• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Pomoc Ukrainie
  XXVI Kapituła Generalna
 • Menu

  KUL: redemptoryści na konferencji o kanoniczno-ekumenicznych aspektach miłosierdzia

  „Ius et misericordia” – na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się 26 października  2016 r.  naukowa konferencja o kanoniczno-ekumenicznych aspektach miłosierdzia. Jako zaproszeni prelegenci wzięli w niej udział redemptoryści reprezentujący nasze ośrodki naukowe: o. dr Krzysztof Bieliński CSsR z Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie i o. dr Zdzisław Klafka, rektor WSKSiM w Toruniu. Obecny był także o. dr hab. Marek Saj CSsR, prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie.

  Zamieszczamy poniżej relację z tej konferencji, która ukazała się na stronie lubelskiego Gościa Niedzielnego.

  * * *

  Tylko Miłosierdzie jest w stanie uczynić oblicze Boga widzialnym. Dlaczego? Bo Bóg, w osobie Jezusa chce być współodczuwający z ludzka kruchością. To Jezus jest pierwszym Miłosiernym.

  Za niespełna miesiąc w Kościele katolickim zakończy się ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia Bożego. Z tej okazji Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz Instytut Prawa Kanonicznego KUL zorganizowały międzynarodową konferencję naukową zatytułowaną „Misericordia et ius. Kanoniczno-ekumeniczne aspekty miłosierdzia”.

  Po powitaniu uczestników przez dyrektora Instytutu Prawa Kanonicznego i dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji wystąpił o. dr Krzysztof Bieliński CSsR z Accademia Alfonsiana. Wygłosił referat „Aspekty miłosierdzia w Piśmie świętym”. Analizując miłosierdzie, jako rzeczywistość między grzechem a przebaczeniem w Starym Testamencie, zwrócił uwagę na fakt, że tylko miłosierdzie czyni oblicze Boga widzialnym. (…)

  498954_xrkh_start20low20and20mercy_28

  Przypowieści Jezusa od strony gatunku literackiego są jego zdaniem apelem, aby przyjąć właściwy sposób myślenia i postępowania. – Bóg chce być współodczuwający z ludzką kruchością. Jezus jest pierwszym Miłosiernym. On nie tylko objawił Miłosierdzie, ale je zrealizował i dopełnił na Krzyżu – dodał.

  Biblista zwrócił również uwagę na asymetrię Miłosierdzia. Sensem symetrii byłoby to, co się każdemu należy. Asymetrią jest natomiast zachowanie Boga, ukazane chociażby w przypowieści o „Miłosiernym ojcu i dwóch braciach”. (…)

  Z kolei bp Artur Miziński, sekretarz KEP, w swoim wystąpieniu przedstawił zagadnienie „Wymiaru miłosierdzia w kościelnym prawie karnym”. Podkreślił, że Miłosierdzie szuka grzesznika, aby mu zaoferować zbawienie. Zwracając uwagę na ostatnią normę kodeksową, która podkreśla, że celem człowieka jest zbawienie, zauważył, że władza karania jest racją ostateczną, która ma znaczenie w wymiarze indywidualnym i społecznym. (…)

  Z ciekawym referatem wystąpił prof. Aitor Jimenéz Echave CMF, który zawierał wyjaśnienie zagadnienia Miłosierdzia w posłudze kapłanów zakonnych. Z kolei ks. prof. Leszek Adamowicz z KUL przygotował wystąpienie „Miłosierdzie w dyscyplinie katolickich Kościołów Wschodnich”.  O. dr Zdzisław Klafka CSsR z WSKSiM w Toruniu przedstawił referat na temat Miłosierdzia w przekazie medialnym.

  W międzynarodowej konferencji udział wzięli profesorowie KUL, Accademia Alfonsiana, La Pontificia Universita Lateranense, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Wołyńskiej Akademii Teologii Prawosławnej w Łucku oraz Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki.

  ks.  Rafał Pastwa, Lublin/ popr. red. redemptor.pl/ fot. FOTO GOŚĆ

  Udostępnij