• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  80-lecie kwartalnika „Homo Dei”

  W 2012 roku Prowincja Warszawska Redemptorystów obchodzi 80. rocznicę istnienia kwartalnika teologiczno-duszpasterskiego „Homo Dei”, którego redakcja znajduje się obecnie w Krakowie. Wspomnienie tej rocznicy odbywa się 9 listopada podczas zjazdu redemptorystów w Tuchowie w ramach inauguracji obchodów rocznicowych, związanych ze 130. rocznicą powrotu redemptorystów na ziemie polskie oraz 80. rocznicą śmierci sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego. Na ten dzień została przygotowana wystawa poświęcona kwartalnikowi oraz zaplanowano specjalny referat: „Kwartalnik Homo Dei pomocą w formacji kapłańskiej i posłudze duszpasterskiej”, który wygłosi obecny redaktor naczelny pisma o. Piotr Koźlak.

  Kwartalnik „Homo Dei” jest adresowany przede wszystkim do duchowieństwa, a także do wszystkich ludzi zaangażowanych w życie Kościoła. Pismo ma charakter praktyczny i wspiera osobistą formację kapłanów w wymiarze duchowym i duszpasterskim. Tematyka pisma obejmuje przede wszystkim szeroko rozumiane zagadnienia teologiczne i duszpasterskie, ujęte obecnie w czterech działach: „artykuły i wywiady”, „zagadnienia duszpasterskie”, „pomoce homiletyczne” oraz „recenzje i informacje”.

  Kwartalnik „Homo Dei” ukazuje się od 1932 roku. Do tej pory wydano 305 numerów pisma. Jego pierwszym redaktorem był sługa Boży o. Kazimierz Smoroński, redemptorysta, który zginął w 1942 roku w Oświęcimiu. W 1952 roku władze komunistyczne zlikwidowały pismo pod pretekstem antypaństwowej działalności jego ówczesnego redaktora naczelnego o. Mariana Pirożyńskiego; wznowienie okazało się możliwe dopiero w 1957 roku. 

  Początkowo siedziba redakcji mieściła się w Tuchowie, natomiast po II wojnie światowej kolejno we Wrocławiu, Warszawie, Tuchowie i obecnie w Krakowie. Funkcję redaktora naczelnego pełnili: o. Kazimierz Smoroński (1932-1939), o. Marian Pirożyński (1946-1952 i 1957-1958), o. Stanisław Wójcik (1958-1982), o. Czesław Kudroń (1982-1990), o. Ryszard Marcinek (1990-1993), o. Stanisław Bafia (1993-1997), o. Witold Kawecki (1997-2002), o. Wojciech Zagrodzki (2002-2011) i o. Piotr Koźlak (od 2011 r.) 

  W marcu 2006 roku w Liście do prezbiterów Kościoła w Polsce o stałej formacji kapłańskiej biskupi polscy napisali m.in.: Cenny wkład w formację polskiego duchowieństwa wnoszą periodyki formacyjne. /…/ Powinny się one znaleźć wśród stałych lektur prezbitera jako pomoc dla jego osobistej formacji (nr 11). Wśród wymienionych w Liście periodyków znalazł się również kwartalnik „Homo Dei”, który od 1932 roku służy kapłanom w naszej Ojczyźnie, a także poza jej granicami.
  Wraz z kapłanami diecezjalnymi i zakonnymi, siostrami zakonnymi oraz ludźmi świeckimi, którzy są czytelnikami kwartalnika, dziękujemy Bogu za dokonującą się poprzez ten periodyk formację pastoralno-duchową. Więcej informacji o kwartalniku można znaleźć na stronie internetowej: www.homodei.com.pl

   

  O. Sylwester Cabała CSsR

  Udostępnij