• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Nowy numer kwartalnika Homo Dei 3/2024

  Ukazał się nowy numer kwartalnika Homo Dei, przeglądu teologiczno-duszpasterskiego wydawanego przez Wydawnictwo Redemptorystów Homo Dei od 1932 r.

  Strona internetowa Kwartalnika i Wydawnictwa Homo Dei: homodei.pl

  W numerze 3/2024 znajdziemy:

  Artykuły i wywiady


  Ks. bp Janusz Mastalski
  Kapłan – przewodnik po modlitwie
  To, że kapłan powinien być „specjalistą” od modlitwy, jest rzeczą oczywistą – równie oczywistą jak to, że często nim, niestety, nie jest. Jednak Autor artykułu nie skupia się na narzekaniu, lecz na szkicowaniu dróg, którymi idąc, kapłan może rzeczywiście stawać się mistrzem modlitwy, a tym samym prowadzić do niej skutecznie swoich wiernych.

  Ks. Przemysław Artemiuk
  Jak uprawiać apologię wobec płynności, dekonstrukcji, alethofobii i relatywizmu
  O tym, że w naszym świecie dokonuje się fundamentalna, daleko sięgająca rewolucja duchowa, nikt nam nie musi mówić, bo sami to widzimy. Jednak nie zawsze potrafimy ją zrozumieć, gdyż wykracza ona znacznie poza sferę indywidualnych doświadczeń. Pomocna może i powinna okazać się tu filo­zofia. Autor niniejszego artykułu przedstawia krótko właśnie filozoficzną analizę głównych idei naszych czasów, a z niej wynika pośrednio, jaka w tej sytuacji powinna być skuteczna chrześcijańska apologia, czyli również ewangelizacja.

  Zdzisław Kijas OFMConv
  Józef i Wiktoria Ulmowie oraz ich siedmioro dzieci. Czyli miejsce poznawania prawdziwego Boga i wartość rodziny. O męczeństwie rodziny Ulmów wiemy już dziś wszyscy, jednak niewiele nam chyba wiadomo na temat szczegółów jej procesu beatyfikacyjnego – a w nim, jak zresztą w wielu tego rodzaju procesach, pojawiły się pewne kwestie problematyczne. Przedstawia je kompetentnie Autor artykułu, ukazując zarazem istotę świętości tej rodziny.

  Ks. Andrzej Kuciński
  Aktualność Drogi Neokatechumenalnej w ewangelizacji
  Droga Neokatechumenalna jest już ponad półwiecznym doświadczeniem inicjacji chrześcijańskiej w łonie Kościoła katolickiego. Stała się na tyle widoczną częścią kościelnej rzeczywistości, że warto dokonać pewnej syntezy jej istotnych elementów w połączeniu z odpowiedzią na pytanie, w jaki sposób może być ona pomocna w kształtowaniu odpowiedniego duszpasterstwa w trudnej teraźniejszości Kościoła. W niniejszym artykule Autor, wychodząc od próby zdefiniowania Drogi w szerszym kontekście umiejscowienia jej w wielowiekowej praktyce Kościoła, stara się zwięźle przedstawić zasadnicze wymiary neokatechumenatu, by w oparciu o pewną diagnozę aktualnych wyzwań nakreślić jej możliwe znaczenie dla misji Kościoła.

  Maria Loyola Opiela SBDNP
  Katechizm według bł. Edmunda Bojanowskiego –  pedagogia katechezy rodzinnej
  Bł. Edmund Bojanowski nie napisał wprost żadnego katechizmu, ale z jego pism można odtworzyć swego rodzaju katechizm religii katolickiej. Taką właśnie próbę przedstawia Autorka artykułu. Charakterystyczne dla tego „katechizmu” bł. Edmunda jest jego silne nastawienie pedagogiczne, katechetyczne: chodzi o przedstawienie wiary chrześcijańskiej na użytek katechezy w rodzinie.

  Ks. Jacek Kołak
  Opieka duszpasterska jako troska o dusze i człowieczeństwo osób zranionych
  Czym jest duszpasterstwo? – to podstawowe pytanie dla duszpasterzy. Otóż zgodnie z brzmieniem tego słowa jest ono „dusz-pasterstwem”, czyli troską o ludzkie dusze. A w tym przede wszystkim o dusze ludzi zranionych i cierpiących. Jak ta troska powinna wyglądać, na co trzeba zwracać szczególną uwagę, jak skutecznie pomagać? Autor, opierając się na swoim bogatym doświadczeniu kapelana szpitalnego, ma na ten temat wiele do powiedzenia.

  Edmund Kowalski CSsR
  Utrata poczucia grzechu w dzisiejszym świecie
  Utrata poczucia grzechu, a dobrze wiemy, że mamy z nią do czynienia w dzisiejszych czasach, jest dla chrześcijaństwa zabójcza, gdyż bez grzechu misterium Odkupienia staje się niezrozumiałe, a wręcz całkiem zbyteczne. Dlatego tak ważne jest, aby zrozumieć źródło tego zjawiska, co może prowadzić do szukania środków zaradczych na nie – nie tylko zresztą i nie tyle dla dobra „chrześcijaństwa”, ale po prostu dla dobra samego współczesnego człowieka, gdyż to dla niego przede wszystkim utrata poczucia grzechu jest najbardziej zabójcza.

  Św. Alfons Liguori: Po co i jak się modlić

  Dawać nadzieję
  Rozmowa z Rafałem Porzezińskim, twórcą programu telewizyjnego Ocaleni
  Jestem przekonany, że mamy dziś ogromny problem z uzależnieniami – twierdzi nasz rozmówca p. Porzeziński, znany zapewne wielu Czytelnikom z programu telewizyjnego Ocaleni. O tym właśnie programie mówi w tej niezwykle interesującej rozmowie, a także ogólnie o rzeczywistości nałogu – o jego przyczynach, przebiegu i warunkach wychodzenia zeń, czyli stawania się człowiekiem ocalonym.

  VOX EPISCOPORUM
  Tylko spadek czy już kryzys powołań? – Rozmowa z ks. bpem Damianem Brylem, ordynariuszem diecezji kaliskiej
  Spadek liczby kandydatów do życia kapłańskiego i zakonnego w naszym kraju jest faktem oczywistym; konkretne dane są tu bardzo wymowne i niepokojące. Czy to tylko zwykłe wahnięcie, którym nie trzeba się zbytnio przejmować, czy też już oznaka jakiegoś poważniejszego kryzysu, obok którego nie można przejść obojętnie? Jakie są przyczyny tego zjawiska i jak można z nim walczyć? Jakie wyzwania stoją przed młodymi ludźmi, którzy mają podjąć decyzją o ewentualnym wyborze tej drogi życiowej? Prezentowany wywiad jest próbą odpowiedzi na te i inne związane z tą tematyką pytania.

  Zagadnienia duszpasterskie
  W nurcie nauczania współczesnego Kościoła
  Mariusz Placek OCarm: Krótka prezentacja wybranych dokumentów Magisterium  i wypowiedzi papieża od 18 grudnia 2023 roku  do 25 marca 2024 roku 129

  W trosce o kapłańską dojrzałość
  † Mieczysław Witalis CSsR: Kazania na temat Najświętszego Sakramentu

  Inicjatywy duszpasterskie
  „Tak na Serio”, czyli modlitewna troska o powołanych  do małżeństwa: Rozmowa z ks. Maciejem Daliborem SDS

  W szkole spowiedników
  Lino Ciccone
  • Dostęp do sakramentów dla par żyjących w niesakramentalnych związkach oraz dla ich dzieci
  • Kontrowersyjny przypadek homoseksualizmu

  Sprawozdania
  Marek Marczewski: Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Rodzina w przestrzeni  życia społecznego: powinności – zadania – wsparcie”  Akademia Zamojska, Zamość,
  11 kwietnia 2024 r.

  Oczami świeckich
  Wojna światów
  Marzena Nykiel: Atak na polską tożsamość

  Ambona polityczna
  Bogumił Łoziński: Sygnał do kolejnej rewolucji

  Areopag
  Tomasz Rowiński: Kilka prostych uwag w sprawie Funduszu Sprawiedliwości

  Pomoce homiletyczne
  Myśli do homilii na niedziele i święta (październik – grudzień 2024 roku)
  Ks. Andrzej Draguła, ks. Wojciech Jaźniewicz, Zdzisław Kijas OFMConv, ks. Jerzy Swędrowski, Serafin Maria Tyszko OCD, ks. Andrzej Zwoliński, ks. Wojciech Zyzak

  Recenzje i informacje
  Marek Marczewski, Pośrednicząca funkcja Kościoła (rec. ks. Bogdan Biela)

  Emilia Lichtenberg-Kokoszka, Seks w konfesjonale. Bo nic, co ludzkie nie jest nam obce (rec. Marek Marczewski)

  Janusz Mariański, Rodzina – co się z nią dzieje? Opinie i poglądy polskiej młodzieży. Studium socjologiczne (rec. Marek Marczewski)

  Eugeniusz Sakowicz, Paweł Szuppe, Ochrona dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym oraz pedofilią. Materiały do bibliografii polskiej i polskojęzycznej (rec. Tadeusz Sakowicz)

  Ks. Edward Walewander, Bez imprimatur, czyli poza zasięgiem władzy duchownej (rec. ks. Stanisław Kowalczyk)

  Informacja o wybranych publikacjach książkowych: oprac. Janusz Serafin CSsR

  Udostępnij