• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Pomoc Ukrainie
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Tuchów: Ślubuję Ci Boże czystość, ubóstwo i posłuszeństwo

  W połowie sierpnia całe Wyższe Seminarium Duchowne Redemptorystów na kilka dni rezygnuje z wakacji, praktyk i innych planów. Wszyscy klerycy przyjeżdżają do Tuchowa, aby jeszcze raz ślubować Bogu czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Wszystko na chwałę Bożą i dla Obfitego Odkupienia!

  Po przygotowaniu duchowym i pracach porządkowych w seminarium, uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 15 sierpnia 2021 r., rozpoczęła się dla nas uroczystą jutrznią pod przewodnictwem o. Janusza Soka CSsR, prowincjała Prowincji Warszawskiej Redemptorystów. Podczas tej liturgii szesnastu braci kleryków i dwóch braci juniorystów ponowiło swoją roczną profesję zakonną.

  Aby dzielić radość z naszymi młodszymi współbraćmi, delegacja z naszej wspólnoty wybrała się do domu nowicjatu w Lubaszowej. Tam podczas Mszy św. o godzinie 9.00 trzej bracia, którzy skończyli nowicjat potwierdzili chęć życia radami ewangelicznymi i złożyli swoje pierwsze śluby zakonne.

  Tego samego dnia, kiedy nasi „najmłodsi” pierwszy raz wdziewali habit redemptorysty, najstarszy rocznik seminarium ślubował Bogu na całe życie. W czasie Eucharystii o godzinie 12.00 naszych siedmiu współbraci mężnie odpowiedziało na Boże wezwanie, składając wieczyste śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a także ślub i przysięgę wytrwałości w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela aż do śmierci. Całopalną ofiarę ze swojego życia złożyli na ręce wyższego przełożonego, prowincjała Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, o. Janusza Soka CSsR.

  Za nas wszystkich, a szczególnie za braci „wieczystych” i neoprofesów, prosimy o gorącą modlitwę.

  br. Tomasz Pasieka CSsR, WSD Redemptorystów w Tuchowie

  Udostępnij