• Śpiewnik Redemptorystów
  Rok Świętego Gerarda Majelli
  Portal Kaznodziejski
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  O. Marek Saj doktorem habilitowanym

  O. Marek Saj CSsR uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Kolokwium habilitacyjne odbyło się 6 marca 2012 r. na Wydziale Prawa kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  Podstawę przewodu habilitacyjnego stanowiła rozprawa pt. „Uprawnienia przełożonych w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela”, wyd. Homo Dei, Kraków 2011.

  O. Markowi Sajowi gratulujemy zdobycia kolejnego stopnia naukowego i życzymy błogosławieństwa Bożego w dalszej pracy naukowo-dydaktycznej.

   

   

  Sylwetka o. dr. hab. Marka Saja CSsR

  O. Marek Saj CSsR urodził się w 1965 r. w Krakowie. Pierwszą profesję zakonną złożył w 1988 r., a święcenia kapłańskie przyjął w roku 1993 r. Był duszpasterzem w Elblągu (1993–1994), a następnie odbył studia kanonistyczne na ATK (obecnie UKSW) w Warszawie (1994–1997), uzyskując w 2001 r. doktorat nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego na podstawie rozprawy pt. Formacja do życia zakonnego i kapłańskiego w Wyższym Seminarium Duchownym Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. W latach 1997–1998 pełnił urząd socjusza, a na przełomie 1998/1999 r. prefekta Postulatu WSD Redemptorystów w Krakowie – Studium Filozofii. Od 1999 r. jest wykładowcą prawa kanonicznego w WSD Redemptorystów w Tuchowie. Sprawował urząd przełożonego w Lublinie (2005–2006) oraz radnego prowincjalnego (2008-2011). Jest adiunktem w katedrze instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW.

  O. Marek Saj jest autorem kilku książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych.

  Publikacje książkowe:
  – „Uprawnienia przełożonych w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela”, Homo Dei, Kraków 2011.
  – (red.) „Benedykt XVI do osób konsekrowanych”, Homo Dei, Kraków 2009.
  – (red.) „Apostolska wspólnota redemptorystów. Aspekty teologiczno-prawne”, Homo Dei, Kraków 2008.
  – (współpraca) „Dla Obfitego Odkupienia. Sto lat Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów, 1903–2003”,  red. P. Chyła, Homo Dei, Tuchów 2003.

  Udostępnij