• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  150-lecie ogłoszenia św. Alfonsa Liguori doktorem Kościoła
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Białoruś: Grodno i Mińsk piorytetowymi miejscami pracy redemptorystów

  Kolejny etap wizytacji prowincji miał miejsce na Białorusi. Redemptoryści pracujący tam przeżywali ją w dniach 22-26 kwietnia 2017 r.

  Wizytacja została przeprowadzona przez O. Prowincjała Janusza Soka CSsR i Radnego Zwyczajnego O. Janusza Urbana CSsR. Podczas wspólnych spotkań staraliśmy się rozeznać jak na obecnym etapie jesteśmy wierni charyzmatowi i naszej redemptorystowskiej misji na Białorusi. Okazało się, że jest wiele powodów do radości i zadowolenia, ale nie brakuje też spraw do poprawy w życiu wspólnotowym i duszpasterskim.

  Wspólna refleksja na początku wizytacji, i na zakończenie, pozwoliła zobaczyć każdemu z nas jego miejsce we wspólnocie, obdarowanie przez nią, a także oczekiwania i wyzwania. Cennym doświadczeniem były indywidualne rozmowy z Wizytatorami, które pozwoliły przekazać Przełożonym osobiste przeżywanie powołania, swoje nadzieje i oczekiwania, a także trudności.

  Wizytatorzy zachęcili do gorliwszego trwania na modlitwie, praktykowaniu comiesięcznych dni skupienia, pokornego usuwania tego, co dzieli, zamyka. Priorytetem duszpasterskim winny być dla nas rodziny, szczególnie młode, oraz młodzież i współpracownicy świeccy. Jest to priorytet, który nie tylko wyznaczyła nam Kapituła, ale i teren duszpasterski, na którym doznajemy niepowodzenia. Drugim celem naszej troski i starań w najbliższym czasie ma być rozwój placówki w Mińsku.

  Naszą przyszłość wiążemy więc z placówkami w Grodnie i Mińsku, a pozostałe zostaną utrzymane w zależności od stanu osobowego. Warto więc na koniec wspomnieć „Różańcowe dzieło wspomagania powołań redemptorystowskich” – 2000 osób podpisało deklarację modlitwy o powołania do redemptorystów.

  WIĘCEJ: Strona internetowa parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie: redemptor.by

  o. Józef Gęza CSsR, Grodno/red.

   

  Udostępnij