• Śpiewnik Redemptorystów
    Rok Świętego Gerarda Majelli
    Portal Kaznodziejski
    Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
  • Menu

    Zmarł o. Emil Szopiński CSsR

    2 października 2018 r. w Argentynie zmarł o. Emil Szopiński CSsR, długoletni misjonarz w tym kraju – od 1967 r. Przeżył 81 lat, w Zgromadzeniu Redemptorystów 65 i w kapłaństwie 57.

    Pogrzeb o. Emila odbył się 3 października 2018 r. w Charata, a ciało zostało złożone na cmentarzu w Villa Angela.
    Natomiast Msza św. żałobna w jego rodzinnej miejscowości pod Rzeszowem została odprawiona w czwartek 4 października.
    O. Emil Szopiński urodził się 24.04.1937 jako pierwsze z dziesięciorga dzieci w rodzinie Tomasza i Katarzyny z d. Róg. Ukończył rok nauki w juwenacie redemptorystów w Toruniu, a po jego zamknięciu przez władze komunistyczne rozpoczął nowicjat zakonny. W 1953 r. złożył pierwsze śluby zakonne, a następnie kontynuował naukę w szkole średniej. Ukończywszy studia w WSD Redemptorystów został wyświęcony na kapłana 27 sierpnia 1961 r. Po odbyciu tirocinium misyjnego pracował jako misjonarz ludowy w różnych częściach Polski.
    W 1967 r. rozpoczął pracę misyjną w Argentynie. Przez dwa lata pracował w Quilmes, dziewięć lat w Dos de Mayo, sześć lat jako proboszcz w Charata, a także w Margarita Belen. Prowadził też misje ludowe i rekolekcje pośród ubogich i opuszczonych. W latach 2000-2010 pracował w Archiwum Generalnym Redemptorystów w Rzymie. Przez ostatnie lata posługiwał znów w Argentynie. Publikował też książki i artykuły w różnych periodykach.
    Niech Bóg Miłosierny da mu wieczny odpoczynek.

    Udostępnij