• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Warszawa:o redemptorystach-benonitach na Polsko-Ukraińskim Sympozjum Muzykologicznym

  W dniu 25 maja 2023 r. odbyło się w Warszawie II Polsko-Ukraińskie Sympozjum Muzykologiczne organizowane przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk i i Instytut Kulturoznastwa Narodowej Akademii Sztuki Ukrainy, na którym muzykolog, pani dr Oksana Shkurgan, zaprezentowała temat: „Działalność muzyczna oo. benonitów w Warszawie w latach 1787-1808. Nowe ustalenia na podstawie źródeł muzycznych i dokumentów archiwalnych”.

  Pani doktor mówiła o postaci św. Klemensa Marii Hofbauera i znaczeniu Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela dla kultury muzycznej Warszawy na przełomie XVIII i XIX wieku. Przedstawiła odkryte w ostatnim czasie źródła muzyczne m.in. śpiewniki benońskie, zawierające liczne pieśni w różnych językach, które były wykonywane podczas nabożeństw w kościele św. Benona. Odkrycia te w istotny sposób wzbogacają naszą dotychczasową wiedzę o muzycznej działaności pierwszych redemptorystów w Warszawie.

  WIĘCEJ: Polskie Radio: św. Klemens Hofbauer, apostoł Warszawy, kawaler Orderu Orła Białego

  W wystąpieniu przedstawiono również wydany staraniem o. Kazimierza Piotrowskiego CSsR XIX tom serii źródłowej „Monumenta Hofbaueriana”, zawierający katalog Biblioteki Benońskiej i omówiono jego ogromne znaczenie dla badań naukowych, w tym muzykologicznych. To ważne dzieło umożliwiło zweryfikowanie i odkrycie nowych źródeł muzycznych, stanowiąc odniesienie do dalszych badań naukowych nad działanością św. Klemensa Marii Hofbauera i całej wspólnoty warszawskiej w okresie 1787-1808.

  dr Paulina Dąbrosz-Drewnowska, Warszawa

  WIĘCEJ: Odnaleziony po 200 latach katalog biblioteki benonickiej w XIX tomie „Monumenta Hofbaueriana”!

  WIĘCEJ: Katolog biblioteki benonitów w nowym, XIX tomie „Monumenta Hofbaueriana” – fragmenty wstępu

  Udostępnij