• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  150-lecie ogłoszenia św. Alfonsa Liguori doktorem Kościoła
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Aktualizacja zasad formacji w Zgromadzeniu Redemptorystów

  Przygotowanie autentycznych i skutecznych misjonarzy to cel, który stawiaja sobie zaktualizowane zasady formacji w Zgromadzeniu Redemptorystów. W uroczystość Najświętszego Odkupiciela, 19 lipca 2020 r. Zarząd Generalny poprzez Sekretariat Generalny Formacji wprowadził aktualizowaną wersję tzw. Ratio Formationis Generalis.

  Nie jest to nowy dokument, ale jego poprawiona wersja, aby uwzględnić różne decyzje ogólnokościelne i w zgromadzeniu oraz inne aspekty formacji integralnej, które nabrały większego znaczenia w ostatnich latach.

  Aktualizacja te uwzględnia najnowsze dokumenty watykańskie, takie jak: nowe „Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis” z 2016 r., dokumenty opracowane w Roku Życia Konsekrowanego (2014-2015), zalecenia ostatnich Synodów Biskupów, zwłaszcza Synodu o Młodzieży i Rozeznawaniu Powołania w 2018 r., dokumenty Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego dotyczące braci zakonnych oraz „Nowe wino w nowe bukłaki”, a także inne wskazania dotyczące formacji do życia konsekrowanego i wypełniania tego powołania.

  Równocześnie „Ratio Formationis Generalis” zaktualizowało i zebrało w jedno postanowienia XXIV i XXV Kapituł Generalnych w 2009 i 2016 r. oraz dekretu Zarządu Generalnego o formacji początkowej z 2015 r. Sekretariaty Formacji poszczególnych jendostek powinny włączyć te decyzje do programów formacji początkowej i ciągłej.

  Należy pamiętać, że zasady formacji, a także różne jej podstawowe wymiary (ludzki, duchowy, wspólnotowy, naukowy oraz duszpastersko-misyjny) muszą nadal wyznaczać kierunki naszych programów formacyjnych, tak aby służyły przygotowaniu autentycznych i skutecznych misjonarzy redemptorystów, kórzy będą świadczyli o Odkupicielu i wciąż na nowo głosili Ewangelię.

  Sekretariat Generalny Formacji

  za: cssr.news

  Udostępnij