• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  lle rekolekcji przeprowadzili redemptoryści w Wielkim Poście 2024?

  Polscy redemptoryści znani są od XIX w. w całej Polsce i wśród Polonii jako misjonarze ludowi i kaznodzieje rekolekcyjni. Głosząc w ten sposób Dobrą Nowinę chcą być wierni charyzmatowi Zgromadzenia i odpowiadać na potrzeby Kościoła. W Wielkim Poście 2024 przeprowadzili w sumie 487 serii rekolekcji parafialnych, misji, renowacji misji i rekolekcji zakonnych.

  W Wielkim Poście 2024 r. polscy redemptoryści przeprowadzili 487 serii rekolekcji parafialnych, misji, renowacji misji i rekolekcji zakonnych – w tym 453 rekolekcji w parafiach, 5 misji parafialnych, 26 renowacji i 3 rekolekcje dla sióstr zakonnych (misji parafialnych i rekolekcji zakonnych bardzo niewielki procent w całej liczbie i bardzo wyjątkowo, gdyż redemptoryści uważają czas poza Wielkim Postem i Adwentem za zasadniczo lepszy do ich organizacji).

  W Polsce w 2021 r. było 10352 parafii i zakładając, że w każdej z nich odbyły się rekolekcje wielkopostne, otrzymujemy ok. 4,8% wspólnot parafialnych odwiedzonych przez redemptorystów w tym Wielkim Poście. Wobec wielości zgromadzeń zakonnych męskich zajmujących się podobną działalnością oraz samych kapłanów diecezjalnych, z których wielu również głosi rekolekcje i misje, jest to liczba znacząca.

  Rekolekcje parafialne prowadzone przez redemptorystów wyróżniają się dbałością o dotknięcie aktualnych tematów duszpasterskich Kościoła w Polsce (corocznie redemptoryści organizują wewnętrze warsztaty kaznodziejskie i zjazdy, by się do tego dobrze przygotować), naciskiem na przygotowanie do dobrego przeżycia sakramentu pojednania i owocny udział we Mszy św., językiem obrazowym i przemawiającym zarówno do uczuć, jak i umysłów słuchaczy. Ważny jest również rys maryjny, zwłaszcza zwrócenie uwagi na Maryję jako nieustanną pomoc w głębokim życiu chrześcijańskim.

  WIĘCEJ: Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy

  Misje ludowe (parafialne) w redemptorystowskiej metodzie w Polsce trwają osiem dni, w czasie których wierni mają możliwość przeżycia i przyjęcia za swoje najważniejszych prawd Ewangelii (kerygmat) oraz podjęcia nawrócenia i odnowy wiary, a także moralności chrześcijańskiej i modlitwy. Spójny teologicznie, duszpastersko i logicznie program tych misji doceniany jest przez wielu kapłanów i wiernych. Około roku po misjach przeprowadza się ich odnowienie (tzw. renowację), by odświeżyć i umocnić owoce misji świętych w parafii. W miarę lokalnych możliwości misje poprzedzane są odpowiednim przygotowaniem. Coraz częściej zakonnicy prowadzą misje ludowe ze świeckimi współpracownikami uformowanymi przy naszych wspólnotach i dzielących z redemptorystami charyzmat bezpośredniego głoszenia Ewangelii.

  Charakterystyczne dla redemptorystów jest wspólnotowe głoszenie Dobrej Nowiny. Choć oczywiście na ambonie staje pojedynczy misjonarz, to wspólnotowo, najpierw w seminarium duchownym, a po święceniach wielu z nich w dwuletnim tzw. tirocinium pastoralnym (wewnętrzna szkoła kaznodziejska i misjonarska), kształcą się i przygotowują odpowiednie kazania i narzędzia oraz rozwijają zdolności, by móc z innymi redemptorystami prowadzić misje ludowe zgodnie z opisaną powyżej metodą.

  Celem założonego przez św. Alfonsa w 1732 r. w południowych Włoszech Zgromadzenia Redemptorystów było, i jest nadal, głoszenie Ewangelii ludziom najbardziej ubogim i opuszczonym. W tamtych czasach za najlepsze narzędzie uznano misje ludowe prowadzone przez grupę misjonarzy przez dłuższy czas w każdej miejscowości. Redemptoryści, posłuszni natchnieniu Założyciela i doświadczeniu pokoleń członków zgromadzenia, a także owocom misji potwierdzanych przez nawrócenia i odnowę wiary wielu słuchaczy, kontynuują i rozwijają do dziś tę metodę nadzwyczajnego głoszenia Bożego Słowa, także na polskiej ziemi.

  W Polsce pierwsza próba osiedlenia redemptorystów przez św. Klemensa w Warszawie (1787-1808) zyskała miano „misji nieustannej”, a po ponownym sprowadzeniu synów św. Alfonsa do Polski w 1883 r. przez Sł. Bożego o. Bernarda Łubieńskiego, na dobre zagościli w polskim duszpasterstwie jako misjonarze i kaznodzieje gorliwi, chętnie przyjmujący zaproszenie od każdej parafii, głoszący Ewangelię w sposób zrozumiały dla wszystkich, a jednocześnie przekonujący do zmiany życia, odnowy rodzin, parafii i wspólnot.

  Redemptoryści obdarzeni posługą jednania (por. 2 Kor 5, 18) głoszą ludziom orędzie zbawienia i „czas upragniony” (2 Kor 6, 2), by się nawrócili i uwierzyli Ewangelii (por. Mk 1, 15), prawdziwie żyli swoim chrztem i przyoblekli się w nowego człowieka (por. Ef 4, 24). (Konstytucje CSsR, 11)

  Redemptoryści głoszą misje we dwóch, nawet w mniejszych parafiach, a udają się na nie posłani i pobłogosławieni przez przełożonego prowincji (na zakończenie tirocinium) i przełożonego wspólnoty zakonnej przed każdymi misjami i rekolekcjami oraz na początku każdego Adwentu i Wielkiego Postu, kiedy wyruszają do kilku parafii z rzędu.

  Redemptoryści, aby odpowiedzieć swej misji w Kościele, prowadzą dzieło misyjne wspólnotowo. Apostolski bowiem sposób życia we wspólnocie najskuteczniej przygotowuje drogę miłości pasterskiej. Istotnym zatem prawem życia redemptorystów jest żyć we wspólnocie i przez wspólnotę spełniać dzieło apostolskie. Dlatego przyjmując dzieła misyjne, należy zawsze mieć na uwadze wzgląd wspólnotowy. Wspólnota jest nie tylko materialnym byciem osób razem, lecz równocześnie braterską jednością ducha. (Konstytucje CSsR, 21)

  W sumie redemptoryści rocznie prowadzą w polskich parafiach ok. 100 misji i prawie tyle samo ich renowacji oraz ok. 700 serii rekolekcji. Do tego należy doliczyć także ponad 200 serii rekolekcji i kursów duchowości dla duchowieństwa, osób konsekrowanych i grup osób świeckich.

  W każdym domu redemptorystów w Polsce są misjonarze gotowi prowadzić misje parafialne i rekolekcje różnego typu (parafialne, rodzinne, powołaniowe, intronizacyjne NSPJ, peregrynacyjne obrazu Jezusa Miłosiernego i obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, założenia i odnowy nieustannej Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, zamknięte w domach rekolekcyjnych).

  Zgłoszenia: bezpośrednio w poszczególnych domach redemptorystów w Polsce

  lub przez Sekretariat Misji i Rekolekcji Prowincji Warszawskiej Redemptorystów

  o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR, ul. Piesza 1, 00-230 Warszawa, email: sekretariat@cssr.pl

  oprac. red.

  Udostępnij