• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  70 lat Instytutu Historycznego Zgromadzenia Redemptorystów

  W 2018 r. mija 70 lat od założenia w Rzymie Instytutu Historycznego Zgromadzenia Redemptorystów. W nowym numerze dobrze znanego redemptorystom półrocznika Spicilegium Historicum zamieszczono z tej okazji list Przełożonego Generalnego o.Michaela Brehla CSsR. Obecnym szefem Instytutu jest Polak, o. dr Adam Owczarski CSsR.

  „Pod koniec swego życia św. Alfons polecał niektórym redemptorystom, aby gromadzili informacje historyczne o życiu i pracy Współbraci zmarłych w opinii świętości. Na różne sposoby zachęcał i wspierał badania i studiowanie historii” – pisze o. Generał.

  „Świętowanie 70 rocznicy powstania Instytutu Historycznego wiąże się dla nas wszystkich, w czasie restrukturyzacji i odnowy naszego życia, z dwoma sprawami: historia jest nauczycielką życia – żaden redemptorysta nie może nic zrobić bez wiedzy o przeszłości; oraz z zaproszeniem papieża Franciszka – spojrzeć na przeszłość z wdzięcznością, żyć teraźniejszością z pasją i wyjść z nadzieją w przyszłość (List apostolski do osób konsekrowanych, 2014).

  To ważna data dla Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, które musi widzieć historię jako początek długiej podróży, w której Duch Święty przenika drogi i formy aktualizacji misyjnego charyzmatu w służbie Kościołowi i ludzkości.”

  * * *

  W Spicilegium Historicum CSsR nr 2/2018 znajdziemy następujące artykuły:

  El Instituto Histórico de la Congregación of the Santísimo Redentor, 70aniversario de su fundación, 1948-2018, CORDOBA CHAVEZ Alvaro, C.SS.R.

  Spojrzenie na ważne momenty w powstawaniu Instytutu Historycznego, gdy w 1948 r. Przełożony Generalny o. Leonardo Buijs CSsR, wyraził przeczucie, że znajomość korzeni Zgromadzenia będzie służyć budowaniu misyjnej tożsamości synów św. Alfonsa. To historyczny krok dla redemptorystów, bo świadomość wagi tego uwidoczniła się w utworzeniu instytucji: Instytutu Historycznego (1948), Akademii Alfonsjańskiej (1949), Spicilegium Historicum CSsR (1953) oraz Biblioteki Historycznej CSsR.

  WEISS Otto, Das Generalvikariat des Pater Joseph Amand Passerat (1772 – 1858)

  Interesująca prezentacja pracy Czcigodnego Sługi Bożego o. Józefa-Amanda Passerat (1772-1858) z Francji jako Zaalpejskiego Wikariusza Generalnego Zgromadzenia. Od chwili święceń w 1797 r. był odpowiedzialny za formację licznych kandydatów do Zgromadzenia. Cieszył się szacunkiem św. Klemensa, który pisał o nim jako o „mężu świętości i wielkich cnót”.

  Po śmierci św. Klemensa w 1820 r. o. Passerat został mianowany jako następny Zaalpejski Wikariusz Generalny z rezydencją w Wiedniu przy kościele Maria am Gestade. Po latach niepowodzeń redemptoryści pod jego przywództwem weszli w okres ekspansji, włącznie ze zwróceniem oczu na Stany Zjednoczone.  Z powodu Wiosny Ludów w 1848 r. został zmuszony do opuszczenia Wiednia i osiedlił się w Belgii.

  Precyzyjna historyczna refleksja relacji z o. Rudolfem Smetaną, który jako jego radny współpracował w zarządzaniu Zgromadzeniem.

  PIKH Ruslan C.SS.R., “Whom did Belgium send us?” Father Joseph Schrijvers’Life until 1913

  Krótka biografia o. Josepha Schrijversa, podkreślająca zakonny charakter jego życia. Wkład do historii Zgromadzenia z przywołaniem roli Belgii i tamtejszych znaczących postaci, jakie odegrały ważną rolę w dziedzinie formacji – podkreślenie ich entuzjazmu, nawet gdy sytuacja polityczna nie sprzyjała. “Belgia dała nam wielkiego człowieka o wspaniałej duchowości”, pisze o. Pikh.

  TORTORA Alfonso, From the art to the Alphonsian spirituality.

  Ciekawa relacja pomiedzy „czasem” a świętością w ascetyce św. Alfonsa Liguori. Autor poświęca pierwsze strony koncepcji czasu i jak była rozumiana w czasach św. Alfonsa, gdzie trzeba pamiętać, że z niej wyrosły istotne aspekty nowej wizji czasu, które zostały przejęte przez nowoczesne społeczeństwa Europy.

  BRESCIANI, Ernesto, C.SS.R., Chronicle of the miracles and graces granted to his devotees by Our Lady of Perpetual Help.

  Lista 54 uznanych za cudowne zdarzeń związanych z kultem MB Nieustającej Pomocy.

  MAJORANO Sabatino, C.SS.R., Mary: the merciful gaze that welcomes and makes new.

  Głęboka refleksja teologiczna o Bożym Miłosierdziu obecnym w mariologii św. Alfonsa.

  MYKHAYLIUK Nazariya, OSB, The original icon of Our Lady of Perpetual Help and its copies in the monasteries of the Order of Saint Basil the Great in Ukraine.

  Artykuł o artystycznej analizie stylów, grafiki i barw ikony MB Nieustającej Pomocy z odniesieniem do jej kopii w monasterach Ukrainy.

  za: cssr.news

  Udostępnij