• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  150-lecie ogłoszenia św. Alfonsa Liguori doktorem Kościoła
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  O. dr Janusz Sok CSsR po raz trzeci Przełożonym Prowincji Warszawskiej Redemptorystów

  Rada Generalna Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptorystów) zatwierdziła 8 listopada 2018 r. wybór o. dr. Janusza Soka CSsR na urząd Przełożonego Prowincji Warszawskiej na trzecią już kadencję. Oficjalne objęcie urzędu w nowym czteroleciu 2019-2022 będzie miało miejsce podczas najbliższej sesji Kapituły Prowincjalnej pod koniec stycznia 2019 r.

  Przełożony Prowincji  wybierany jest przez wszystkich jej członków w powszechnym głosowaniu. Ostatni taki wybór prowincjała u polskich redemptorystów na trzecią kadencję zdarzył się w latach siedemdziesiątych – był to o. dr Stanisław Podgórski CSsR. Ojcu Prowincjałowi Januszowi Sokowi składamy gratulacje i życzmy błogosławieństwa Bożego w dalszym pełnieniu posługi!

  red.

  * * *

  O. Janusz Sok CSsR urodził się 20 września 1966 r. w Dębicy. Po ukończeniu szkoły średniej studiował na kierunku filozofii przyrody na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1986 wstąpił do Zgromadzenia Redemptorystów, pierwszą profesję zakonną złożył 2 lutego 1988. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie uzyskał stopień magistra teologii i przyjął święcenia kapłańskie 30 maja 1993.

  Później rozpoczął studia na kierunku muzykologii kościelnej na Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie, uzyskując w 1998 r. stopień magistra muzykologii. Ukończył również Podyplomowe Studium Dyrygenckie na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Od 1998 do 2002 był wykładowcą muzyki i śpiewu kościelnego w WSD Redemptorystów w Tuchowie. W 2004 uzyskał doktorat z muzykologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na podstawie rozprawy „Graduał ms. 2a z Biblioteki Sióstr Klarysek ze Starego Sącza w świetle tradycji polskiej i europejskiej”.

  W latach 2002-2005 był radnym nadzwyczajnym w Zarządzie Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, drugim dyrygentem chóru na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i duszpasterzem akademickim w Warszawie. Był przełożonym wspólnoty w Lublinie w latach 2004-2005. Od 2005 do 2011 pełnił urząd ekonoma Prowincji. Podejmował także posługę misjonarza-rekolekcjonisty oraz koordynował akcję pomocy Kościołowi na Wschodzie Mission Apeal, prowadzoną przez polskich redemptorystów w USA. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Musica Sacra.

  Od stycznia 2011 r. pełni urząd Przełożonego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów. Od września 2013 r. jest Przewodniczącym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Pełni również odpowiedzialne funkcje w strukturach Europejskiej Konferencji Redemptorystów.

  Udostępnij