• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Charyzmat i duchowość
  Pomoc Ukrainie
 • Menu

  Maryja Niepokalana patronką redemptorystów

  Maryja w tytule Niepokalanie Poczętej jest od samego początku pierwszorzędną patronką Zgromadzenia Redemptorystów, ponieważ powstało ono pod Jej opieką. Stąd właśnie Jej uroczystość redemptoryści obchodzą bardzo uroczyście.

  Redemptoryści kochają Maryję i szerzą Jej kult za wzorem swojego założyciela św. Alfonsa Marii Liguoriego (1696-1787), który był wielkim czcicielem Niepokalanej Dziewicy i w swojej epoce odważnie bronił nauczania o Niepokalanym Poczęciu.

  Pod koniec studiów prawniczych na uniwersytecie w Neapolu, mając 16 lat św. Alfons złożył popularne wówczas ślubowanie, że będzie bronić tego tytułu do śmierci. I rzeczywiście robił to z nieprzeciętnym entuzjazmem. W dorosłym życiu zrozumiał Niepokalane Poczęcie jako najdoskonalszą Bożą odpowiedź na ówczesny jansenizm. Kiedy janseniści głosili, że natura ludzka jest nieodwracalnie zdeprawowana, mógł zawołać do nich: „Zobaczcie, co Bóg potrafi uczynić z naszą ludzką naturą!”.

  Św. Alfons uważał, że pośród przywilejów Maryi pierwsze miejsce zajmuje fakt Niepokalanego Poczęcia. Już wówczas włączył się w szeroką dyskusję o roli Matki Bożej w dziele zbawienia i można powiedzieć, że był jednym z głównych promotorów ruchu, który doprowadził do przyjęcia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

  W swoim dziele pt. „Wysławianie Maryi” opublikowanym w 1750 r. tak pisał na temat Niepokalanego Poczęcia:

  „Bóg, który jest miłością, przyszedł na ziemię, by rozpalić we wszystkich sercach ogień Bożej miłości. W żadnym z serc nie rozpalił tak wielkiej miłości jak w sercu swojej Matki. Jej serce było wolne od wszelkiego ziemskiego przywiązania i w pełni gotowe, by zapłonąć tym świętym ogniem. Serce Maryi stało się jednym wielkim płomieniem i zapłonęło – jak czytaliśmy o Niej w Pieśni nad pieśniami (Pnp 8,6): potężna jest miłość, (…) żar jej to żar ognia – ogniem wewnętrznym przez miłość (…) i ogniem zewnętrznym przez przykład, jaki dała Ona wszystkim w praktyce cnót. Zatem skoro Maryja, będąc na ziemi, porodziła Jezusa i trzymała Go w swoich ramionach, doskonałym określeniem dla Niej będzie «ogień przynoszący ogień»”.

  Św. Alfons Liguori obrał Maryję w tytule Niepokalanie Poczętej jako główną patronkę Zgromadzenia Redemptorystów. W pierwotnych Regułach znalazły się takie słowa: „Szczególną Patronką naszego Zgromadzenia będzie Najświętsza Maryja, pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia. Stąd to właśnie święto redemptoryści obchodzą bardzo uroczyście, z wielką pobożnością i okazałością”.

  Maryja w tytule Niepokalanego Poczęcia przypomina wszystkim misjonarzom redemptorystom o obfitym Odkupieniu dokonanym przez Boga. Jesteśmy pełni zdumienia tym, co może Bóg uczynić z ludzką naturą. Wraz z Maryją wielbimy Pana, a nasze serca radują się w Nim.

  Jak stwierdza obecna konstytucja 32 Zgromadzenia, redemptoryści „obiorą sobie Najświętszą Maryję Pannę za wzór i pomoc. Ona bowiem, idąc w pielgrzymowaniu wiary i obejmując całym sercem zbawczą wolę Boga jako służebnica Pańska, poświęciła się całkowicie osobie i dziełu Syna, służyła i nadal służy tajemnicy Odkupienia, pomagając nieustannie w Chrystusie ludowi Bożemu. Otoczą Ją więc jak Matkę synowską czcią i miłością”.

  o. Sylwester Cabała CSsR, Bardo

   

  Modlitwa św. Alfonsa Marii Liguoriego do Matki Bożej

  Najświętsza i Niepokalana Panno, o Najmilsza Matko moja Maryjo! Ty jesteś Matką Pana mojego, Królową świata, Orędowniczką, nadzieją i ucieczką grzeszników. Więc i ja, ze wszystkich najbiedniejszy, dziś uciekam się do Ciebie. Tobie, o Królowo wielka, najpokorniej składam hołd mojego oddania. Dziękuję Ci za wszystkie łaski, które mi aż do tej chwili wyjednałaś, a szczególnie, że od wiecznej zguby mnie uchroniłaś, na którą tyle razy zasłużyłem.

  Miłuję Cię, o Pani moja, wszelkiej miłości najgodniejsza, i z tej miłości ku Tobie przyrzekam, że sam Tobie zawsze służyć będę i że się o to według możności starać będę, aby również inni Tobie służyli. Wszystką moją nadzieję i całe moje zbawienie po Bogu w Tobie pokładam. Przyjmij mnie za sługę swego i weź mnie pod płaszcz swojej opieki, o Matko miłosierdzia! A ponieważ u Boga wszystko możesz, wspieraj mnie we wszystkich trudnych doświadczeniach i uproś mi łaskę wytrwania aż do mojego zgonu. Proszę Cię o prawdziwą miłość Jezusa Chrystusa i łaskę szczęśliwej śmierci.

  O Matko moja, przez Twoją miłość ku Bogu proszę Cię, przybywaj mi na pomoc zawsze, a szczególnie w ostatecznym momencie mojego życia. Proszę Cię, nie opuszczaj mnie, Matko, i dopomóż, bym szczęśliwie spotkał się z Tobą w niebie, gdzie razem z Tobą będę wielbił Boga i wysławiał Jego miłosierdzie na wieki.

  Amen. Tak ufam, niech się tak stanie!

   

  Modlitwa o miłość do Maryi

  Święty Alfonsie, niezrównany miłośniku i czcicielu Niepokalanej Dziewicy Maryi, z ufnością zwracam się do ciebie, abyś wyprosił mi dar prawdziwej miłości i gorliwego nabożeństwa do Matki Najświętszej. Wiem, jak bardzo kochałeś Maryję i pragnąłeś, by wszyscy Ją miłowali. Błagam cię przeto o pomoc, abym po Bogu najbardziej Ją miłował i czcił tutaj na ziemi, a kiedyś cieszył się Jej chwałą w niebie. Amen.

   

  Udostępnij