• Śpiewnik Redemptorystów
  Media, wydawnictwa, drukarnia
  Portal Kaznodziejski
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Formację w postulacie rozpoczęło jedenastu braci

  W Postulacie Warszawskiej Prowincji Redemptorystów, mającego swoją siedzibę w Bardzie na Dolnym Śląsku, 21 września 2018 r. rozpoczął się kolejny rok formacyjny. Formację zakonną rozpoczęło 11 postulantów (10 z Polski i 1 z Białorusi).

  Wieczorem w dniu przyjazdu wszyscy uczestniczyli w Eucharystii, której przewodniczył Prefekt Postulatu o. Łukasz Listopad CSsR. Kolejnym ważnym punktem wdrażania w formację postulancką były czterodniowe rekolekcje, ukazujące piękno i trud życia zakonnego, które w następnych dniach poprowadził Socjusz Magistra Nowicjatu o. Marcin Klamka CSsR.

  Od 1 października w Postulacie rozpoczęły się regularne wykłady w ramach roku propedeutycznego. 3 października gościliśmy Prowincjała Prowincji Warszawskiej Redemptorystów o. dr. Janusza Soka CSsR. Ojciec Prowincjał zainaugurował uroczyście czas Postulatu,  a następnie spotkał się z postulantami, by przedstawić im pewne wiadomości z życia Prowincji i Zgromadzenia.

  Po wcześniejszym zaproszeniu, jako wspólnota Postulatu 5 października udaliśmy się na inaugurację roku akademickiego w WSD Redemptorystów w Tuchowie. Po przyjeździe do Tuchowa uczestniczyliśmy we Mszy Świętej kończącej drugie spotkanie w ramach wizytacji generalnej w naszej prowincji, której przewodniczył o. Pedro Lopez CSsR, Radny Generalny z Rzymu. Podczas  inauguracji zostaliśmy uroczyście przedstawieni całej wspólnocie seminaryjnej, zaproszonym gościom i pozostałym obecnym tam Współbraciom.

  Ufamy, że czas formacji w Postulacie przyczyni się do naszego wzrostu na różnych płaszczyznach życia: duchowej, ludzkiej i intelektualnej oraz pomoże nam pogłębić znajomość duchowości i charyzmatu redemptorystów, tak byśmy odważnie i z radością kroczyli drogą powołania redemptorystowskiego

  br. Bartłomiej Laskowski, Postulat Redemptorystów, Bardo

   

  Udostępnij