• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Redemptoryści – apostołowie kultu MB Nieustającej Pomocy

  Ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy podarował redemptorystom papież Pius IX.  Według przekazu Generała Zgromadzenia Redemptorystów Mikołaja Maurona, bł. Pius IX na audiencji prywatnej 11 grudnia 1865 r., przekazując Ikonę pod opiekę Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela wypowiedział słowa: „Uczyńcie Ją znaną na całym świecie”.

  Wniesienie ikony MBNP do kosciola Redemptorystow Rzym 1866 r.Zgromadzenie w miarę upływu lat rozrastało się na świecie, a dokądkolwiek udawali się redemptoryści, nieśli ze sobą obraz i propagowali nabożeństwo do Maryi jako Nieustającej Pomocy. O. Mateusz Rauss, jako kolejny przełożony Zgromadzenia, w liście z dnia 2 marca 1908 roku wskazywał na obowiązek krzewienia kultu MBNP. Pisał: „Niech misjonarze ustanawiają Ją przewodniczką i obrończynią prac apostolskich, a gdzie nabożeństwo Jej nie istnieje, o ile tylko możliwe, niech je wprowadzają, przynajmniej na czas misji świętej”. Kult MBNP rozszerzał się na całym świecie. Już w 1926 roku C. Henze pisał: „obraz MBNP pokojowo podbił cały świat do tego stopnia, że zdaniem niektórych jest jednym z nielicznych obrazów najbardziej rozpowszechnionym po całym świecie”. Pod tym wezwaniem jest wiele sanktuariów maryjnych, wzniesiono setki kościołów, powstały nowe zgromadzenia zakonne żeńskie nawiązujące do tego tytułu, a także obrało sobie za patronkę wiele diecezji. Republika Haiti jako państwo ma jako patronkę narodową MBNP. Jest także patronką 28 zgromadzeń zakonnych, które noszą Jej imię, m.in. „Wspomożycielka” – założone w Meksyku; Zgromadzenie naszej Pani Dobrej i Nieustającej Pomocy tzw. „Siostry Dobrej i Nieustającej Pomocy” – założone na wyspie Mauritius; „Siostry Nieustającej Pomocy” założone w Korei, Franciszkanki od Cierpiących – zgromadzenie bezhabitowe założone przez Honorata Koźmińskiego, Franciszkanki Maryi Nieustającej Pomocy i inne.

  o. Andrzej Makowski CSsR

  ***

  Modlitwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy za Zgromadzenie Redemptorystów

  Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, Tobie najpokorniej polecamy nasze Zgromadzenie Redemptorystów, którego chcesz być szczególniejszą Patronką. Czuwaj nad nim i chroń je od wszelkiego zła, a zwłaszcza od zobojętnienia względem charyzmatu Założyciela.

  Pomagaj wszystkim Redemptorystom trwać w ewangelicznej czystości, ubóstwie i posłuszeństwie, w wiernym zachowaniu konstytucji, wzajemnej miłości, braterskiej współpracy i gorliwości w głoszeniu Ewangelii Zbawienia, zwłaszcza ubogim i opuszczonym.

  Misjom i całemu życiu apostolskiemu wyjednaj u Boskiego Odkupiciela obfite błogosławieństwo. Otaczaj nieustanną łaskawością przełożonych, współbraci, krewnych i dobroczyńców, a wszystkie dobra Zgromadzenia: duchowe i doczesne, ochraniaj macierzyńską opieką.

  Wypraszaj nam nowe powołania, aby nie brakowało odważnych głosicieli Dobrej Nowiny i świadków obfitego Odkupienia.

  O Pani i Matko nasza, bądź zawsze Opiekunką Zgromadzenia, które jest Twoim od początku. Amen.

  ***

  ​Z Listu Ojca Świętego Pawła VI do Wilhelma Gaudreau, Generała Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, na stulecie przekazania obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy redemptorystom (25 marca 1966)

  Sto lat temu nasz poprzednik, czcigodnej pamięci Pius IX, powierzył starożytny obraz Błogosławionej Dziewicy Maryi Nieustającej Pomocy opiece ukochanego Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Ty, umiłowany Synu wraz ze wszystkimi Współbraćmi Twojego Zgromadzenia, zbliżacie się do uroczystego obchodu tego wydarzenia. Istotnie, przez hołd waszej pobożności składnej z miłością niezwykłą Niebieskiej Matce pociągacie – ogromne, jak to jest tylko możliwe – rzesze wiernych całego świata katolickiego, aby przyszły do Rzymu dla nawiedzenia cudownego obrazu w kościele świętego Alfonsa, w którym obraz ten czczony jest od stu lat.

  Ten święty obraz otaczany już wcześniej wielkim szacunkiem ludu rzymskiego w 1498 roku został wystawiony do publicznej czci w kościele świętego Mateusza. Tutaj, przez wiele lat, cieszył się on ciągle wzrastającym nabożeństwem. Niestety, kościół świętego Mateusza uległ zniszczeniu, a obraz na długi czas zaginął. Kiedy wreszcie go odnaleziono, i to szczęśliwie w dobrym stanie, papież Pius IX przekazał go Zgromadzeniu Redemptorystów. Oni to właśnie na miejscu dawnego kościoła świętego Mateusza wybudowali nowy kościół, obok Domu Generalnego tegoż Zgromadzenia.

  Nasz poprzednik, papież Pius IX, polecił redemptorystom rozpowszechnianie nabożeństwa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Redemptoryści to polecenie papieskie wykonali wiernie i to właśnie dzięki ich staraniom i gorliwości kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy rozpowszechnił się na wszystkie narody świata. Spojrzenie wstecz na minione lata winno zachęcić Was do dalszego i głębszego rozwoju tego nabożeństwa oraz przyzywania Nieustającej Pomocy Tej, która jest Waszą Wspomożycielką i Opiekunką.

  Ojcowie Soboru napominali nas: „Niechaj wierni pamiętają o tym, że prawdziwa pobożność nie polega ani na czczym i przemijającym uczuciu, ani na jakiejś próżnej łatwowierności, lecz pochodzi z prawdziwej wiary, która prowadzi nas do uznania wyjątkowego wyniesienia Bożej Rodzicielki i pobudza do dziecięcej miłości ku naszej Matce oraz do naśladowania Jej cnót” (KK, n. 67). Dlatego ważną rzeczą jest, abyście nadal, z nową gorliwością, rozwijali w duszach chrześcijańskich głębokie i szczere uczucia religijne.

  Święte imię i tytuł, którym wzywana jest Dziewica Nieustającej Pomocy, jest mianem, które pozostaje w całkowitej zgodzie i harmonii ze stwierdzeniem Soboru, ponieważ w jasny sposób wyraża opiekę Matki Bożej nad Kościołem pielgrzymującym na ziemi.

  Jest naszym najgorętszym pragnieniem i życzeniem, by uroczystość jubileuszowa wyjednała u naszej niebieskiej Matki wzmocnienie Waszej zakonnej gorliwości i natchnienie dla wiernych ku pełniejszemu oddaniu się Chrystusowi, który jest naszym jedynym Wodzem, Zbawicielem i Życiem.

  Potwierdzamy wszystko, co zostało powiedziane z okazji udzielenia apostolskiego błogosławieństwa wszystkim członkom Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, jak również do wszystkich innych najdroższych dzieci czuwającej Matki i Królowej, zwłaszcza w tym roku, którzy ze szczególną pobożnością oddają Jej cześć przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

   

   

  Udostępnij