• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  150-lecie ogłoszenia św. Alfonsa Liguori doktorem Kościoła
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  O. Dariusz Pabiś doktorem teologii pastoralnej

  Idea wyzwolenia w nauczaniu bł. abp. Oscara A. Romero (1917-1980) to tytuł rozprawy doktorskiej o. Dariusza Pabisia CSsR, którą autor zaprezentował podczas publicznej obrony w sali senackiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 17 kwietnia 2018 r. Praca została napisana pod kierunkiem ks. prof. Jana Kazimierza Przybyłowskiego w Katedrze Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych UKSW, a jej recenzentami byli ks. prof. Krzysztof Pawlina, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie oraz ks. prof. Jan Górski z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

  Po wystąpieniach recenzentów odbyła się ożywiona dyskusja, świadcząca o dużym zainteresowaniu problematyką analizowaną w rozprawie doktorskiej. O. Pabiś odpowiadał na pytania dotyczące m.in. lokalnych latynoamerykańskich kontekstów społeczno-politycznych działalności bł. abp. Oscara Romero,  rozwoju teologii wyzwolenia oraz misyjnej obecności Kościoła wśród ludzi ubogich i odpowiedzialności za ewangelizację ludzi zniewolonych moralnie, zarówno ubogich materialnie jak i zamożnych. Pytano także o wnioski praktyczne dotyczące form zaangażowania pasterzy Kościoła w sprawy społeczne, podyktowane ewangeliczną troską o integralną wolność człowieka i poszanowanie jego godności.

  Zarówno recenzenci rozprawy, jak i uczestnicy publicznej obrony wyrażali duże uznanie dla rzetelnej pracy badawczej o. Pabisia, który dzięki wieloletniemu doświadczeniu pracy misyjnej w Ameryce Południowej i znajomości języka hiszpańskiego kompetentnie przedstawił złożone konteksty społeczne i polityczne działalności duszpasterskiej Kościoła w Salwadorze oraz przybliżył środowisku naukowemu materiały źródłowe i publikacje do tej pory w niewielkim stopniu znane w Polsce.

  Gratulujemy!

  red. 

  Udostępnij