• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Rok Świętego Klemensa Hofbauera, Jubileusz 200-lecia śmierci
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Grodno: Największa parafia naszej prowincji ma 25 lat!

  W Parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie odbyły się 12 października 2019 r. uroczystości jubileuszowe 25-lecia erygowania parafii. Jest to największa parafia prowadzona przez redemptorystów naszej prowincji.

  Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. o godzinie 12.00, której przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. bp Józef Staniewski, biskup pomocniczy diecezji grodzieńskiej. Na początku o. Dmitrij Labkow, proboszcz świętującej parafii, przywitał wszystkich przybyłych gości. W sposób szczególny zostali powitani ojcowie, którzy w ciągu 25 lat istnienia parafii piastowali funkcje proboszcza: o. Jan Zubel, o. Waldemar Słota, o. Józef Gęza, który do dzisiaj posługuje w tej parafii, i o. Stanisław Staniewski, który z powodu choroby nie brał udziału w świętowaniu, oraz siostry nazaretanki, które od samego początku posługują w parafii.

  Pośród zacnych gości byli także: p. inż. Henryk Zubel, brat o. Jana, który zaprojektował kaplicę oraz kościół wraz z domem parafialnym i klasztorem, a następnie nadzorował prowadzone prace budowlane; p. Jarosław Książek wraz z małżonką, Konsul Generalny RP w Grodnie. Prowincję Warszawską Redemptorystów reprezentował o. Dariusz Paszyński CSsR, wikariusz prowincjała.

  Następnie o. Józef Gęza zapoznał wszystkich z ważnymi wydarzeniami z 25-letniej historii parafii i zaprosił wszystkich do odwiedzenia okolicznościowej wystawy fotograficznej opowiadającej o minionych latach parafii. Tekst rysu historycznego autorstwa o. Józefa Gęzy publikujemy poniżej.

  Po zakończonej Eucharystii miał miejsce koncert chóru parafialnego „Vox Domini”, po którym parafianie składali życzenia i gratulacje swoim pasterzom. W świątecznej atmosferze wszyscy udali się na posiłek, po którym można było uczestniczyć w programie artystycznym w sali teatralno-widowiskowej.

  Składamy najserdeczniejsze gratulacje parafianom i współbraciom posługującym w Grodnie „na Dziewiatówce”!

  o. Dariusz Paszyński CSsR, Warszawa

  * * *

  Historia parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie

  W dekrecie Księdza Biskupa Aleksandra Kaszkiewicza z dnia 27.08.1994 r.  czytamy: ”Kierując się dobrem duchowym wiernych, należących dotychczas do parafii Św. Franciszka Ksawerego i Znalezienia Krzyża Świętego, na mocy kanonu 515 &2 KPK, niniejszym pismem wyłączam część terytorium z wyżej wymienionej parafii i eryguję nową samodzielną rzymsko-katolicką parafię pod wezwaniem Najświętszego Odkupiciela w Grodnie”.

  W dniu następnym Ksiądz Biskup Aleksander dokonał poświęcenia kaplicy dla nowopowstałej parafii. Opiekę duszpasterską Ksiądz Biskup powierzył Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela – Redemptorystom.

  Pierwszym proboszczem parafii został O. Jan Zubel, rodem z Grodzieńszczyzny, a którego rodzina wyemigrowała w 1957 roku do Gliwic w Polsce. Brat O. Jana, pan Henryk Zubel, będąc inżynierem architektem, zaprojektował zarówno kaplicę jak i kościół oraz ośrodek duszpasterski. Dla pana inżyniera możliwość zaprojektowania kościoła dla swoich rodaków była szczególną radością i dumą. Należy w tym momencie zauważyć, że w pracach projektowych uczestniczyli inżynierowie w Grodnie, a ich życzliwa współpraca zasługuje na wdzięczność.

  Przewodniczenie wspólnocie parafialnej przejął w 1996 roku O. Waldemar Słota, który w dniu 14.11.1997 roku rozpoczął budowę kościoła i prowadził ją do 28.06.2006 roku. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że zarówno ze strony redemptorystów, jak i parafian, należy się O. Waldemarowi serdeczna wdzięczność za ogrom pracy i serca w pracy duszpasterskiej i wznoszeniu kościoła. Prace wykończeniowe podjęli po o.Waldemarze: O. Jozef Gęza i O. Stanisław Staniewski, który przygotował świątynię do konsekracji w dniu 15.10.2011 roku. Po O. Stanisławie, od 20.08.2012 roku, przewodniczy wspólnocie parafialnej i kontynuuje prace wykończeniowe O. Dmitrij Łabkow.

  W początkach parafii ważny udział mają Siostry Nazaretanki, które udzieliły gościnności pierwszym duszpasterzom, a także wspierały, i wspierają do dziś, w katechizowaniu dzieci i młodzieży. Dla katechizacji istotne znaczenie miało wybudowanie w 1995 roku sal katechetecznych i mieszkań dla duszpasterzy.

  Ważnym wydarzeniem duchowym w dziejach parafii było wprowadzenie w dniu 22.12.1995 Nabożeństwa Nieustannej Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W dniach 22 i 23 czerwca 1997 roku parafia przeżyła nawiedzenie Matki Bożej w znaku Figury z Fatimy, wędrującej po wszystkich parafiach Białorusi. W tymże samym roku parafia otrzymała figurę Matki Bożej Fatimskiej od “Radia Maria”.

  W ramach formacji duchowej od 7 do 14 listopada 1999 roku odbyły się misje święte, a po roku nastąpiło ich odnowienie jako duchowe przygotowanie do wmurowania kamienia węgielnego. Obrządu tego dokonał Ksiądz Biskup Antoni Dziemianko w roku jubileuszowym chrześcijaństwa 7.10.2000 roku. Kamień ten pochodzi, dzięki staraniom O. Waldemara z bazyliki Św. Piotra Apostoła i jest darem Św. Jana Pawła II i przez Niego został pobłogosławiony.

  Młoda parafia podejmuje modlitwę różańcową i obecnie jest 28 Róż Żywego Różańca. Z inicjatywy O. Stanisława powstaje młodzieżowy zespół muzyczny „Ruah”, a od 26.06 do 28.06.2004 roku ma miejsce I Diecezjalny Festiwal Piosenki Religijnej, ponawiany przez następne cztery lata. Po wieloletniej przerwie powrócił przed rokiem, pod kierownictwem pani Wioletty Kowalczuk, jako Diecezjalny Festiwal Polskiej Piosenki Religijnej.

  Od 2004 roku, mimo że trwa budowa, w nowym kościele sprawowana jest Pasterka, często niedzielne Msze święte, uroczystości I Komunii św., Bierzmowania. W 2007 roku, pod kierownictwem p. Maryny Żybartowicz – Protas rozpoczął swoją działalność Teatr im. Św. Jana Pawła II. Ubogaca on duchowo nie tylko naszą parafię, ale także występuje na uroczystościach o charakterze diecezjalnym. Od wielu lat jest uczestnikiem Ogólnopolskiej Parafiady dzieci i młodzieży w Warszawie, doceniany i nagradzany pierwszymi miejscami.

  Od 6.12.2009 roku Liturgia została przeniesiona na stałe do nowego kościoła. W tymże roku wprowadzono do świątyni obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy przygotowany specjalnie przez O. Eugeniusza Karpiela. Lata 2010 i 2011 to przygotowywanie świątyni do konsekracji, której dokonał 15.10.2011 roku Ksiądz Biskup Aleksander Kaszkiewicz.

  W dniu 13.03.2010 roku pod kierownictwem pani Olgi Markiewicz zapoczątkował swoją działalność chór parafialny, który ubogaca liturgię świątecznych uroczystości, wspomaga w oddawaniu czci naszemu Bogu. Dokładnie miesiąc temu  chór nagrał w Supraślu swoją pierwszą płytę.

  Ksiądz Biskup Kazimierz Wielkosielec 01.05.2013 roku wprowadził do świątyni relikwije Św. Jana Pawła II, które przypominają nam Jego nauczanie, Jego zawierzenie i oddanie się Matce Jezusa.

  Dzień siódmy października 2014 roku jest dniem wzruszenia: Ksiądz Biskup Józef Staniewski odprawia ostatnią Mszę Św. na ołtarzu częściowo rozebranej kaplicy, która służyła nam przez wiele lat. Czuliśmy się w niej bardzo rodzinnie, słuchaliśmy Słowa Bożego, sprawowaliśmy Sakramenty święte, stawaliśmy się parafią.

  Spoglądając wstecz dostrzegamy wiele zdarzeń o charakterze religijnym, kulturalnym, polonijnym. Niektóre z nich wykraczały poza parafię.

  Na koniec wspomnijmy jeszcze Dni Młodzieży dla całej Białorusi w dniach od 29.04 do 01.05.2018 roku. Z tej okazji parafia gościła Księży Biskupów Katolickich  Białorusi, a wraz z nimi Nuncjusza Apostolskiego Księdza Arcybiskupa Gabora Pintera, który odwiedził nas już rok wcześniej.

  Słuchając tego krótkiego przeglądu odczuwamy z pewnością pewien niedosyt. Trudno jest jednak ukazać wszystkie wydarzenia 25 lat istnienia, wzrastania parafii, przypomnieć ludzi, którzy materialnie i duchowo tworzyli naszą wspólnotę. Może zbyt mocno narzucają się działania budowlane. Istotnym pozostawał jednak fakt, że parafia jest wspólnotą zbawczą, wsłuchującą się w nauczanie Kościoła, uświęcającą się przez sakramenty. W ciągu 25 lat udzielono Sakramentu Chrztu 4330 osobom, 2604 osoby przyjęły Sakrament Bierzmowania, a 1820 par zawarło sakramentalny związek małżeński. Panie katechetki, Siostry Nazaretanki i Ojcowie Redemptoryści katechizowali. W tym roku szkolnym jest 90 godzin katechezy tygodniowo. Głoszono Słowo Boże, sprawowano Eucharystię, nawiedzano chorych i osoby starsze. Odbywały się systematycznie rekolekcje i misje parafialne, sprawowano Sakrament pokuty. Odnowie duchowej służyły wspólnoty modlitewne kolejarzy, skautów, margaretki, dusz czyściowych, kursy Alpha, wspólnota FZŚ, ministranci, bielanki.

  Warto uświadomić sobie poprzez wspomniane przykłady, wielość Bożych darów, jakimi obdarzyła nas wspaniałomyślność Boga i wyśpiewać  pieśń dziękczynienia. Dziękując Bogu wyrażamy także wdzięczność ludziom. Wyrazy wdzięczności składamy Księdzy Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi za Jego decyzję utworzenia parafii na Dziewiatówce i powierzenia jej Redemptorystom, za nieustannie okazywaną naszej parafii życzliwość. Nasza wdzięczność obejmuje świętej pamięci Prowincjała Prowincji Warszawskiej Redemptorystów O. Leszka Gajdę, a także jego następców. Dziękujemy panu inżynierowi Henrykowi Zublowi i jego zespołowi za zaprojektowanie naszego ośrodka duszpasterskiego. Wdzieczność kierujemy także do naszych Współbraci  ze Stanów Zjednoczonych i z innych krajów, którzy wspierali materialnie budowę naszego ośrodka duszpasterskiego.

  Wdzięczność nasza obejmuje wielu ludzi, także Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie, Fundacje z Polski.

  Nasza wdzięczna pamięć obejmuje wszystkich tych parafian, którzy swój czas, swój wysiłek, pieniądze ofiarowali dla wspólnego dzieła. Chcemy pamiętać o wszystkich poczynając od tych, którzy przy -28 stopniach Celcjusza rozładowywali w grudniu 1997 roku wagony z cegłą aż do każdego, który dziś buduje naszą wspólnotę.

  Miłosiernemu Bogu powierzamy św. pamieci inżyniera pana Olega Lewczuka, który przez kilka lat kierował budową naszego ośrodka duszpasterskiego.

  Świętując jubileusz 25-lecia parafii Najświętszego Odkupiciela głośmy wraz z Maryją, Matką Odkupiciela, Matką Nieustającej Pomocy: “Wielbi dusza nasza Pana, bo wielkie rzeczy uczynił nam Wszechmocny”. Prośmy także o wierność i gorliwość w wychwalaniu Pana i kroczeniu Jego drogami!

  o. Józef Gęza CSsR, Grodno

  Udostępnij