• Portal Kaznodziejski
  Rok Świętego Klemensa Hofbauera, Jubileusz 200-lecia śmierci
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  O wspólnej misji świeckich i redemptorystów

  Końcem listopada 2019 r. w Warszawie odbyło się spotkanie Sekretariatu Współpracy w Misji Warszawskiej Prowincji Redemptorystów w swoim nowym, zreformowanym składzie.

  Podczas spotkania zaprezentowano poszczególne środowiska, w których, w większym lub mniejszym stopniu, realizowana jest misyjna współpraca redemptorystów oraz świeckich.

  Ważnym elementem było przedstawienie i omówienie projektu Regulaminu Sekretariatu, który będzie podstawą do przyszłej działalności w kwestii współpracy. Regulamin określa charakter i cel sekretariatu, jego zadania, kompetencje oraz sposoby działania. Daje również wytyczne dotyczące składu sekretariatu, sposobu powoływania przewodniczącego oraz członków. Określa także sposoby finansowania oraz relację współpracy z Zarządem Prowincji.

  Istotną część spotkania poświęcono projektowi programu formacji świeckich (współpracowników w misji). Jego celem jest zaproponowanie pewnej spójnej linii formacji dla redemptorystów i świeckich z różnych ośrodków naszej prowincji. Propozycja ta stanowi syntezę misyjnej duchowości redemptorystów oraz konkretnych form, w których będzie dokonywać się ww. współpraca.

  Na dni od 2 do 5 lipca 2020 r. w Bardzie zaplanowano rekolekcje, na które zaproszeni zostaną wszyscy liderzy i animatorzy grup i wspólnot współpracujących z redemptorystami.

  Członkami sekretariatu są redemptoryści oraz świeccy czynnie zaangażowani we współpracę misyjną: o. Dariusz Paszyński (Warszawa, Zarząd Prowincji Warszawskiej), o. Paweł Drobot (Warszawa, Przewodniczący), o. Sylwester Cabała (Bardo), o. Sylwester Pactwa (Tuchów), Jolanta Zatorska (Toruń), Małgorzata Nowak (Kraków), Anna Dudek (Wrocław), Katarzyna Grabowska (Elbląg).

  o. Sylwester Pactwa CSsR, Tuchów

   

  Udostępnij