• Śpiewnik Redemptorystów
  Media, wydawnictwa, drukarnia
  Portal Kaznodziejski
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Śpiewnik Redemptorystów

  Tu wkrótce ukaże się w formie cyfrowej „Śpiewnik Redemptorystów” – zbiór ważnych dla nas pieśni do Najświętszego Odkupiciela, Matki Bożej Nieustającej Pomocy i wzywanej w naszych sanktuariach, świętych redemptorystów i innych pieśni – wraz z nutami i nagraniami.

  * * *

  Z przedmowy do „Śpiewnika Redemptorystów”, Tuchów 2018:

  W 2015 roku ukazało się XLI wydanie Śpiewnika Kościelnego ks. Jana Siedleckiego. Zgodnie z postanowieniem KEP zostało przyjęte jako ogólnopolski śpiewnik liturgiczny. Poszczególne ośrodki duszpasterskie w Polsce posiadają jednak również własną, specyficzną tradycję muzyczną. Ich śpiewy mogły się znaleźć w Śpiewniku tylko w ograniczonym stopniu. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by powstawały lokalne opracowania, byle tylko uzyskały stosowne zatwierdzenie.

  Polscy redemptoryści od czasów pierwszej misji w Warszawie, na początku XIX wieku, zawsze nadawali swojej pracy specyficzny rys. Znane jest bogactwo celebracji, które miały miejsce w kościele św. Benona. W ich przygotowywaniu szczególne zasługi położył o. Karol Jestershein, sprowadzając z uznanych ośrodków muzycznych partytury najbardziej znanych wtenczas kompozytorów. Podczas prac misyjnych i rekolekcyjnych wykorzystywano zapewne ogólnie znane śpiewy kościelne. Zapotrzebowanie na całkiem nowe pieśni pojawiło się wraz z wprowadzeniem na ziemiach polskich nabożeństwa Nieustannej Nowenny ku czci MBNP. Życie wspólnotowe redemptorystów również wymagało własnych śpiewów, a ponieważ chętnie dzielili się oni swoim charyzmatem z osobami świeckimi, te nowe utwory stawały się znane wszędzie tam, gdzie pracowali.

  Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniom redemptoryści oddawali się niekiedy twórczości pieśniowej. Brali przykład ze swojego założyciela – św. Alfonsa Liguori, którego pieśni zdążyły wejść do kanonu włoskiej pieśni religijnej. Do dzisiaj są śpiewane utwory: o. Alfonsa Klamana, o. Tadeusza Sitko, o. Wojciecha Skroboszewskiego, o. Józefa Ścibora. Innym razem zapraszano do współpracy uznanych kompozytorów: ks. Rudolfa Nowowiejskiego, ks. Antoniego Chlondowskiego, ks. Franciszka Walczyńskiego, a także później Mariana Sawę, czy Pawła Łukaszewskiego i ostatnio ks. Wojciecha Kałamarza CM.

  Utwory te jednak pozostawały w rozproszeniu. Rzadko zbierano je w zwarte wydawnictwa. Niektóre pieśni krążyły w odpisach, inne istniały tylko w tradycji ustnej. Nadszedł czas, żeby pozbierać pieśni związane z życiem i pracą polskich redemptorystów w jedno wydawnictwo.

  Na początku śpiewnika umieszczono pieśni poświęcone Najświętszemu Odkupicielowi – patronowi Zgromadzenia. W następnej kolejności znalazły się utwory autorstwa św. Alfonsa Liguori oraz poświęcone redemptorystom wyniesionym na ołtarze. Znaczną część wydawnictwa zajmują śpiewy do wykorzystywania w nabożeństwie Nieustannej Nowenny. Jest to jednak wybór zawierający jedynie najciekawsze utwory. Po nich następuje zbiór śpiewów naszych sanktuariów. Najpokaźniejsza ich ilość jest poświęcona Matce Bożej Tuchowskiej.

  Kolejny blok pieśni został stworzony w celu ożywienia misji ludowych prowadzonych przez redemptorystów. Zawiera on hymn misyjny oraz pieśń, której kolejne zwrotki kreślą tematykę poszczególnych dni misji. Następny blok powstał z przeświadczenia, że wspólnoty redemptorystowskie potrzebują śpiewów, które by je scalały. Są to całkiem nowe utwory pod wspólnym tytułem: pieśni okolicznościowe. Zbiór zamyka muzyczne opracowanie drogi krzyżowej dokonane przez o. Wojciecha Skroboszewskiego.

  Życie chrześcijanina potrzebuje pieśni. Ona jest właściwym nośnikiem uniesienia bez którego próżno przekonująco mówić o Bożej Miłości.

  o. Tomasz Jarosz CSsR

  Udostępnij