• Śpiewnik Redemptorystów
  Rok Świętego Gerarda Majelli
  Portal Kaznodziejski
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Wrocław: na Golgocie Wschodu uczczono pomordowanych policjantów

  W 79 rocznicę mordu uczczono pamięć policjantów zabitych przez NKWD w Kalininie (obecnie Twer) i innych miejscach kaźni. W uroczystości oddającej hołd pomordowanym, która odbyła się 5 kwietnia 2019 r. u redemptorystów przy ul. Wittiga we Wrocławiu, w parafii pw. NMP Matki Bożej Pocieszenia.

  W spotkaniu uczestniczyli m.in. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji podinsp. Robert Frąckowiak, kadra kierownicza Dolnośląskiej Policji, przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego – Pan Damian Mrozek, Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej – dr Andrzej Drogoń oraz przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.

  Uroczystość ku czci pomordowanych policjantów, zorganizowana przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu i wrocławski oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., rozpoczęła się o godzinie 11.00 przy ul. Wittiga 10, w Kościele rzymskokatolickim pw. NMP Matki Bożej Pocieszenia, a następnie przeniosła się do Sanktuarium Golgoty Wschodu, mieszczącego się w tej samej parafii.

  W uroczystości wziął udział Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji podinsp. Robert Frąckowiak, kadra kierownicza Dolnośląskiej Policji, przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego – Pan Damian Mrozek, Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej – dr Andrzej Drogoń, przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. na czele z przewodniczącą Panią Alicją Kluz oraz koordynatorem ogólnopolskim Panem Piotrem Kacprzyńskim, przedstawiciele Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, Kapelan Dolnośląskiej Policji Prawosławny ks. protojerej Grzegorz Cebulski, przedstawiciele Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, NSZZ Policjantów i Pracowników Policji na czele z przewodniczącym Panem Piotrem Malonem i Ryszardem Wołoszczakiem, przedstawiciele IPA na czele z podkom. Bartłomiejem Majchrzakiem a także inni zaproszeni goście.

  Podczas uroczystości odbyła się wspólna modlitwa ekumeniczna, doszło do okolicznościowych wystąpień oraz odbył się koncert artystyczny z udziałem dolnośląskiej Orkiestry Policyjnej i Chóru Oktoich. Następnie proboszcz parafii, o. Damian Simonicz CSsR oraz ks. Grzegorz Cebulski poprowadzili modlitwę za zamordowanych policjantów II RP oraz zmarłych członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 Roku.

  Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły wieńce i wiązanki pod tablicą ku czci funkcjonariuszy zamordowanych przez NKWD, oddając w ten sposób hołd tym, którzy zginęli, chroniąc życie i zdrowie obywateli. Chroniąc bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny, ponieśli oni ofiarę największą.

  Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu; za: dolnoslaska.policja.gov.pl

  Udostępnij