• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  150-lecie ogłoszenia św. Alfonsa Liguori doktorem Kościoła
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Studia Redemptorystowskie – nowy numer 15/2017

  Ukazał się 15 numer naszego rocznika naukowego Studia Redemptorystowskie. W numerze znajduje się ponad 30 artykułów naukowych w różnych językach.

  Rocznik Studia Redemptorystowskie wydawany jest od 2003 roku. Każdy numer jest podzielony na cztery części: filozoficzną, teologiczną, prawną oraz historyczną. W roku 2016, podobnie jak w roku ubiegłym, z racji dużego zainteresowania, pojawił się piąty dział: varia.

  W naszym Roczniku publikują zarówno redemptoryści, księża z innych zgromadzeń zakonnych, księża diecezjalni, jak i osoby świeckie. Wydanych już czternaście numerów pisma pokazuje wyraźnie, że rocznik nasz wpisał się na stałe w rozwój intelektualnej myśli polskiego Kościoła.

  W ostatniej punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismo uzyskało 9 punktów. Jest ono indeksowane w międzynarodowych bazach czasopism naukowych: Index Copernicus, BazHum, CEEOL, CEJSH, Erih Plus, a także umieszczone na serwerze CiteFactor.org oraz na platformie Polska Bibliografia Naukowa.

  Redakcję tworzą: 

  O. dr hab. Mirosław Pawliszyn CSsR – redaktor naczelny, filozofia (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

  O. dr Marek Kotyński  CSsR- teologia (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie)

  O. dr Maciej Sadowski CSsR – historia (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

  O. dr hab. Marek Saj CSsR, prof. UKSW – prawo kanoniczne (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

  WIĘCEJ: Studia Redemptorystowskie w bazie Directory of Open Access Journals

  WIĘCEJ: studia.redemptorysci.eu

  Czasopismo zostało wydrukowane przez: Poligrafię Redemptorystów w Tuchowie

  o. dr hab. Mirosław Pawliszyn CSsR – redaktor naczelny, Warszawa

  Spis treści nr 15/2017

  Udostępnij