• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Rok Świętego Klemensa Hofbauera, Jubileusz 200-lecia śmierci
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Pioniersk – Obwód Kaliningradzki

  15 grudnia 2006 r. o. Grzegorz Ruksztełło został mianowany proboszczem dwóch parafii w Obwodzie Kaliningradzkim: parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pionierskim i parafii Matki Bożej Gwiazdy Morza w Swietłogorsku. Rozpoczął także posługę przy domu rekolekcyjno-wypoczynkowym w Kulikowie. W styczniu 2008 roku dołączył do niego o. Dariusz Świda, który pracował tam do 2013 r. Od 2015 r. wraz z o. Grzegorzem pracuje o. Zbigniew Kotliński.

  Parafie w Pionierskim i w Swietłogorsku należą do Archidiecezji Najświętszej Maryi Panny w Moskwie, której pasterzem jest arcybiskup metropolita Paweł Pezzi. Większość miejscowości Obwodu Kaliningradzkiego do II wojny światowej należała do Prus Wschodnich, których to mieszkańcy pod koniec wojny opuścili te tereny. Na ich miejsce przybyli obywatele ZSRR. Warto wiedzieć, że Pionierskij nazywał się Neukuhren, a Swietłogorsk – Rauschen. Ze względu na swoje nadmorskie położenie (około 30 km na północ od Kaliningradu) miasta te (wraz z Zielonogradskiem, a do II wojny światowej Cranz) były ważnymi ośrodkami wypoczynkowymi (budowana przed wojną autostrada Berlin – Königsberg miała między innymi ułatwić dostęp Niemców do tych znanych wówczas miejsc wypoczynkowych). Pionierskij liczy ponad 12 tys. mieszkańców a Swietłogorsk około 8 tysięcy. Pośród mieszkańców Pionierskiego i Swietłogorska jest bardzo wielu Polaków i Litwinów, a podczas sezonu turystycznego liczba mieszkańców zwiększa się kilkakrotnie.

  Parafia w Pionierskim została założona w 1997 roku przez o. Andrzeja Bałuka podczas jego rocznego pobytu. Przez wszystkie lata katolicy spotykali się w mieszkaniach prywatnych, co oczywiście nie sprzyjało normalnemu rozwojowi życia parafii. W 2007 roku został zakupiony dom, który został przeznaczony na klasztor i kaplicę parafialną. Kaplica została poświęcona 19 listopada 2011 roku przez abp Paolo Pezzi. W dalszym ciągu trwa rozbudowa klasztoru w Pionierskim. Oprócz części klauzurowej, przy kaplicy będzie sala parafialna, w której odbywać się będą katechezy i spotkania grup duszpasterskich.

  W Swietłogorsku zaś do dziś katolicy spotykają się w mieszkaniu prywatnym u parafian. Do II wojny światowej w Swietłogorsku był kościół katolicki, ale obecnie znajduje się w nim sala koncertowa muzyki organowej i szanse odzyskania tego budynku wraz z plebanią wydają się mało prawdopodobne. Oczywiście nie ulega najmniejszej wątpliwości fakt, że dla normalnego funkcjonowania i rozwoju katolicy w Pionierskim i w Swietłogorsku potrzebują kościoła.

  Udostępnij