• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  28 lutego: Dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego

  Pierwszy piątek Wielkiego Postu przeżywamy w Kościele w Polsce jako Dzień modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich. Ta inicjatywa Konferencji Episkopatu Polski jest odpowiedzią na apel Ojca Świętego: „Dziś jako lud Boży jesteśmy wezwani, by wziąć na siebie odpowiedzialność za ból naszych braci, zranionych na ciele i na duszy. (…) Zachęcam cały święty wierny lud Boży do modlitwy pokutnej i postu, zgodnie z poleceniem Pana, które rozbudza nasze sumienia, naszą solidarność i nasze zaangażowanie na rzecz kultury ochrony, oraz mówienia «nigdy więcej» wszelkim rodzajom i formom nadużyć” (Franciszek, „List do Ludu Bożego”).

  Z inicjatywy delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży abp. Wojciecha Polaka zostały opracowane materiały duszpasterskie „Modlitwa zranionego Kościoła”. Stanowią one pomoc w przeżyciu I piątku Wielkiego Postu we wszystkich wspólnotach parafialnych w Polsce, będą także przydatne w innych sytuacjach, które wymagają podjęcia wspólnej pokuty oraz modlitwy wynagradzającej. – Wykorzystanie seksualne dziecka jest przestępstwem, które domaga się odpowiedzi na różnych poziomach – niesienia pomocy psychologicznej pokrzywdzonym, konkretnych działań prawno-karnych względem sprawców oraz szeroko zakrojonej edukacji i prewencji społecznej, aby zapobiegać podobnym dramatom. Nie możemy jednak zapomnieć, że skrzywdzenie dziecka, zwłaszcza przez osobę duchowną, jest również ogromnym grzechem, który ciężko obraża samego Boga. Stąd konieczność udzielenia pomocy duchowej i potrzeba pokuty, którą w Kościele wspólnie podejmujemy – wyjaśnia abp Polak.

  W opracowanych materiałach znajduje się szereg propozycji, m.in. dwie wersje rozważań Drogi Krzyżowej, rozważania różańcowe i na adorację.  – Jedne z rozważań Drogi Krzyżowej napisała osoba skrzywdzona seksualnie w dzieciństwie przez duchownego. Odsłaniają one ból i traumę pokrzywdzonych, lęki i problem funkcjonowania pośród osób, które nie rozumieją, jak wielkie spustoszenie powoduje wykorzystanie seksualne w dzieciństwie. Przeżywając tę Drogę Krzyżową możemy dotknąć tych ran, które są też ranami Chrystusa i ranami Jego Ciała, czyli Kościoła – podkreśla ks. Piotr Studnicki, kierownik Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży.

  Dramat wykorzystania seksualnego, szczególnie ze strony duchownego, jest dla osoby skrzywdzonej „wstrząsem dla wiary w Boga i pokładanej w Nim nadziei” (Papież Franciszek). Dlatego niezmiernie ważne jest, by obok pomocy terapeutycznej, psychologicznej i prawnej, znajdowały niezbędną pomoc duchową. O tym, jak podjąć ją bardziej odważnie i zintensyfikować działania duszpasterskie rozmawiali księża, pełniący w diecezjach i zgromadzeniach zakonnych posługę duszpasterzy, którzy z inicjatywy abp. Wojciecha Polaka spotkali się 10 grudnia ub. r. w Warszawie. Uczestniczyło w nim 35 duchownych pełniących posługę duszpasterzy pokrzywdzonych w diecezjach i zgromadzeniach zakonnych.

  – Stając razem do modlitwy wynagradzającej, uczymy się prawdy o wspólnocie Kościoła, w której żadne cierpienie ani grzech nie są prywatną sprawą. Jesteśmy jednym organizmem na dobre i złe. Gdy cierpi jeden człowiek, współcierpią inni, a grzech każdego z nas osłabia cały organizm. Z drugiej strony, nawrócenie, pokuta i modlitwa jednych, umacnia i podnosi całą wspólnotę – zaznacza delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży abp Wojciech Polak.

  Biuro Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży; za episkopat.pl

  Zobacz też:
  >> Materiały duszpasterskie na Dzień modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich
  >> Pomoc Zranionym w Kościele
  >> Biuro Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

  Udostępnij