• Media, wydawnictwa, drukarnia
  Portal Kaznodziejski
  Matka Boża Nieustającej Pomocy
 • Menu

  Nowy numer kwartalnika Homo Dei, 4/2017

  Ukazał się nowy numer kwartalnika Homo Dei, przeglądu teologiczno-duszpasterskiego wydawanego przez Wydawnictwo Redemptorystów Homo Dei od 1932 r.

  Strona internetowa Kwartalnika i Wydawnictwa Homo Dei: homodei.pl

  W numerze 4/2017:

  Enzo Bianchi
  List do prezbitera: jak sprawować Mszę Świętą 
  W jaki sposób kapłan powinien przeżywać Mszę Świętą, którą celebruje przy ołtarzu? Było już wiele odpowiedzi na to pytanie, ale to nie znaczy, że powiedziano już wszystko. Tutaj odpowiadający jest nietypowy, ponieważ nie jest to (jak na ogół w tym wypadku bywa) kapłan. Niemniej ma na ten temat wiele godnego uwagi do powiedzenia.

  Ks. Lech Król
  Diecezjalny dom księży emerytów – dwa oczekiwania  
  Wiadomo, że dla kogoś przyzwyczajonego do aktywnej pracy emerytura to trudny stan, zwłaszcza gdy trzeba ją przeżywać w domu emerytów. A jednak emeryt ma prawo, by był to dla niego szczęśliwy czas, ma prawo mieć jakieś oczekiwania. Czego zatem oczekują kapłani emeryci od personelu domu emerytów? Jest jednak i druga strona medalu, rzadko sobie chyba przez emerytów uświadamiana: także i ów personel ma prawo mieć pewne oczekiwania wobec pensjonariuszy. Autor artykułu omawia oba te „fronty” oczekiwań i zastanawia się, jak można je zharmonizować ku zadowoleniu obu stron.

  Grzegorz Górny
  W świetle Fatimy. Komunizm jako anty-Dekalog 
  W Fatimie Matka Boża ostrzegała, że Rosja może narzucić swe błędy całemu światu. Wkrótce okazało się, że miała na myśli błędy komunizmu, który narodził się w tym właśnie kraju. Jakie to były błędy? W próbie odpowiedzi na to pytanie można przyjąć różne punkty widzenia. Autor artykułu widzi komunizm jako swoistą religię, a jego poszczególne fundamentalne zasady jako zaprzeczenie przykazań Dekalogu.

  Amedeo Cencini
  Poszerzyć przestrzenie duszpasterstwa powołaniowego  
  Na ogół traktujemy zadania powołaniowe jako pewien szczególny rodzaj duszpasterstwa kierujący się własnymi, specyficznymi zasadami. Autor artykułu, wybitny włoski formator, nie zgadza się z tym „ciasnym” ujęciem i postuluje „poszerzenie” duszpasterstwa powołaniowego o kategorie misji i ewangelizacji, tzn. chce je widzieć w kontekście tych dwóch właśnie podstawowych pojęć kościelnych. Tak rozumiane duszpasterstwo powołaniowe zyska nowe perspektywy i nową dynamikę.

  Ks. Kazimierz Pierzchała
  Sprawiedliwość i miłosierdzie Boga w nowotestamentowej historii zbawienia  
  Czas jakiś temu ks. Pierzchała pisał w „Homo Dei” o miłosierdziu Bożym w Starym Testamencie; w niniejszym artykule, który można uważać za kontynuację tamtego, pisze o miłosierdziu Bożym w Nowym Testamencie. Uważny czytelnik, porównując oba te teksty, zauważy zarazem powtarzanie się pewnych wątków, co świadczy o ciągłości obu Testamentów, o zakorzenieniu Nowego Testamentu w Starym, jak i istotne nowości w nauce Jezusa, która tym samym wykracza ponad tradycje starotestamentowe.

  Magdalena Rzym
  Motywy biblijne w twórczości Romana Brandstaettera 
  Choć Roman Brandstaetter umarł już dość dawno temu, jego twórczość wciąż zasługuje na uwagę. Autorka artykułu przedstawia ją od strony chyba dla niej najważniejszej i najoryginalniejszej, mianowicie jej wymiaru biblijnego. Biblia bowiem przenikała na wskroś całą myśl Brandstaettera, była jej fundamentem, punktem wyjścia, pryzmatem, przez który widział on cały świat, i kryterium oceny jego zjawisk. Pod tym względem był to pisarz zupełnie wyjątkowy i niepowtarzalny – i taka też była jego twórczość.

  Dlaczego tak mało osób korzysta z rekolekcji parafialnych?  
  Rozmowa z drem Andrzejem Makowskim CSsR
  Tytułu niniejszego tekstu nie określa całkowicie jego tematyki, gdyż jest ona dużo szersza. Odnosi się do rekolekcji parafialnych w ich wielorakich wymiarach, a o. Makowski odpowiada na wiele ważnych i dociekliwych pytań. Wydaje się, że ten tekst może być cenną inspiracją zarówno dla głoszących rekolekcje parafialne, jak i dla uczestniczących w nich.

  VOX EPISCOPORUM
  Kościół katolicki na kilkuset wyspach 

  Rozmowa z ks. bpem Czesławem Kozonem, ordynariuszem diecezji kopenhaskiej
  Choć Dania nie jest bezpośrednim sąsiadem Polski, to jednak jest to kraj położony blisko nas, zatem powinien budzić nasze zainteresowanie. W niniejszym wywiadzie ordynariusz diecezji kopenhaskiej, a więc głównej diecezji Danii, mówi o tym kraju, jego społeczeństwie, sytuacji religijnej, a zwłaszcza o położeniu Kościoła katolickiego, jego problemach i nadziejach.

  Zagadnienia duszpasterskie

  W nurcie nauczania współczesnego Kościoła
  Kazimierz Fryzeł CSsR
  Krótka prezentacja wybranych dokumentów Magisterium i wypowiedzi papieża Franciszka od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 roku 

  W trosce o kapłańską dojrzałość
  Ks. Andrzej Dobrzyński, Formy kapłańskiego ubóstwa   

  Jak nie mówić i jak mówić o…
  Ks. Konrad Glombik, …o przebaczeniu i pojednaniu  

  W odpowiedzi na pytania duszpasterzy
  Ks. Maciej Raczyński-Rożek, Amoris laetitia – dokąd prowadzi nas papież Franciszek? 

  Kino z duszą
  Marek Kotyński CSsR, Zapomniane piękno  

  Świat psalmów
  Bogusław Jasiński, Psalm 89: wyniesienie i upadek domu Dawida  

  Oczami świeckich

  Moim zdaniem
  Milena Kindziuk, Obrządek ormiański się odradza 

  Wojna światów
  Marzena Nykiel, Siła polskiej suwerenności  

  Ambona polityczna
  Bogumił Łoziński, Spór o sądy a Kościół 
  Pomoce homiletyczne

  Myśli do homilii na niedziele i święta (styczeń – marzec 2018 roku)    
  Jacek Dubel CSsR, Andrzej Kukła CSsR, ks. Jerzy Swędrowski, Janusz Turek CSsR, Paweł Zyskowski CSsR
  Recenzje i informacje

  Ks. Stanisław Kowalczyk, Elementy społecznej nauki Kościoła (rec. ks. Edward Walewander)
  Ks. Witold Okrasa, Nakarmieni, aby karmić  (rec. ks. Jerzy Swędrowski)
  Halina Irena Szumił, Profesor i Mistrz. Sługa Boży ks. Wincenty Granat (rec. Marek Marczewski)
  Cyprian Janusz Moryc OFM, Matka Franciszka od Świętych Obrazów 1897–1970 (rec. Eugeniusz Sakowicz)

  Informacja o wybranych publikacjach książkowych  
  oprac. Janusz Serafin CSsR

  Contents

  Spis treści rocznika 2017  

  Udostępnij