• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Proces beatyfikacyjny Sługi Bożego

  Wicepostulator Beatyfikacji Sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego

  O. Sylwester Cabała CSsR

  ul. Karolkowa 49, 01-203 Warszawa

  lub e-mail: o.bernard@cssr.pl

  * * *

  W latach 1961-1965 przeprowadzono w Warszawie, gdzie o. Bernard długo pracował i zmarł w 1933 r., proces informacyjny na temat opinii świętości życia, cnót i cudów Sługi Bożego. Proces rozpoczął się 2 czerwca 1961 r. i zakończył 24 listopada 1965 r. Przyjęto zeznania 44 świadków.

  W latach 1964-1965 przeprowadzono badanie odnośnie nieobecności kultu publicznego Sługi Bożego (rozpoczęcie 14 lutego 1964 r., zakończenie 13 września 1965 r.). W latach 1966-1977 dokonano tłumaczenia na język łaciński akt tych dwóch procesów. Akta te zostały oficjalnie otwarte w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie 17 czerwca 1982 r.

  W latach 1966-1991 przeprowadzono w Polsce i w innych krajach poszukiwania licznych pism Sługi Bożego. Czterej cenzorzy teologowie przebadali w latach 1991-1993 odnalezione 32 publikacje. Komisja pięciu biegłych historyków przebadała w latach 1993-1995 odnalezione i przepisane rękopisy Sługi Bożego. Komplet maszynopisów obejmuje 87 tomów w językach: angielskim, francuskim, łacińskim, niemieckim, włoskim i polskim. Komisja przebadała również całą dokumentację historyczną sprawy beatyfikacji. Uroczyste zakończenie prac komisji biegłych historyków, opieczętowanie akt i wysłanie przetłumaczonego na język włoski transumptu do Rzymu nastąpiło 28 marca 1995 r.

  14 kwietnia 1982 r. dokonano ekshumacji z Cmentarza Wolskiego w Warszawie doczesnych szczątków o. Bernarda Łubieńskiego. Rozpoznane i zabezpieczone kości Sługi Bożego złożono w grobowcu w kościele św. Klemensa Hofbauera przy ul. Karolkowej 49 w Warszawie.

  30 marca 1998 r. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie stwierdziła ważność i prawomocność procesu informacyjnego.

  Pod koniec 2004 roku została wydrukowana w Rzymie tzw. „Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis Servi Dei”. Zawiera ona kompletną dokumentację sprawy beatyfikacji o. Łubieńskiego. Dokumentacja ta obejmuje obszerny wybór zeznań świadków z procesu informacyjnego naszego Sługi Bożego, obszerną, opracowaną naukowo biografię o. Bernarda, opinię specjalnej Komisji Historycznej i cenzorów teologów, badających publikacje o. Łubieńskiego oraz pomniejsze opracowania, np. historię procesu beatyfikacyjnego, aktualność sprawy o. Bernarda, wykaz przebadanych archiwów i bibliotek, kompletną bibliografię i omówienie dwunastu cnót Sługi Bożego, zgodnie z wymaganiami procesu beatyfikacyjnego. Do dokumentacji dołączono kilka fotografii, szereg map i wykresów. Pod koniec stycznia 2005 r. „Positio” została przekazana do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

  12 kwietnia 2005 r. odbyło się w Rzymie zebranie konsultorów historyków tej Kongregacji, którzy pozytywnie ocenili i zaakceptowali dokumentację od strony historycznej.

  12 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Teologów – konsultorów pod kierunkiem promotora wiary. Spotkanie służyło dyskusji od strony teologicznej nad „Positio super virtutibus”, czyli dokumentacją o heroiczności cnót o. Bernarda, która została złożona w Watykanie w 2005 r. Dokumentacja ta bierze pod uwagę cnoty teologalne: wiarę, nadzieję i miłość; kardynalne – roztropność, sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie oraz moralne – czystość, ubóstwo, posłuszeństwo i pokorę.

  27 lutego 2018 r. podczas sesji zwyczajnej kardynałowie i biskupi z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych wyrazili pozytywną opinię o heroiczności cnót o. Bernarda Łubieńskiego. W ten sposób zakończyły się prace Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych nad „Positio super virtutibus”.

  Po zebraniu kardynałów i biskupów członków Kongregacji, kardynał prefekt poinformował papieża Franciszka o wnioskach członków tego zebrania.

  W dniu 6 marca 2018 r. papież Franciszek zatwierdził publikację dekretu o heroiczności cnót o. Bernarda. Był to kluczowy moment w drodze do beatyfikacji, od którego przysługuje mu oficjalnie tytuł: Czcigodny Sługa Boży.

  Do beatyfikacji pozostaje jeszcze przeprowadzenie dowodów na temat cudu zdziałanego przez Boga za wstawiennictwem Sługi Bożego. Zwracamy się więc z prośbą o modlitwę w intencji cudu i nowych łask za wstawiennictwem o. Bernarda Łubieńskiego, aby w ten sposób Bóg zechciał potwierdzić jego świętość. Wierzymy bowiem, że szczególne łaski za wstawiennictwem świętych otrzymuje się przez pełną zaufania i wytrwałą modlitwę.

  Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną Sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego i o jego beatyfikację

  Udostępnij