• Media, wydawnictwa, drukarnia
    Portal Kaznodziejski
    Matka Boża Nieustającej Pomocy
  • Menu

    Migranci

    Zjawisko nasilonej migracji (społecznej, ekonomicznej, religijnej i politycznej) na terytorium Konferencji Redemptorystów Europy jest przedmiotem apostolskiej troski Prowincji. Włącza się ona także w pracę dla nich na innych kontynentach.