• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Rok Świętego Klemensa Hofbauera, Jubileusz 200-lecia śmierci
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Zespół Misyjny Wschód ma już 25 lat!

  Po raz 51-szy spotkał się Zespół Misyjny Wschód, a liczy on już 25 lat! W dniach 30 kwietnia – 3 maja 2016 r. odbył się w Lubaszowej k. Tuchowa kolejny ogólnopolski zjazd tej grupy redemptorystów i świeckich zaangażowanych w ewangelizację krajów Europy Wschodniej.

  Wiosenny zjazd – jak zwykle – został poświęcony formacji członków grupy i przygotowaniom do letnich rekolekcji dla dzieci i młodzieży, w tym roku na Białorusi, Ukrainie i Litwie (8 serii). W czasie trwania Jubileuszu Miłosierdzia spróbujemy przekazać także prawdę o Bogu pełnym miłości i miłosierdzia za wschodnią granicą naszej Ojczyzny. Temat ten jest bardzo obszerny, dlatego też pracy nad przygotowaniem planu rekolekcji i szczegółów poszczególnych katechez poświęciliśmy wiele czasu. Chwile spędzone nad nimi zaowocowały tym, że także nasze spojrzenie na tę tajemnicę – misterium Bożej Miłości ulegało zmianie i poszerzeniu na inne, niewidoczne dotychczas aspekty. Ostatecznie pozostaje nam ufać, że sam Bóg będzie prowadził naszych animatorów podczas realizacji tego, co udało się razem stworzyć.

  Teraz wszystko w rękach Bożych. Bez Jego pomocy żaden, nawet najbardziej dopracowany plan się nie powiedzie. Ufamy w Jego nieskończoną łaskawość i miłosierdzie, a Maryi, Matce Miłosierdzia zawierzamy wszystkie nasze najbliższe prace, tych, którzy ich się będą podejmować oraz tych, których spotkamy na wakacyjnych misyjnych szlakach.

  Udział wzięli także goście specjalni – o. Zenon Gieniec CSsR, Przełożony Regii św. Gerarda (redemptoryści pracujący w Rosji i Kazachstanie) oraz o. Janusz Urban CSsR, Radny Prowincjalny Prowincji Warszawskiej Redemptorystów. Przybyły również nowe osoby, które chcą zaangażować się w ten apostolat. Spotkanie odbyło się w Domu Rekolekcyjnym Redemptorystów w Lubaszowej, gdzie w gościnnej, miłej atmosferze świętowano srebrny jubileusz Zespołu.

  Zespół Misyjny Wschód istnieje od 1991 roku i działa przy Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie. Jego członkami oprócz zakonników są osoby świeckie, które stanowią w Zespole znaczną większość, np. nauczyciele, lekarze, pielęgniarki, studenci, uczniowie szkół średnich, itd. Zasadniczym celem Zespołu jest pomoc parafiom katolickim na terenie byłego ZSRR. Przejawia się ona szczególnie w organizowaniu, wspieraniu i prowadzeniu rekolekcji, głównie dla dzieci i młodzieży. Są to zazwyczaj tygodniowe rekolekcje typu oazowego. Zespół przeprowadził wiele serii rekolekcji w takich krajach, jak: Białoruś, Kazachstan, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Rosja, Ukraina, pomagając w pracy duszpasterskiej kapłanom tam pracującym. W czasie rekolekcji, które swoim stylem przypominają formę polskich „półkolonii”, prowadzone są katechezy, odbywają się wspólne Eucharystie i modlitwy, organizowane są zabawy. Dzieci, uczestnicząc w tego typu spotkaniach, cieszą się z tego że ktoś o nich pamięta, że ktoś chce z nimi spędzić wspólnie wakacyjny czas. Zawsze z radością oczekują na kolejny przyjazd.

  Każdy wyjazd rekolekcyjny to także kolejny krok do pogłębienia wiary samych misjonarzy i dziękczynienia Bogu za powołanie ich do tego Zespołu. Ten krótki czas wakacyjny zostawia niezatarty ślad: „Kiedy przypominam sobie te kilka dni spędzonych na Białorusi, zawsze widzę twarze ludzi tęskniących za Bogiem, szukających Go i pragnących wprowadzić w swoje życie. (…) Ich postawa dodaje mi sił, że warto było się trudzić, zrezygnować z innych zajęć, by przyjechać do Widz. Cieszę się tym bardziej z tego, że ludzie chcą, abyśmy przyjeżdżali, czekają na nas. Chcą słuchać i rozmawiać o Bogu. (…) Swój pobyt na Białorusi odebrałam jako wielki dar Boży, jako włączenie w wielkie dzieło Boże. Dzięki temu mogłam poznać dar przyjaźni i wspólnoty. Mogłam zobaczyć Boga w drugim człowieku”. Takie oto świadectwo zbliżenia się do Boga jest najpiękniejszym owocem naszych rekolekcji.

  W skład Zespołu wchodzi kilkunastu redemptorystów i kilkadziesiąt osób świeckich. Zespół utrzymuje się z dobrowolnych ofiar składanych przez darczyńców oraz z darów serca przekazywanych przez wiernych podczas tzw. niedzieli misyjnych, będących okazją do podzielenia się doświadczeniami nabytymi na rekolekcjach.

  Zespół Misyjny WSCHÓD, ul. Wysoka 1, 33-170 Tuchów, tel. 014 / 632-72-00, zmwschod@redemptor.pl

  br. Piotr Mazur CSsR, WSD Redemptorystów w Tuchowie/red.

  Fanpage ZM Wschód na Facebooku

  Udostępnij