• Panama 2019, Granada 2018, Redemptorystowskie Dni Młodzieży
  Media, wydawnictwa, drukarnia
  Portal Kaznodziejski
  Matka Boża Nieustającej Pomocy
 • Menu

  Rosja i Kazachstan: wizytacja Regii Św. Gerarda

  W marcu 2018 r. rozpoczęła się wizytacja regionalna w Regii św. Gerarda. Wizytację – raz na 4 lata – prowadzi przełożony Regii, o. Zenon Gieniec CSsR i częściowo jej ekonom, o. Andrzej Legieć CSsR.

  Hasło przewodnie wizytacji – „Pokorni i odważni w głoszeniu Ewangelii” – wzięte jest z naszych Konstytucji. W 6 punkcie, w rozdziale odnośnie dzieła ewangelizacji znajduje się zachęta: „Wszyscy redemptoryści zawsze posłuszni Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła powinni być pośród ludzi pokornymi o odważnymi sługami Ewangelii Chrystusa Odkupiciela i Wzorem nowej ludzkości”.

  Wydaje się, że właśnie te dwie cechy: pokora i odwaga są bardzo ważne w naszej posłudze jaką pełnimy w Rosji i Kazachstanie.  Pokora i odwaga stały u początków misyjnego powołania. By podjąć decyzję o wyjeździe na Wschód, do Rosji, czy Kazachstanu potrzeba było na pewno pokory i jednocześnie odwagi. Te cechy pomogły dostosować się do nowych warunków: geograficznych, socjalnych, religijnych itd. Dziś, są wciąż aktualne, by podejmować nowe wyzwania i inicjatywy. Te dwie cechy wypływają z dojrzałej duchowości, z autentycznej relacji do Chrystusa, Kościoła i Zgromadzenia.

  Pierwszym punktem wizytacji jest Pietropawłowsk w Kazachstanie. Kolejne miejsca w programie wizytacji to Kemerowo, Togliatti, Orsk, Orenburg, Pionierskij w Rosji. Wizytacja zakończy się końcem maja. Jej czas to dobra okazja do głębszej modlitwy, dialogu i spotkań.

  Niech Pan Bóg udzieli potrzebnych łask na czas tej wizytacji, i niech ona zaowocuje, by redemptoryści w Regii św. Gerarda z pokorą i odwagą byli „świadkami Odkupienia, solidarnymi dla misji w poranionym świecie”. (Przesłanie XXV Kapituły Generalnej)

  o. Zenon Gieniec CSsR, Rosja

  WIĘCEJ: Regia Św. Gerarda w Rosji i Kazachstanie

   

   

  Udostępnij