• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Charyzmat i duchowość
  Pomoc Ukrainie
 • Menu

  Doktorat o. Edwarda Pracza CSsR

  W czwartek, 9 czerwca 2022 r., w siedzibie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej o. Edwarda Pracza CSsR,  pt. „Duszpasterstwo ludzi morza w europejskich ośrodkach Stella Maris”.

  Promotorem pracy był ks. prof. dr hab. Henryk Sławińskiego, kierownik dyscypliny na krakowskim uniwersytecie. Wśród gości oprócz bliskich i przyjaciół o Edwarda, w tym doniosłym wydarzeniu uczestniczyli też: o. dr Janusz Sok, przełożony Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, przełożony domu krakowskiego – o. dr Janusz Urban, przełożony i proboszcz gdyńskiej, macierzystej wspólnoty Doktoranta – o. Andrzej Kryger oraz rektor WSD Redemptorystów w Tuchowie – o. dr Maciej Sadowski.

  Rozprawa na temat duszpasterstwa ludzi morza wpisuje się w aktualny we współczesnym Kościele nurt poszukiwań nowych dróg ewangelizacji. Doktorant ukazał w niej historię i aktualność dla współczesnego Kościoła specjalistycznego duszpasterstwa ludzi morza. Jego rozprawa miała na celu możliwie wszechstronne scharakteryzowanie ośrodków Stella Maris w Europie w aspekcie historycznym, geograficznym, a także omówienie podmiotu działalności duszpasterskiej, jej adresatów, celów, osiągnięć i mankamentów oraz sformułowanie postulatów do dalszej działalności pastoralnej na rzecz ludzi morza.

  Głównym problemem rozprawy było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, w jaki sposób powstały współczesne ośrodki Stella Maris w Europie i na czym polega realizowana w nich troska o ludzi morza. Szczególny walor dysertacji wynikał z faktu. iż jej autor w praktyce od blisko 30 lat jest czynnie zaangażowany w duszpasterstwo Stella Maris w gdyńskiej placówce polskich redemptorystów, a przez 15 lat sprawował funkcję europejskiego koordynatora duszpasterstwa ludzi morza. O. Edward Pracz jest też niezwykle cenionym, lubianym i zaangażowanym społecznie trójmiejskim duszpasterzem.

  Bardzo pozytywne oceny obydwu recenzentów: ks. prof. dra hab. Wojciecha Cichosza z UMK oraz ks. prof. dra hab. Dariusza Lipca z KUL, jak również pytania ze strony komisji, której przewodniczył ks. dziekan prof. dr hab. Jan Dziedzic i ze swadą wygłoszone przez Doktoranta odpowiedzi dopełniły publicznej obrony.

  Czcigodnemu Ojcu Doktorowi szczerze gratulujemy znakomitej prezentacji i obrony rozprawy doktorskiej oraz osiągniętego stopnia naukowego!

  o. dr Maciej Sadowski CSsR, Rektor WSD Redemptorystów w Tuchowie

   

  Udostępnij