• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  150-lecie ogłoszenia św. Alfonsa Liguori doktorem Kościoła
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  150-lecie urodzin bł. Kaspra Stanggassingera

  Bł. Kasper Stanggassinger przyszedł na świat 150 lat temu – 12 stycznia 1871 r. w alpejskiej miejscowości Berchtesgaden, na pograniczu Niemiec i Austrii.

  Umiłowanie Boga i pragnienie świętości zaprowadziło go do Zgromadzenia Redemptorystów, które w poł. XIX wieku rozwijało się dynamicznie, a prężność apostolska i gorliwość życia pociągały młodych zapaleńców.

  Kasper pragnął wyjechać na misje do Brazylii. Nie dane mu jednak było ewangelizować szerokiego świata, został wychowawcą młodzieży. Jej właśnie poświęcił prawie całe 4 lata swego kapłaństwa i uczył swego życiowego programu: Ja mogę, muszę i chcę zostać świętym.

  Zmarł mając zaledwie 28 lat. Wyniesiony na ołtarze w 1988 r. przez św. Jan Pawła II. Wspomnienie liturgiczne przypada na 26 września.

  Z homilii św. Jana Pawła II w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej 24 kwietnia 1988 r.:

  Kościół stawia przed nami przykład życia Kaspra Stanggassingera, skromnego, ale nie mniej heroicznego naśladowcy Chrystusa. Jego rodzina nadała jego życiu fundamenty religijne. Został powołany do kapłaństwa w bardzo młodym wieku i był całkowicie nakierowany na Boga. Został  redemptorystą nie po to, by izolować się od ludzi, ale by prowadzić ludzi do Boga w ściślejszej jedności z Chrystusem. Podczas święceń kapłańskich powiedział: „Z łaski Bożej chcę stać się wszystkim dla wszystkich”.

  Bł. Kasper realizował ten zamiar wiernie wypełniając swoje codzienne obowiązki. Nie szukał niczego nadzwyczajnego, ale robił „to, czego wymagał dzień”. Jako wychowawca i nauczyciel młodych mężczyzn przygotowujących się do kapłaństwa był dla nich zawsze obecny. „Chcę wszystkich chętnie słuchać, jakbym nie miał nic do roboty”.

  Ojciec Stanggassinger był dla tych młodych chrześcijan „dobrym pasterzem” na wzór Chrystusa, który zna swoją trzodę i troskliwie ją prowadzi. Wychowując ich dbał o harmonijne rozwijanie duchowej i moralnej siły człowieka, zawsze z religijnym przesłaniem. Był o tym głęboko przekonany: „Tylko człowiek, który się modli, może poznać siebie”. Dlatego było dla niego bardzo ważne, aby jego uczniowie wierzyli w Boga i Jezusa Chrystusa jako centralną prawdę ich życia.

  Bł. Kapser jako „dobry pasterz” był dla swoich młodych przyjaciół przykładem na chrześcijańskiej drodze do świętości. Osobiście żył tym, czego nauczał i czego od nich wymagał. Mocno umieścił Boga w centrum swojego życia i pracy. Chciał całkowicie do Niego należeć i we wszystkim pełnić Jego wolę, nawet w rzeczach drobnych i skromnych.

  Ojciec Kasper, swoim poczuciem codziennego obowiązku, wskazuje nam drogę, którą wszyscy powinniśmy podążać: drogę świętości poprzez naśladowanie Chrystusa w życiu codziennym. Jego wielka miłość do młodzieży powinna być wzorem i bodźcem dla księży, rodziców i wychowawców. Błogosławiony Ojcze Kasprze, módl się za młodych ludzi naszych czasów i prowadź ich do Chrystusa!

  za: cssr.news

  Udostępnij