• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Franciszek: św. Alfons uczy nas, że imię Boga to Miłosierdzie

  W refleksji przedstawionej przez Ojca Świętego Franciszka podczas audiencji dla uczestników XXXIV Kursu Forum Wewnętrznego organizowanego przez Penitencjarię Apostolską, który odbył się w Rzymie w dniach 4-8 marca 2024 r., papież powiedział:

  „W kontekście Wielkiego Postu, a w szczególności w Roku Modlitwy w ramach przygotowań do Jubileuszu, chciałbym zaproponować, abyście wspólnie zastanowili się nad prostą i bogatą modlitwą, która należy do dziedzictwa świętego wierzącego Ludu Bożego, a którą odmawiamy podczas obrzędu sakramentu pojednania tj. nad tzw. aktem skruchy, żalu („act of contrition”, bardzo rozpowszechniony np. w świecie anglosaskim, odmawiany przez penitenta przed rozgrzeszeniem; w Polsce: „Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu” lub własnymi słowami – przyp. tłum.).

  Pomimo nieco archaicznego języka, który może być nawet niekiedy źle zrozumiany w niektórych wyrażeniach, modlitwa ta zachowuje całą swoją ważność, zarówno duszpasterską, jak i teologiczną. Poza tym jej autorem jest wielki święty Alfons Maria de Liguori, mistrz teologii moralnej, duszpasterz bliski ludziom i człowiek wielkiej równowagi, daleki zarówno od rygoryzmu, jak i laksyzmu”.

  Następnie w swej wypowiedzi papież skupił się na trzech postawach wyrażonych w akcie skruchy, które oferują nam pomoc w refleksji nad naszą relacją z Bożym miłosierdziem: żal przed Bogiem, zaufanie do Niego i postanowienie, by nigdy więcej nie popaść w grzech, który popełniliśmy.

  Franciszek podkreślił, że „słowa 'Bóg’ i 'miłosierdzie’ są jak synonimy i to jest decydujące! Bóg jest miłosierdziem (por. 1 J 4,8), miłosierdzie jest Jego imieniem, Jego obliczem. Dobrze jest zawsze o tym pamiętać: w każdym akcie miłosierdzia, w każdym akcie miłości ukazuje się oblicze Boga”.

  Pełny tekst przemówienia papieża Franciszka można przeczytać na stronie internetowej Stolicy Apostolskiej.

  za: cssr.news

  Tekst aktu żalu św. Alfonsa Liguori, odmawiany b. często w angielskojęzycznej części Kościoła katolickiego:

  O my God, I am heartily sorry for having offended you. I detest all my sins because of your just punishments, but most of all because they offend you, my God, who are all good and deserving of all my love. I firmly resolve, with the help of your grace, to sin no more and to avoid the occasions of sin.

  O mój, Boże, serdecznie przepraszam, że Cię obraziłem. Brzydzę się wszystkimi moimi grzechami z powodu sprawiedliwej kary, ale najbardziej dlatego, że Cię obraziłem, mój Boże, który jesteś dobry i zasługujesz na całą moją miłość. Postanawiam mocno, z pomocą Twej łaski, nie grzeszyć już więcej i unikać okazji do grzechu.

  Udostępnij