• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  6 listopada: wspomnienie błogosławionych męczenników redemptorystów z Hiszpanii

  6 listopada w kalendarzu liturgicznym Zgromadzenia Redemptorystów obchodzimy wspomnienie błogosławionych męczenników z Hiszpanii: bł. Józefa Ksawerego Gorosterratzu i jego pięciu towarzyszy, którzy oddali życie za wiarę w Chrystusa w czasie wojny domowej w Hiszpanii w latach 30-tych XX wieku. Ich beatyfikacja odbyła się 13 października 2013 roku w mieście Tarragona w Hiszpanii. Odważna postawa i męczeństwo sześciu błogosławionych redemptorystów zachęca nas do umocnienia i obrony naszej wiary.

  Błogosławieni redemptoryści, którzy dali największe świadectwo wiary, byli członkami wspólnoty św. Filipa w mieście Cuenca w Hiszpanii. Wśród nich jest pięciu ojców i jeden brat zakonny: o. Józef Ksawery Gorosterratzu Jaunarena (1877-1936), o. Cyriak Olarte Pérez de Mendiguren (1893-1936), o. Michał Goñi Ariz (1902-1936), o. Julian Pozo Ruiz de Samaniego (1903-1936), o. Piotr Romero Espejo (1871-1938) oraz brat Wiktor (Wiktorian) Calvo Lozano (1896-1936).

  Hiszpańscy męczennicy redemptoryści zostali wyniesieni do godności błogosławionych w Kościele, jako wspaniałe przykłady wierności i odwagi. Ich śmierć przyjęta przez Chrystusa i Kościół jest najwymowniejszym świadectwem oddania życia za wolność sumienia i wiarę, ze względu na Ewangelię.

  Sylwetki nowych błogosławionych zobacz TUTAJ

  obraz beatyfi

  Przesłanie duchowe męczenników

  Z okazji beatyfikacji męczenników redemptorystów z Hiszpanii Zarząd Generalny Redemptorystów zlecił wykonanie obrazu upamiętniającego to wydarzenie tak doniosłe dla całej rodziny redemptorystowskiej. Wykonanie dzieła zostało powierzone pani Belén del Pino, absolwentce wydziału sztuk pięknych na Uniwersytecie w Madrycie.

  Jak podkreśla artystka, obraz jest podzielony na dwa plany: część górna przedstawia sferę ziemską, ukazującą miasto Cuenca z oddalonym mostem św. Pawła, który przybliża się ku spoglądającemu, natomiast pierwszy plan jest bardziej duchowy, na którym ukazanych jest sześciu męczenników redemptorystów, zamordowanych podczas wojny domowej.

  Obraz ukazuje nam misyjne powołanie redemptorystów, przeżywane w formie męczeństwa w mieście Cuenca, które jest przedstawione jako jego tło. Most św. Pawła jawi się jako przestrzeń wzrastania i dochodzenia do misji głoszenia Ewangelii i do męczeństwa, które jest drogą prowadzącą sześciu redemptorystów ku pełnemu zjednoczeniu z Odkupicielem. Most symbolizuje misję i męczeństwo, czyli całość powołania misyjnego, które zawiera w sobie silny wymiar męczeński.

  Grupa sześciu męczenników znajduje się w ruchu, są oni w drodze, krocząc jako wspólnota misjonarzy udających się na misję; co więcej, grupa mówi nam o prorockim wymiarze apostolskiej wspólnoty redemptorystów, powołanej do zjednoczenia się z Chrystusem Odkupicielem i do potwierdzenia swoim życiem tego, co głosi swoim przepowiadaniem. Nowi błogosławieni byli członkami tej samej wspólnoty redemptorystów w Cuenca, którą charakteryzowała heroiczna odwaga i zapał apostolski, aż do oddania życia w trudnych czasach prześladowań. Stają się oni ikoną wspólnoty zakonnej, zgromadzonej wokół Chrystusa Odkupiciela i głoszącej Ewangelię z misyjnym zapałem, czyli prawdziwej wspólnoty redemptorystów oddanej dziełu Odkupienia.

  Obraz stara się przekazać duchowe przeżycia poprzez ukazanie spokojnych twarzy, użycie ciepłych kolorów i jedność w ubiorze. Habity zakonników łączą się, tworząc jedną całość, która wpuszcza wiele światła w dolnej części obrazu, stwarzając wrażenie wznoszenia się do nieba. Obraz ukazuje wspólną sprawę, której męczennicy poświęcili swoje życie i dla której później zmarli.

  Każdy z misjonarzy niesie w ręku pewien przedmiot, który w jakiś sposób przedstawia jego misyjne powołanie: br. Wiktorian niesie w rękach księgę Słowa Bożego, o. Pozo niesie krzyż misyjny, o. Goni niesie ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy, o. Cyriak Olarte – różaniec. Te cztery elementy wyrażają ich misjonarskie powołanie. O. Piotr Romero trzyma dłonie w geście skupienia i modlitwy, który mówi o konieczności modlitwy w życiu misjonarza. Idący na czele grupy o. Józef Ksawery Gorosterratzu niesie w dłoniach palmę męczeństwa. Oznacza to, że horyzont męczeństwa jest naturalną perspektywą w powołaniu każdego misjonarza, który głosi Ewangelię Chrystusa we wszystkich okolicznościach.

  Przedmioty, jakie męczennicy niosą w swoich rękach, są również wskazaniem na pewien istotny aspekt życia każdego z nich. Niosący palmę męczeństwa o. Józef Ksawery Gorosterratzu jest przełożonym grupy. Br. Wiktorian niesie księgę, ponieważ był misjonarzem, który głosił słowo Boże przekładając je na pisma, jakie przygotował dla pewnej kobiety będącej pod jego kierownictwem duchowym. O. Julian Pozo niesie krzyż, ponieważ jego życie było upodobnieniem się do Chrystusa w chorobie, na jaką cierpiał. O. Michał Goñi niesie ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy, którą pragnął ocalić jako największy skarb swojej wspólnoty, co było wyrazem jego wielkiej pobożności maryjnej. O. Cyriak Olarte odmawia różaniec, co przypomina, iż został aresztowany zaraz potem, jak skończył celebrować Eucharystię i odmawiać różaniec. O. Piotr Romero jest przedstawiony w postawie milczenia, modlitwy i skupienia, które najbardziej charakteryzowały go w ostatnich latach jego życia, zaś jego oczy kontemplują towarzyszy ze wspólnoty, których przeżył o dwa lata. Los jego współbraci pomógł mu zrozumieć sens własnego życia.

  Wszyscy męczennicy ukazani są w postawie kroczącej, która wyraża, że wiele jest do zrobienia. Dają oni czytelne świadectwo całkowitego oddania się Bogu i Kościołowi. Ich ewangeliczna łagodność jest cichą ale skuteczną obroną wobec przemocy i prześladowania, jasnym przykładem spójności i wierności do końca. W Roku Wiary męczennicy hiszpańscy są dla wszystkich redemptorystów przykładem świętości i zachętą do życia w całkowitym oddaniu się Bogu i dziełu misyjnemu. Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela powinno kontynuować głoszenie Chrystusa słowem i czynem, niezależnie od okoliczności. Sześciu redemptorystów męczenników zaprasza cię do przyłączenia się do tej wspólnoty, poprzez podjęcie życia konsekrowanego w Zgromadzeniu jako osoba zakonna lub włączenie się w dzieło redemptorystów jako osoba świecka, która współdzieli duchowość i misję redemptorystowską.

  Modlitwa mszalna:

  Boże, nasz Ojcze, Ty przez chrzest i profesję zakonną włączyłeś błogosławionego Józefa Ksawerego i jego towarzyszy (Cyriaka, Michała, Juliana, Wiktora i Piotra) w tajemnicę obfitego odkupienia Twojego Syna, i uczyniłeś ich wiernymi jej świadkami aż do męczeństwa, + prosimy Cię, za ich wstawiennictwem, * abyśmy byli mężni w wyznawaniu wiary i hojni w okazywaniu miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

  Udostępnij