym rozpoczął też studia na Wydziale Filozofii. Zainteresowania naszego Laureata zmierzały w kierunku teorii literatury i metodologii badań, w filozofii zaś zajmował się zagadnieniami z zakresu logiki (zwłaszcza aksjomatycznych systemów Leśniewskiego).

  W wieku 22 lat rozpoczął pracę jako asystent w Instytucie Filozofii, Socjologii i Logiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Po obronieniu pracy doktorskiej pt. Estetyka realizmu Georga Lukacsa i jej przesłanki filozoficzne” rozpoczął pracę w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

  W roku 1977 został przyjęty na Wydział Reżyserii Dramatu w PWST w Warszawie. W tym samym roku został wybrany Najwybitniejszym Młodym Polakiem Roku, po opublikowaniu książki Istnieć znaczy tworzyć. Prowadził także – jako wizytujący profesor – wykłady na wielu uniwersytetach za granicą (m.in. w Heidelbergu) i w Polsce (ATK sekcja „Bobolanum” w Warszawie oraz WSD „Hosianum” w Olsztynie).

  Opublikował kilkanaście książek z zakresu filozofii i estetyki oraz kilkadziesiąt rozpraw naukowych w czołowych czasopismach w Polsce, w tym także w Kwartalniku „Homo Dei”.

  Udostępnij