• Śpiewnik Redemptorystów
  Media, wydawnictwa, drukarnia
  Portal Kaznodziejski
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Spotkanie wychowawców postulatów i nowicjatów

  „Między duchowością a psychologią” – to hasło kolejnego ogólnopolskiego spotkania magistrów postulatów i nowicjatów zakonów męskich w Polsce. Odbyło się ono w dniach 5-8 lutego 2018 roku w Domu Pielgrzyma przy klasztorze Bernardynów w Leżajsku.

  Tematem wiodącym była rola psychologii i duchowości w formacji kandydatów oraz zagadnienie pisania opinii o wychowankach. W spotkaniu uczestniczyło 16 wychowawców z różnych zgromadzeń i zakonów męskich w Polsce. Organizatorem był o. Izydor Wróbel OFM, wieloletni magister nowicjatu bernardynów.

  Konferencje wygłosili: o. Marian Gołąb OFMConv, Minister Prowincjalny Prowincji Krakowskiej OFMConv, s. Beata Zarzycka, albertynka – adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej i Psychologii Religii w Instytucie Psychologii KUL oraz br. Marek Miszczyński OFMCap, Magister Nowicjatu Prowincji Krakowskiej Kapucynów w Sędziszowie. Po ich wystąpieniach była okazja do wspólnej refleksji i dzielenia się doświadczeniem.

  We wtorek Eucharystii koncelebrowanej przewodniczył o. Teofil Czarniak, Minister Prowincjalny Prowincji Krakowskiej OFM (Bernardynów). Natomiast w środę Eucharystię w bazylice leżajskiej sprawował ks. bp Jacek Kiciński CMF, przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w Konferencji Episkopatu Polski. Podkreślił on znaczenie i potrzebę organizowania tego rodzaju spotkań w celu wymiany doświadczeń i umocnienia się w posłudze formatora.

  Zaplanowano już kolejne spotkanie magistrów nowicjatów i postulatów, które odbędzie się w dniach 11-14 lutego 2019 roku w Toruniu u redemptorystów.

  o. Sylwester Cabała CSsR, Lubaszowa

  Udostępnij