• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Rok Świętego Klemensa Hofbauera, Jubileusz 200-lecia śmierci
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Homo Dei: Stopnie modlitwy

  W wydawnictwie Homo Dei ukazała się nowa książka pt. Stopnie modlitwy. Jej autorką jest błogosławiona Maria Celeste Crostarosa (1696-1755) XVIII-wieczna włoska mistyczka, autorka szesnastu dzieł duchowych i mistycznych, założycielka Zakonu Najświętszego Odkupiciela (Włochy, Scala, rok 1731). To Neapolitanka o gorącym sercu i otwartym umyśle, mistrzyni modlitwy i radosnego życia wolą Bożą. Mniszka, która umiłowała Chrystusa i człowieka, Kościół i wszystko, co wyszło z rąk Stwórcy. 

  Stopnie modlitwy to dzieło będące owocem ludzkiej i duchowej dojrzałości bł. Marii Celeste Crostarosy. Ma ono szczególne znaczenie w jej bogatym piśmiennictwie. Stanowi bowiem próbę przekazania głęboko przemyślanego i uporządkowanego „nauczania”, które dojrzewało w świetle silnych doświadczeń Boga na jej duchowej drodze.

  WIĘCEJ: Strona internetowa i sklep Wydawnictwa Homo Dei

  WIĘCEJ: redemptorystki.pl

  „O słodki mój Boże i Panie, porusz mój język, aby mógł wypowiedzieć to, co czuje serce, a co dotyczy najświętszej wiary. Chociaż rozpoczynam pierwszy stopień mistycznej drabiny od tej właśnie cnoty teologalnej, to jednak jest ona drogą, po której wchodzi się aż na ostatni jej stopień. Podczas całej wędrówki wiara jest dla duszy drogą królewską i główną, jest bezpiecznym przewodnikiem, prowadzącym do zjednoczenia duszy ze swoim Bogiem” – fragm. książki.

  red.

  Udostępnij