• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Rok Świętego Klemensa Hofbauera, Jubileusz 200-lecia śmierci
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  „Jedna Wspólnota” – Otwartość św. Klemensa na Boże niespodzianki

  Publikujemy nowy numer biuletynu formacyjnego „Jedna Wspólnota”, który przygotowało Centrum Duchowości Redemptorystowskiej w Rzymie. Materiał nosi tytuł: „Św. Klemens i jego otwartość na Boże niespodzianki”.

  Owoce misji św. Klemensa Hofbauera stały się widoczne dopiero po jego śmierci. Jednak nie byłoby tych owoców, gdyby Klemens nie zaakceptował rzeczywistości swoich czasów i nie dokonał odpowiednich dostosowań (restrukturyzacji). Gdy po święceniach wracał z Rzymu, nie mógł po prostu przenieść struktur i metod, które tam poznał. Okoliczności zmusiły go do pójścia tam, gdzie Duch Święty chciał go posłać, i do wykorzystania takich metod misyjnych, które najlepiej odpowiadałyby potrzebom wiernych. I to właśnie uczynił.

  Zapraszamy redemptorystów, redemptorystki, świeckich współpracowników i wszystkich zainteresowanych postawą apostoła Warszawy i Wiednia do zapoznania się z tym materiałem. Cały biuletyn można przeczytać lub pobrać na naszej stronie.

  MODLITWA

  Boże nieskończonej dobroci,

  Ty odnawiasz wszystko w Jezusie Chrystusie Odkupicielu,

  i przez łaskę Ducha Świętego

  odnawiasz wszystko według swojego obrazu.

  Spraw, abyśmy za wstawiennictwem św. Klemensa

  mogli odczytać znaki czasu i odpowiedzieć wiernie

  w sposób zawsze nowy na Twoje powołanie

  do bycia współpracownikami w dziele Odkupienia.

  Niech wstawiennictwo i nieustanna pomoc Maryi

  podtrzymują nasze Zgromadzenie,

  tu i teraz, szczególnie podczas procesu restrukturyzacji.

  Amen.

  Udostępnij